Aktualności

POMORSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH

Opublikowano: 23 paź 2017

W JEDNOŚCI SIŁA

W dniu 19 października 2017 r z inicjatywy ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni, w siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Gdańsku, podpisano Pomorskie Porozumienie Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych, w celu wzajemnej pomocy, wsparcia i koordynowania działań na rzecz emerytów i rencistów mundurowych oraz ich
rodzin.

Sygnatariuszami porozumienia są:
Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku z/s w Gdyni;
Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Słupsku;
Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku;
Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku;
Zarząd Regionu Pomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Gdańsku;
Związek Byłych Funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa;
Zarząd Koła Terenowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Wejherowie.

Celem porozumienia w szczególności jest:

1. Wzajemna pomoc, wsparcie, zacieśnianie współpracy i koordynowanie działalności i stowarzyszeń służb mundurowych na terenie województwa pomorskiego.
2. Wdrożenie przez Sygnatariuszy Porozumienia dokumentu opracowanego przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej zatytułowanego: Zadania i zasady
Działania Komitetów Protestacyjnych.

W celu realizacji i koordynacji działań sygnatariusze porozumienia powołali Prezydium którego przewodniczącym został Józef Wardyn, reprezentujący ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gdańsku.

Prezydium Porozumienia powołało następujące Zespoły Problemowe:

Zespół I ds. zbierania podpisów,
Zespół II ds. organizacji protestów,
Zespół III ds. mediów elektronicznych,
Zespół IV ds. poszerzenia kręgu sprzymierzeńców i sympatyków.

Zapraszamy wszyskich zainteresowanych oraz sympatyków, do włączenia się poprzez struktury swoich Związków i Stowarzyszeń, do aktywnego wsparcia i działania.

Zapraszamy do Porozumienia również pozostałe organizacje emerytów i rencistów służb mundurowych.

Z poważaniem

Jan Pietruszewski
Prezes ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni

(Opracował Waldemar Sopek)

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)