Aktualności

ODPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCEGO KE NA LIST FSSM RP

Opublikowano: 22 maj 2017

(tłumaczenie listu)

Komisja Europejska
Biuro  Pierwszego Wiceprzewodniczącego 
Pana Fransa Timmermansa

Członek Gabinetu  

Bruksela 08.05.2017 r.
                                                                                                       Ares(2017)52120

Szanowny Panie Czarnecki
Dziękuję za Państwa list do Przewodniczącego Jeana-Cleude Junckera, w którym wyraża Pan zaniepokojenie nowym prawem w Polsce dotyczącym zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Niniejszym odpowiadam w imieniu Przewodniczącego.
Komisja odnotowała powyższe ustawodawstwo i Pańskie oświadczenie, że to prawo narusza podstawowe zasady konstytucyjne.
Chciałbym podkreślić, że ta sprawa ponownie wskazuje na znaczenie skutecznej kontroli nad zgodnością z Konstytucją RP tworzonego w Polsce prawa. W dniu 21 grudnia 2016 r. Komisja przyjęła całościowe „Rekomendacje Zasad Prawa w Polsce”, w których wyraziła swoje zaniepokojenie obecną sytuacją Trybunału Konstytucyjnego i skutecznością jego kontroli nad tworzeniem prawa w zgodności z Konstytucją RP oraz wezwała polskie władze do rozwiązania związanych z tym problemów w trybie pilnym. Tekst Rekomendacji i dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Komisji. W dniu 20 lutego 2017 r. Komisja otrzymała odpowiedź polskiego rządu. Obecnie Komisja wnikliwie rozważa następne kroki.
Jeśli chodzi o możliwe środki prawa unijnego, które mogłyby być zastosowane w powyższej ustawie, muszę Państwa poinformować, że na podstawie informacji zawartych w Państwa liście, sprawa nie wydaje się być związana z implementacją prawa UE.
Kończąc, pozwolę sobie przypomnieć, ze każda osoba, która uważa, że jej lub jego prawa czy wolności gwarantowane przez Europejska Konwencje Praw Człowieka zostały naruszone może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Rada Europy, 67075 Strasburg, Cedex, Francja). Jednakże proszę zwrócić uwagę, ze ten Trybunał może zajmować się skargami tylko w przypadku wyczerpania wszystkich środków krajowych.
Pragnę zapewnić, ze Komisja pozostaje mocno zaangażowana w utrzymanie wartości, na których została utworzona UE i będzie kontynuowała śledzenie rozwoju sytuacji w Polsce pod tym względem.

Thomas Zerdick

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)