Aktualności

ORGANIZUJMY SIĘ, DZIAŁAJMY

Opublikowano: 19 kwi 2017

APEL Powiatowych Komitetów Protestacyjnych w Białej Podlaskiej i Legionowie

My - Uczestnicy – założyciele Powiatowych Komitetów Protestacyjnych w Białej Podlaskiej i Legionowie  Apelujemy do wszystkich emerytów i rencistów służb mundurowych, do policjantów, funkcjonariuszy i żołnierzy, o podjęcie wspólnych działań w kierunku usunięcia z systemu prawa Rzeczpospolitej Polskiej skrajnie represyjnej i niegodziwej ustawy  z 16 grudnia 2016 r., pozbawiającej nas honoru, godności  oraz należnych świadczeń emerytalnych i rentowych. Powołujcie do życia Powiatowe (Wojewódzkie) Komitety Protestacyjne.

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Widzimy jak partia rządząca Polską, łamiąc Konstytucję RP i zasady demokratycznego państwa prawa, doprowadziła do uchwalenia skrajnie niegodziwego prawa.  Godzi ono w podstawy naszej egzystencji i spycha wielu z nas na skraj ubóstwa.  Pogarda, z jaką ta władza traktuje emerytów i rencistów służb mundurowych oraz ich rodziny jest niewyobrażalna. Odrażająca jest propaganda, której podstawowym narzędziem stało się kłamstwo i półprawdy. Odrzucamy perfidne oskarżenia przedstawicieli obecnego rządu. Nie byliśmy oprawcami, przestępcami ani zbrodniarzami. Byliśmy dumni z naszej służby, tak jak dumni z nas byli nasi bliscy. Byliśmy nagradzani i odznaczani za trud i poświecenie przez władze wolnej i demokratycznej Ojczyzny, teraz jesteśmy wyjęci spod prawa.

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Jako założyciele pierwszych w Polsce Komitetów Protestacyjnych, wzywamy do podjęcia wszystkich dopuszczalnych prawem działań zmierzających do usunięcia z przestrzeni prawnej, nie mającej precedensu, drakońskiej ustawy represyjnej. Nadszedł czas aby pomóc schorowanym, obdartym z honoru, godności i środków do życia ludziom. Jeżeli nie wiemy jak się zachować, zachowajmy się przyzwoicie. Zwracamy się do byłych przełożonych, zintegrujcie wokół wspólnego celu wszystkich tych, z którymi nie tak dawno ponosiliście trud wspólnej służby. Musimy raz jeszcze podjąć walkę, tym razem o swoje prawa. Niech nikt nie stoi „z boku”. Mamy rację, ale z naszymi argumentami  musimy dotrzeć do innych i przedstawić rzeczywisty obraz tzw. „sprawiedliwości społecznej” w wydaniu partii rządzącej. Zwracamy się do wszystkich Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów – działajcie!  Mamy prawo oczekiwać od Was większej aktywności organizacyjnej. Pamiętajmy, w walce z tą niegodziwą ustawą nie możemy liczyć wyłącznie na drogę prawną. Z każdym dniem wydaje się ona trudniejsza a perspektywa trybunałów europejskich odległa i niepewna.  Nasze prawa musimy egzekwować tu, w naszym Kraju. Musimy być silnym partnerem dla demokratycznych partii opozycyjnych. Liczymy na ich pomoc, ale warunkiem współpracy jest siła i zdolność organizacyjna naszych stowarzyszeń skupionych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.  Im będą liczniejsze, tym lepiej dla naszej sprawy. Nawiązujmy kontakty z przedstawicielami innych grup, których podobne restrykcje już spotkały lub mogą spotkać wkrótce. Dzień 1 października 2017 roku na pewno nadejdzie. Nie  możemy wypierać z naszej świadomości tego faktu. Nie możemy liczyć, że to, co zrobione być musi, zostanie zrobione przez innych.  Nie ma innych, jesteśmy tylko my!  

                          Przewodniczący Komitetów Protestacyjnych:

              1)w Białej Podlaskiej – Zdzisław Kozłowski

              2)w Legionowie – Stanisław Kraszewski

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)