Aktualności

ODPRAWY CYWILNE RÓWNIEŻ DLA EMERYTÓW MUNDUROWYCH

Opublikowano: 16 cze 2020

ODPRAWY  CYWILNE  RÓWNIEŻ  DLA  EMERYTÓW  MUNDUROWYCH

Konsekwencją epidemii COVID-19  jest widoczna  redukcja zatrudnienia i to zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Zjawisko to dotyka również emerytów i rencistów mundurowych, którzy  kontynuowali zatrudnienie, po odejściu na zaopatrzenie emerytalne, w ramach stosunku pracy u tego samego pracodawcy np. w policji, wojsku czy innych formacjach mundurowych, albo u innych pracodawców, w tym prywatnych. W związku z tym, po raz kolejny, powróciły wątpliwości w zakresie prawa pracowników - emerytowanych mundurowych (funkcjonariuszy, żołnierzy), do  odpraw emerytalnych z tytułu ustania stosunku pracy w związku z odejściem na emeryturę czy rentę. Wielu pracodawców, w tym w ramach sektora publicznego, odmawia wypłaty zwalnianym pracownikom - emerytom mundurowym, wypłaty odprawy emerytalnej, powołując się na jej jednorazowy charakter, a także fakt pobrania jej przy odejściu ze służby.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż odprawa ta przysługuje na podstawie prawa pracy z tytułu ustania stosunku pracy w związku z odejściem na emeryturę albo rentę, w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, chyba, że zawarty w zakładzie pracy układ zbiorowy przewiduje korzystniejsze regulacje.

O tym, że warto dochodzić roszczeń z tytułu  należnej odprawy i że droga ta jest skuteczna, świadczy choćby  kolejna wygrana przez  „Kancelaria.mundurowi” sprawa, dotycząca wypłaty emerytowi mundurowemu odprawy emerytalnej z tytułu ustania stosunku pracy, w której wyrok (nieprawomocny) zapadł na rozprawie w Warszawie,  przeciwko pracodawcy prywatnemu, już po wznowieniu działalności orzeczniczej  sądów.

Należy oczywiście podkreślić, iż każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnej oceny, niemniej jednak, co do zasady, pobranie odprawy ze stosunku służby nie wyklucza prawa do odprawy z tytułu ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę albo rentę, przy założeniu, że ma ona jednorazowy charakter.

Pozostaję z nadzieją, że przypomnienie kwestii dotyczących odpraw dla pracowników – emerytów mundurowych w związku z ustaniem ich stosunku pracy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska (będących w służbie lub na emeryturze lub rencie), albowiem wielokrotnie poruszano tę kwestię w przestrzeni publicznej, przyczyni się do skutecznego wyegzekwowania  należnych  świadczeń.

Aleksandra Karnicka
       radca prawny

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)