Aktualności

PONOWNIE PRZYPOMINAMY EUROPARLAMENTARZYSTOM O USTAWIE REPRESYJNEJ

Opublikowano: 12 lip 2021

Od chwili uchwaleniu przez Sejm RP w grudniu 2016 r. ustawy represyjnej, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP nieustannie podejmuje próby zainteresowania jej problematyką i skutkami parlamentarzystów UE, zwłaszcza tych działających w instytucjach europejskich sprawujących nadzór nad przestrzeganiem praworządności i praw obywatelskich w krajach członkowskich UE.

W sierpniu ub. roku napisaliśmy pismo informacyjne do Pani Iratxe Garcíi Pérez – hiszpańskiej polityk, przewodniczącej frakcji Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D) i członkini Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE). Ponieważ nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi, to postanowiliśmy przypomnieć Pani Pérez o sprawie, posyłając kolejne pismo, którego treść (w wolnym tłumaczeniu) brzmi następująco:

"Szanowna Pani Przewodnicząca Iratxe García Pérez,

W imieniu reprezentowanej przeze mnie organizacji pozarządowej, zrzeszającej emerytowanych polskich policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych, pragnę wyrazić najserdeczniejsze podziękowania i najwyższe uznanie za Pani pracę jako Przewodniczącej Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, Grupa S&D.

W nawiązaniu do pisma L.dz. 21/2020, przesłanego w dniu 17 sierpnia 2020 r., na które nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, uprzejmie pragnę raz jeszcze zwrócić uwagę na sytuację przedstawioną w tym piśmie i skorzystać z okazji do jej podkreślenia.

Blisko 40 tysięcy emerytowanych oficerów służb, policjantów i wojskowych zostało skrzywdzonych przez obecne polskie władze i pozbawionych znacznej części emerytur. Zostało skazanych bez sądu i udowodnienia winy, przez co ogarnia nas narastające poczucie niesprawiedliwości, zaś konsekwencją przedłużania się tej sytuacji jest odnotowanie zwiększonej liczby nagłych zgonów, w tym samobójstw.

Dlatego chciałbym prosić o życzliwą pomoc w dalszym rozpatrywaniu tego tematu, położenie na nim nacisku, na jaki moim zdaniem zasługuje, oraz podnoszenie go w odpowiednich komisjach Parlamentu Europejskiego, takich jak LIBE i na poziomie innych grup PE. Głęboko wierzę, że ta sprawa jest również reprezentatywnym przykładem łamania praworządności, mającego obecnie miejsce w Rzeczpospolitej Polskiej.

Uprzejmie informuję, że osobą dobrze znającą aktualną sytuację jest poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Balt (S&D), pozostający w stałym kontakcie z Federacją. W związku z tym, w razie potrzeby, Pan Balt może udzielić na ten temat wyczerpujących informacji.

Chciałbym również poinformować, że ten list, wraz z poprzednim, o którym wspominałem na początku, zostanie również wysłany, w formie wiadomości e-mail, do członków Polskiej Narodowej Delegacji S&D, czyli do posłów: Roberta Biedronia, Leszka Millera, Marka Belki, Marka Balta, Włodzimierza Cimoszewicza, Łukasza Kohuta i Bogusława Liberadzkiego.

Licząc na Pani zrozumienie, czekam na informacje, jakie działania zostały i zostaną podjęte w naszej sprawie.

Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCY

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Zdzisław Czarnecki"

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)