Aktualności

OŚWIADCZENIE PREZYDENTA FSSM RP

Opublikowano: 07 lut 2019

Koleżanki i Koledzy!

W internecie, na różnych zamkniętych grupach facebookowych i forach dyskusyjnych, od kilku dni krąży informacja o organizowaniu przez bliżej nieznane nam osoby spotkania b. funkcjonariuszy represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r., które ma się odbyć w sobotę, 16 bm. w Łodzi. Podobno ma to być spotkanie założycielskie przyszłej organizacji zrzeszającej osoby represjonowane, które pełniły służbę po 1990 r. Jednocześnie do wielu represjonowanych trafiły sms-y zachęcające do udziału w tym spotkaniu i sugerujące, że ich autorami są osoby związane z FSSM RP.

W związku z powyższym oświadczamy, że Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP nie jest pomysłodawcą, organizatorem ani w żaden inny sposób zaangażowana w realizację tego projektu. Jednocześnie zdecydowanie protestujemy przeciwko podszywaniu się pod Federację, członków jej Zarządu lub działaczy, przy kolportowaniu jakichkolwiek informacji.

Zasadą naszego działania jest pełna transparentność, a jedynymi wiarygodnymi kanałami informacyjnymi są: strona internetowa Federacji i profil facebookowy „NieZASŁUŻYLIŚMY”. Tylko w szczególnych przypadkach są to sms-y, w których w polu „nadawca” widnieje nazwa FSSM RP.

Koleżanki i Koledzy!
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP konsekwentnie stoi na stanowisku, że ustawa represyjna jest w całości aktem sprzecznym z Konstytucją, a nie tylko w części dotyczącej niektórych grup funkcjonariuszy. Jedynie wspólnym wysiłkiem nas wszystkich, tj. całego środowiska służb mundurowych, zachowując roztropność i sprawność organizacyjną, jesteśmy w stanie doprowadzić do wyłączenia tej ustawy z porządku prawnego RP i przywrócenia odebranych nam, słusznie nabytych, praw emerytalnych.
Uważamy także, że wszelkie działania mogące osłabić naszą jedność, temu celowi nie służą.
Dlatego ponawiamy nasz apel do wszystkich, którzy mają pomysły na działanie i chcą je realizować. Zapraszamy Was do współpracy. Tylko działając razem, możemy osiągnąć więcej.

Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)