Aktualności

OSTRZEŻENIE PREZYDIUM ZŻWP

Opublikowano: 18 kwi 2017

SZANOWNI CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W związku z wejściem w życie ustawy represyjnej drastycznie redukującej emerytury funkcjonariuszom cywilnych służb specjalnych, policji i ich rodzinom oraz złożeniem w Sejmie bliźniaczej ustawy dotyczącej żołnierzy pojawiły się anonimowe inicjatywy nawołujące do podjęcia aktywnych działań przeciwko tym ustawom.

Rozpowszechniane są one najczęściej poprzez pocztę elektroniczną. Anonimowi inicjatorzy wzywają do tworzenia nowych organizacji, przekazywania im danych osobowych grup inicjatywnych i gromadzenia środków finansowych. Nie można wykluczyć, że wśród takich inicjatorów znajdują się prowokatorzy, których celem jest wykazanie, że „stare struktury” konspirują w celu wystąpienia przeciwko państwu i trzeba przeciwko nim podjąć zdecydowane działania.

Prezydium Zarządu Głównego ostrzega przed dawaniem posłuchu takim inicjatywom. Nie dajmy się nabrać na hura rewolucyjne hasła i wezwania. Nie rozpowszechniajmy anonimowych apeli bo to szkodzi naszym interesom.

Pamiętajmy, że Związek Żołnierzy Wojska Polskiego stał, stoi i będzie stał na gruncie przestrzegania prawa. Podejmujemy i będziemy podejmować działania w obronie praw i godności byłych żołnierzy oraz ich rodzin, ale zawsze zgodnie z prawem.

W działaniach tych współpracujemy i będziemy współpracować z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz innymi legalnie działającymi stowarzyszeniami, z którymi będziemy wspólnie bronić praw żołnierzy i funkcjonariuszy.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)