Aktualności

PO PROSTU DZIĘKUJĘ – OŚWIADCZENIE PREZYDENTA FSSM RP

Opublikowano: 15 paź 2019

                                               Warszawa, 15 października 2019 r

Koleżanki i Koledzy!

Wynik wyborów do Sejmu i Senatu przyjmujemy do wiadomości. Jako ludzie mocno osadzeni w zasadach praworządności akceptujemy wybór części naszych współobywateli, którzy przedłużyli na kolejne cztery lata mandat do rządzenia naszym Krajem „zjednoczonej prawicy”. Mandat ten nie został uzyskany przygniatającą liczbą głosów. Pamiętajmy, że na 18 mln 678 tys. głosujących, tylko nieco ponad 8 mln oddało głos na listę PiS. Z tego powodu odrzucamy wszelkie hasła i zaklęcia przedstawicieli „zjednoczonej prawicy” o nieograniczonej legitymacji udzielonej jej przez „suwerena” do przeprowadzania tzw. „dobrej zmiany”, a w istocie niszczenia instytucji demokratycznego państwa prawa.  Pod żadnym pozorem nie upoważnia on do wzruszenia podstaw ustrojowych naszego Państwa poprzez zmianę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy, że obok ofert programowych ugrupowań opozycyjnych, zasadniczym naszym wspólnym celem, którego nie udało się osiągnąć, było odsunięcie od władzy „zjednoczonej prawicy”, ugrupowania szkodzącego Polsce, tak w wymiarze wewnętrznym jak i międzynarodowym. Oceny tej nie zmieniają szerokie programy transferów socjalnych, przybierające formę przekupstwa politycznego w okresie przedwyborczym. W tym między innymi należy upatrywać przyczyn tak znaczącego poparcia udzielonego partii rządzącej, a także w niespotykanej roli mediów publicznych, przede wszystkim zaś tzw. „telewizji publicznej”, która stała się pozbawioną wszelkich hamulców moralnych tubą propagandową rządu. Ze smutkiem należy odnotować, często nieskrywane, opowiedzenie się większości polskiego Kościoła Katolickiego po jednej ze stron sporu politycznego.

Prowadzona w takich warunkach kampania wyborcza partii opozycyjnych nie mogła być w pełni skuteczna. Tym bardziej więc przekazuję słowa szacunku i podziękowania tym naszym Koleżankom i Kolegom, którzy w imię odpowiedzialności za Kraj oraz z chęci pomocy „represjonowanym” emerytom i rencistom służb mundurowych, zdecydowali się kandydować do Parlamentu RP.  Ich trud i wysiłek z tym związany zasługują na najwyższe uznanie. Słowa uznania  i podziękowania należą się wszystkim, całemu środowisku emerytów i rencistów służb mundurowych, szczególnie tym, którzy zaangażowali się w prace sztabów wyborczych kandydatów do Sejmu i Senatu. Pamiętajmy o wielu z nas, którzy w miejscu swojego zamieszkania, wśród rodziny i najbliższych, prowadzili pozytywną kampanię wyborczą na rzecz kandydatów partii demokratycznych, czym wnieśli swój osobisty wkład w dobry wynik ugrupowań prodemokratycznych i ogólną frekwencję wyborczą.

To między innymi dzięki Wam do Sejmu powróciła LEWICA, która postuluje przywrócenie honoru i godności żołnierzom i funkcjonariuszom represjonowanym przez PIS. Tam znajdziemy przyjaciół konsekwentnie broniących naszych praw do godnego życia, z Posłem Andrzejem Rozenkiem na czele.

Sukcesem partii opozycyjnych jest zdobycie, choć nieznacznej, większości w Senacie. Nie zmieni to zasadniczo modelu rządzenia preferowanego przez PIS, ale z pewnością pozbawi to ugrupowanie „komfortu” w forsowaniu ustaw rujnujących lub przejmujących kolejne instytucje demokratyczne. Partia rządząca nie będzie mogła samowładnie powołać w 2020 r. nowego Rzecznika Praw Obywatelskich w miejsce kończącego swoją kadencję dr Adama Bodnara. Stanie się tak pod warunkiem, że żaden z senatorów obozu demokratycznego nie sprzeniewierzy się zasadzie lojalności wobec swojego ugrupowania, swoich wyborców i zasad państwa prawa. Przykłady z nieodległej przeszłości, dotyczące korupcji politycznej w wydaniu PIS, zmuszają nas do formułowania tego rodzaju obaw a zarazem apelu do senatorów o zachowanie postaw godnych najwyższych urzędów Rzeczypospolitej Polskiej.

Koleżanki i Koledzy!

Wynik wyborów jest afirmacją demokracji. Niemniej jednak jako strona opozycyjna wobec wielu antykonstytucyjnych poczynań rządzących w minionej kadencji, nie pozwolimy zapomnieć o krzywdach, jakie zostały wyrządzone tysiącom naszych Koleżanek i Kolegów przede wszystkim ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Obecny kształt Parlamentu otwiera przed nami pewne, choć ograniczone możliwości. Jako Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP reprezentująca środowisko mundurowych, będziemy rozważać i planować wszelkie możliwe dopuszczone prawem działania, o których poinformujemy na stronach internetowych.

Wiem, że wielu z Was, szczególnie osób starszych, przyjęło wynik wyborów z poczuciem porażki i świadomością oddalających się nadziei na zmianę losu pokrzywdzonych ustawą represyjną. To jest zrozumiałe. Jesteśmy przekonani, że musimy kontynuować podejmowane przez nas działania przeciwko łamaniu prawa, nie mamy alternatywy.

W najbliższym czasie przygotujemy strategię naszych działań, skorelowaną z planem partii opozycyjnych i prodemokratycznych organizacji pozarządowych.  Będziemy o nich informować.

To będzie trudne, ale pamiętajmy, bez wiary w sukces, wielkiej determinacji oraz konsekwencji w działaniu, nie można osiągnąć żadnego celu.

Tym, którzy dopuścili się prawnego barbarzyństwa na emerytach i rencistach mundurowych oraz na ich bliskich komunikujemy, że nigdy nie odstąpimy od działań zmierzających do odzyskania należnej nam czci i godności, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Wszystkim „mundurowym” życzę zdrowia, także po to by doczekali końca tych mrocznych dni i lat, które zgotowała nam partia mająca jedynie w nazwie „Prawo i Sprawiedliwość”. 

Zdzisław Czarnecki

Prezydent FSSM

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)