Aktualności

PROŚBA KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP DO REPRESJONOWANYCH

Opublikowano: 09 paź 2019

Jak już informowaliśmy, niektóre sądy okręgowe w kraju (poza Sądem Okręgowym w Warszawie) prezentują oczekiwaną przez nas, bardziej odważną postawę i oddalają wnioski ZER o zawieszenie postępowań uzasadniane pytaniem prawnym SO w Warszawie skierowanym do „Trybunału Konstytucyjnego”. Tym samym podejmują decyzje o kontynuowaniu postępowań sądowych. Dobrym przykładem jest tu Sąd Okręgowy w Częstochowie, przed którym zapadło już kilka wyroków pozytywnych dla odwołujących się (jeszcze nieprawomocnych), zobowiązujących Dyrektora ZER do przeliczenia emerytur i rent, poczynając od 1 października 2017 r., z pominięciem art. 15c lub art. 22a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). Na uwagę zasługują także postanowienia niektórych sądów apelacyjnych o uchyleniu postanowień o zawieszeniu wydanych przez właściwe sądy okręgowe, zaskarżone później przez odwołujących się.

Komisja Prawna FSSM prowadzi monitoring zachowań sądów w naszych sprawach i odnotowuje fakty świadczące o szanowaniu przez składy orzekające prawa do sądu opisanego w art. 45 Konstytucji RP oraz w aktach prawa europejskiego, czego wyrazem są wydawane wyroki lub postanowienia otwierające drogę do wyrokowania.  

W związku z powyższym zwracamy się do Koleżanek i Kolegów z prośbą o przesyłanie nam (na adres: zespol.prawny@fssm.pl) informacji o wyrokach wydanych przez sądy okręgowe, a także o postanowieniach sądów apelacyjnych uchylających postanowienia sądów okręgowych o zawieszeniu postępowania. Przydatne byłyby nam również skany ww. orzeczeń, po dokonaniu zanonimizowania danych osób, których dotyczą.

Komisja Prawna FSSM RP

 

     

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)