Aktualności

OPIS REGULACJI EMERYTALNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

Opublikowano: 26 cze 2017

Czasami warto jest wrócić do dokumentów archiwalnych, zwłaszcza gdy chodzi o prawa nabyte.

W 2012 r. podczas prac nad Ustawą o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, rząd w uzasadnieniu projektu przedstawił ciekawe dane. Pełny tekst uzasadnienia znajdziemy w archiwum sejmowym

Wg danych ze stycznia 2012 r. wynika, że struktura demograficzna wg kryterium wieku np. Policji przedstawiała się następująco:

-              do 25 lat - 3 193 funkcjonariuszy,
-              od 25 do 30 - 14 850 funkcjonariuszy,
-              od 31 do 40 - 46 027 funkcjonariuszy,
-              od 41 do 50 - 28 553 funkcjonariuszy,
-              powyżej 50 lat - 4 798 funkcjonariuszy.

Struktura demograficzna Policji wg kryterium stażu służby przedstawiała się następująco:

-              do 3 lat - 8 439 funkcjonariuszy,
-              od 3 do 10 lat - 33 429 funkcjonariuszy,
-              od 11 do 15 lat - 18 325 funkcjonariuszy,
-              od 16 do 20 - 15 779 funkcjonariuszy,
-              od 21 do 30 - 20 308 funkcjonariuszy,
-              powyżej 30 lat - 1141 funkcjonariuszy.

Wynikało z tego, że w tym okresie w Policji służyło blisko 21,5 tys. funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 1990 rokiem (23,04%). A pamiętajmy, że skuteczność działania Policji nie zależy od wykształcenia ogólnego funkcjonariuszy, ale przede wszystkim ich doświadczenia i wiedzy specjalistycznej, której zdobycie jest naprawdę kosztowne i czasochłonne. Ponadto manipulowanie przy ich uprawnieniach emerytalnych oraz częste reorganizacje sprzyjają niepewności i tymczasowości wśród funkcjonariuszy, a to także nie służy efektom.

Ponadto w projekcie przedstawiono również opis regulacji funkcjonujących w obszarze emerytur mundurowych w wybranych krajach europejskich. To ciekawe zestawienie krajów europejskich wraz z opisem warunków nabycia prawa do emerytury oraz sposobem obliczania wysokości świadczenia emerytalnego warte jest też przypomnienia.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)