Aktualności

POMAGAMY PREMIEROWI SPEŁNIĆ JEDNĄ Z WYBORCZYCH OBIETNIC

Opublikowano: 11 mar 2024

Warszawa, dnia 7 marca 2024 r.

Pan Zbigniew KONWIŃSKI
PRZEWODNICZĄCY KLUBU PARLAMENTARNEGO KOALICJI OBYWATELSKIEJ

Szanowny Panie Przewodniczący

Podczas kampanii poprzedzającej wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Pan Donald Tusk na spotkaniach w Tychach, Chełmnie oraz Bytomiu odniósł się do pytań emerytów mundurowych dotyczących tzw. „zbiegu emerytur”, a w istocie emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypracowanej na ogólnych zasadach po odejściu ze służby.

Jak zapewniali wówczas Posłowie Platformy Obywatelskiej, Cezary Tomczyk oraz Czesław Mroczek, do laski marszałkowskiej został złożony projekt ustawy eliminującej dyskryminację byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy pobierając należną im emeryturę mundurową, nadal pracowali w sektorze cywilnym, odprowadzając składki na ubezpieczenie społeczne, często w bardzo wysokim wymiarze. Gromadzili oni kapitał, z którego nie mogą korzystać. Jak zapewniali autorzy projektu wprowadzone rozwiązania ustawowe „przyczynią się do poprawy sytuacji materialnej osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych i rentowych w systemie zaopatrzenia społecznego oraz podniesienia statusu służby żołnierzy i funkcjonariuszy a także pozwolą zwiększyć atrakcyjność służby dla Rzeczpospolitej”. Zapewniano, że projektowane rozwiązania legislacyjne będą przyjęte także wówczas, gdyby w IX kadencji Sejmu nie udało się tego zrealizować.

Niestety, stosowny projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w poprzedniej kadencji nie został uchwalony. Oznacza to, że z uwagi na obowiązującą w polskim porządku prawnym zasadę dyskontynuacji prac Parlamentu wszystkie prace ustawodawcze zostały zamknięte. Powrót do prac nad ww. projektem może nastąpić jedynie wówczas, gdy zostaną one zainicjowane w obecnej kadencji Parlamentu.

W związku z powyższym pozwalam sobie prosić Pana Przewodniczącego o inicjatywę ustawodawczą i ponowne przedłożenie przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej projektu nowelizacji art. 95 ww. ustawy. Umożliwi to Panu Premierowi Donaldowi Tuskowi wywiązanie się ze złożonej obietnicy i zlikwiduje poczucie krzywdy i zawodu wśród tej grupy emerytów mundurowych.

W imieniu członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych deklaruję gotowość współpracy w celu wypracowania możliwych regulacji prawnych pozwalających rozwiązać ww. problem, zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący

/-/ płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński


___________________________________________
Pismo w formacie .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)