Aktualności

PROPONUJEMY WARSZTATY DLA OBJĘTYCH „USTAWĄ BŁASZCZAKA”

Opublikowano: 25 mar 2017

Planujemy organizować w Polsce warsztaty robocze  dla zainteresowanych emerytów i rencistów służb mundurowych, których obejmie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. W trakcie tych spotkań, przekażemy informacje o aktualnych i planowanych działaniach FSSM RP, w związku z prowadzeniem tej represyjnej ustawy. Znaczną część czasu spotkania chcemy przeznaczyć na pytania i dyskusje.

Organizatorem warsztatów roboczych są struktury terenowe lub grupy osób. Organizator spotkania pokrywa koszty wynajęcia sali, rzutnika multimedialnego (jeżeli będą) przyjazdu i zakwaterowania 3-5 przedstawicieli FSSM. Chęć zorganizowania takiego spotkania proszę zgłaszać na adres mailowy FSSM (sekretariatfssm@op.pl)  na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko organizatora, jego dane kontaktowe (telefon, mail), datę i godziny, miejsce (adres) spotkania.

Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)