Aktualności

PETYCJA ZG ZŻWP DO MARSZAŁKA SEJMU

Opublikowano: 10 mar 2017

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego złożył do Marszałka Sejmu PETYCJĘ w sprawie zaniechania prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk nr 1105)

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)