Aktualności

OTRZYMALIŚMY ODPOWIEDŹ NA LIST DO SEKRETARZA GENERALNEGO RE

Opublikowano: 26 lut 2017

Tłumaczenie robocze listu (list jest odpowiedzią na list FSSM RP skierowany do Sekretarza Generalnego Rady Europy 16.01.2017 r.) Dyrekcja Generalna Prawa Człowieka i Praworządność Departament Europejskiej Karty Społecznej Szef Departamentu Sekretarz Wykonawczy Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Zdzisław Czarnecki (adres FSSM) Strasburg 21 lutego 2017 Nr pisma: ESC 21/2017/LV/KOG Szanowny Panie Czarnecki Państwa list z dnia 16 stycznia 2017 adresowany do Sekretarza Generalnego Rady Europy dot. Polskiej ustawy dotyczącej emerytur służb mundurowych przyjętej 16 grudnia 2016 r. został skierowany do mnie. Polska ratyfikowała Europejską Kartę Społeczną Rady Europy w 1961 roku, która gwarantuje w szczególności prawa społeczne wszystkim pracownikom oraz ich podleganie bezpieczeństwu społecznemu. Jednakże Polska nie ratyfikowała Dodatkowego Protokołu Europejskiej Kart Społecznej z 1995 roku, wprowadzającego możliwość składania skarg zbiorowych. W związku z tym Europejski Komitet Praw Społecznych, który nadzoruje implementację Karty, nie może rozpatrywać takich skarg przeciwko Polsce. Stosowanie Karty w Polsce jest nadzorowane wyłącznie przez  procedurę raportowania. Komitet może jednakże wziąć pod uwagę podniesioną w waszym liście sprawę, podczas następnego okresowego raportu o Polsce w zakresie stosowania postanowień (przepisów) należących do 2 grupy, czyli praw do ochrony zdrowia, do zabezpieczenia społecznego i do ochrony społecznej, w 2017. Oddany Regis Brillat

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)