Aktualności

PODZIĘKOWANIA DLA RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO

Opublikowano: 24 lip 2020

Warszawa, dnia 21 lipca 2020 r.

Pan

Rafał TRZASKOWSKI

PREZYDENT m. st. Warszawy

Kandydat na Prezydenta RP 2020

         Panie Prezydencie!

W imieniu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, reprezentującej rzesze żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy służb mundurowych w stanie spoczynku, chciałbym pogratulować wielkiego sukcesu. Dziękuję Panu i Pańskiej Małżonce za zaangażowanie w kampanię prezydencką i walkę o wartości demokratyczne, o Polskę dla wszystkich Polaków.

Mam świadomość, że cały proces wyborczy był przeprowadzony w skrajnie niekonstytucyjny i nieuczciwy sposób. Tym bardziej należą się Panu najwyższe słowa uznania za zdobycie poparcia ponad 10 000 000 Obywateli Rzeczypospolitej.

Zwycięstwo wyborcze było możliwe, ale się nie udało. Przegraliśmy tą nierówną walkę, ale nie ponieśliśmy porażki. Tępa propaganda jeszcze tym razem okazała się skuteczna. Wierzymy, że po raz ostatni.

Mieliśmy nadzieje, że w Polsce wygra dialog i szacunek, a przegra populizm znany nam z lat  poprzedniej epoki. Mamy dość mowy nienawiści, polaryzacji społeczeństwa i dzielenia Polaków na lepszych i gorszych, czego sami boleśnie doświadczamy.

Wierzymy, że rozbudzony entuzjazm ludzki jest wartością, która przyniesie owoce. Teraz jednak dziękujemy Panu za nadzieję na lepsze jutro.

Jeszcze będzie normalnie…

                       PRZEWODNICZĄCY

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

                    Zdzisław CZARNECKI

_____________________________ Pismo w formacie .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)