Aktualności

PRIORYTETY DZIAŁAŃ FEDERACJI BEZ ZMIAN

Opublikowano: 27 lut 2023

Szanowni Członkowie
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Żołnierze i Funkcjonariusze !

Przyjaciele !

Obecna sytuacja społeczno-polityczna w naszym kraju nie sprzyja działalności organizacji pozarządowych, w tym Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.  Nie oznacza to, że mamy być bierni.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP to wielkie dobro nas wszystkich. Jej dorobek, przy uwzględnieniu zachodzących zmian, powinien być kontynuowany. Naszym drogowskazem powinna być Uchwała Programowa IV Kongresu. Zawarte w niej cele i kierunki naszego działania pozostają aktualne. Mając powyższe na uwadze, celem głównym naszego działania powinno być:

  1. obrona godności i honoru żołnierzy i funkcjonariuszy;
  2. obrona praw nabytych, w tym prawa do zasłużonego, godziwego zaopatrzenia emerytalnego;
  3. walka w obronie historii i tradycji formacji mundurowych
  4. utrzymanie jedności organizacyjnej i rozszerzanie bazy naszego działania.

W centrum naszego zainteresowania są i będą osoby poszkodowane. Każdy, kto zwraca się do Federacji o pomoc, taką pomoc otrzymuje.

Federacja to 12 organizacji broniących praw i interesów ponad 500 000 funkcjonariuszy i żołnierzy oraz członków ich rodzin.  To ogromna siła, wykorzystajmy tkwiący w niej potencjał.

Sytuacja polityczna i ekonomiczna powoduje, że władza zapomina o środowiskach senioralnych, w tym emerytach mundurowych. Przypominajmy jej o nas. Szukajmy sojuszników na każdym szczeblu naszego działania. Nie odtrącajmy propozycji współpracy organizacji, które mają podobne cele i wyznają podobne wartości. W jedności siła, nic o nas bez nas.

Zarząd Federacji, a zwłaszcza jego Prezydium jest zjednoczone w działaniu. Będziemy intensyfikować nasze działania. Mamy obowiązek przewidywać przyszły rozwój wydarzeń i zawczasu przygotować się do różnego rozwoju sytuacji.  Oczekujemy inspiracji, liczymy na Wasze wsparcie i pomoc w naszych działaniach.

Zaufajcie nam!

„BROŃ SŁABSZYCH, MÓW PRAWDĘ, DZIAŁAJ ODWAŻNIE” – to dewiza naszego działania.

 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Za Prezydium Zarządu Federacji

  Przewodniczący 

  Henryk Budzyński

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)