Aktualności

OŚWIADCZENIE PREZYDENTA FSSM RP

Opublikowano: 12 cze 2017

W związku z komentarzami publikowanymi na niektórych portalach społecznościowych, dotyczącymi mojego wystąpienia na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 8 czerwca b.r. chciałbym poinformować i wyjaśnić, że jedynym tematem tego posiedzenia była „Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca sytuacji emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych, w ujęciu statystycznym, w kontekście ich aktywności zawodowej po odejściu ze służby”. Mimo prób podejmowanych przed rozpoczęciem posiedzenia oraz w jego trakcie, przy kategorycznej postawie Przewodniczącego KAiSW – Posła Arkadiusza Czartoryskiego z PIS, nie udało się poszerzyć tematyki o kwestie związane ze skutkami ustawy represyjnej. W tej sytuacji, zagadnienia o zasadniczym znaczeniu dla represjonowanych policjantów i funkcjonariuszy, których nie udało się podnieść na posiedzeniu KAiSW, w porozumieniu z Posłem Markiem Wójcikiem z PO - Wiceprzewodniczącym KAiSW, staną się przedmiotem interpelacji poselskich do Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie działania FSSM RP, tak w bliskiej jak i dalszej perspektywie, pozostają bez zmian. Są i będą ukierunkowane na wyłączenie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. z systemu prawa RP. Zdzisław Czarnecki Prezydent FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)