Aktualności

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FSSM RP W DN. 26.02.2020 R.

Opublikowano: 02 maj 2020

Warszawa, dnia 26.02.2020 r.

PROTOKÓŁ
z  posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

W dniu 26 lutego 2020 r. w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115  (Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych), odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
W posiedzeniu uczestniczyło 17 członków Zarządu Federacji.
Lista obecności  - Załącznik nr 1.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Federacji – Zdzisław Czarnecki, który zaproponował, aby obrady Zarządu Federacji  protokołowała Sekretarz Federacji  – Bogusława Łukasiewicz. Po weryfikacji „list obecności” przewodniczący obrad stwierdził, że na sali jest kworum  (17 na 24 członków Zarządu Federacji). Uchwały oraz decyzje podjęte przez Zarząd Federacji będą prawomocne.

Przewodniczący obrad zaproponował,  aby zgodnie ze Statutem FSSM RP wszystkie głosowania odbywały się w sposób jawny. Zarząd Federacji jednogłośnie podjął decyzje o głosowaniu jawnym.

Przewodniczący obrad zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad, który został przekazany członkom Zarządu Federacji wraz z zaproszeniem. Porządek obrad po zmianach i uzupełnieniu  został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad - Załącznik nr 2.

Tematy posiedzenia:

I. Środowisko mundurowych w wyborach prezydenckich 2020 r.

Tomasz Trela – Poseł na Sejm RP oraz Szef Sztabu Wyborczego kandydata na Urząd Prezydenta RP Roberta Biedronia podziękował za zaproszenie i możliwość wypowiedzenia kilku zdań na temat kampanii prezydenckiej jednocześnie zwracając się z prośbą o pomoc i wsparcie Roberta Biedronia przez służby mundurowe, które dla Lewicy są bardzo ważne. Omówił złożony przez Lewicę projekt ustawy, który odwraca haniebną „ustawę represyjną” z dnia 16.12.2016 r. okradającą emerytów służb mundurowych z ich świadczeń emerytalnych.  Zaznaczył, że wygranie tych wyborów przez kandydata Lewicy jest ostatnią deską ratunku dla naszego środowiska. Pozostanie przy władzy Andrzeja Dudy to dalszy zamach na następne grupy społeczne, a więc trzeba zrobić wszystko, by tak się nie stało. Możemy to zrobić poprzez osłabianie prezydenta przed I turą. W związku z tym, zwrócił się z prośba o aktywne włączenie się mundurowych w poszczególnych okręgach i terenie w kampanię wyborczą. Na bieżąco mają być przekazywane informacje dotyczące miejsc, w których odbędą się spotkania z kandydatem Lewicy. Robert Biedroń otoczony jest współpracownikami związanymi z naszym środowiskiem m.in. doradcą ds. Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej jest  Janusz Zemke.  Podkreślił zaangażowanie swojej małżonki w pomoc osobom represjonowanym,  pozbawionych uposażeń emerytalnych. Wyraził również nadzieję, ze to wszystko zostanie odwrócone i jest kwestią czasu, którą oparł na dwóch pozytywnych wyrokach, które zapadły w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Bardzo wysoko ocenił współpracę z Przewodniczącym SEiR SW Januszem Kwietniem, która przyczyniła się do zwycięstwa Lewicy w województwie łódzkim.  Celem Lewicy jest wprowadzenie Roberta Biedronia do II tury wyborów -  „Im silniejszy Biedroń/Kidawa-Błońska, tym słabszy Duda”. Przedstawił informację dot. kandydata Szymona Hołowni, który jest wielką niewiadomą wyborów i od którego w II turze może zależeć bardzo dużo. Nie posiada On  zaplecza politycznego i w przypadku II tury duże korporacje (finansujące jego kampanie) mogą zaapelować do jego wyborców, by oddali głosy na obecnego prezydenta. Podobna sytuacja miała miejsce w trakcie  poprzednich wyborach z Pawłem Kukizem, co doprowadziło do wygrania Andrzeja Dudy. Jeżeli aktualny prezydent ponownie zostanie wybrany to podpisze wszystkie haniebne ustawy, m.in. dotyczące kolejnych grup zawodowych (żołnierzy, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy, a być może nauczycieli i pracowników administracji PRL). Zaapelował, by zrobić wszystko, by zmienić gospodarza w Pałacu Prezydenckim i traktować to jako cel nadrzędny. Zaproponował zorganizowanie dwóch dużych spotkań naszego środowiska z Robertem Biedroniem.

Jerzy Skrycki –  w jakich miejscowościach planowane będą spotkania z Robertem Biedroniem?

Tomasz Trela – Pierwsze spotkanie planujemy na terenie woj. śląskiego, a drugie na Pomorzu. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty.  Do 8 maja br. spotkania odbędą się we wszystkich  dużych miastach, a trasa będzie skorygowana o mniejsze miejscowości. Wykaz tras będzie podawany na bieżąco.

Zdzisław Czarnecki – zwrócił uwagę na podział naszego środowiska oraz przypomniał, że większość mundurowych głosowało na PiS. Zasygnalizował, że nie możemy zapominać o środowiskach, które nie maja swoich reprezentantów w Parlamencie. Jednym z nich jest środowisko mundurowych, które obejmuje funkcjonariuszy w służbie czynnej oraz emerytów. Lewica zaczyna to zmieniać i jest to zauważalne w wystąpieniach Pana Andrzeja Rozenka oraz obecnego na posiedzeniu zarządu Tomasza Treli. Drugim środowiskiem, które nie jest reprezentowane w Parlamencie to mali i średni przedsiębiorcy,  zrzeszające ok. 1,5 miliona osób, które czują się pozostawieni sami sobie. Podkreślił, że nas nie trzeba będzie przekonywać, aby zagłosować na kandydatów opozycji, a na Roberta Biedronia w pierwszej kolejności.  Potwierdził, że trzecie miejsce Pawła Kukiza w I turze poprzednich wyborów prezydenckich przyczyniło się do wygranej Andrzeja Dudy.

Janusz Kwiecień – na wstępie podziękował małżonce Tomasza Treli, która przyszła z pomocą emerytom, którzy zostali objęci „ustawą represyjną” jako jedna z pierwszych, nie patrząc na własne korzyści finansowe. Zaznaczył, że Poseł Tomasz Trela na wszystkich zorganizowanych spotkaniach wśród mundurowych, zawsze zauważał i podnosił tematy związane ze służbami. Natomiast spotkania, które były organizowane z Robertem Biedroniem w Łodzi, były jedynymi, na których emeryci mundurowi otrzymywali konkretne odpowiedzi na zadawane pytania. Zadeklarował   mobilizację ludzi ze wszystkich służb, do uczestnictwa w spotkaniach i wzięcia udziału w wyborach.

Tomasz Trela - odpowiadając na pytanie dot. głosowania przez  większość środowiska mundurowego  na PiS podkreślił, że można to zmienić.  Zauważył, że na kilku zorganizowanych spotkaniach w Łodzi, w których uczestniczyli m.in. Janusz Zemke, Marek Dukaczewski, Marek Belka, to im tych spotkań było więcej - to poglądy osób, które popierały PiS zmieniały się na korzyść Lewicy. Ostrzegł, że PiS dla mundurowych, a szczególnie dla tych, którzy służyli przed 1989 r. nic dobrego nie zrobi i tego możemy być wszyscy pewni.

Marek Bielec – odniósł się do wygranej Andrzeja Dudy i głosowaniu środowiska mundurowych na tę kandydaturę, które wyniknęło z wystawienia nieodpowiedniego kandydata przez Lewicę. Zaznaczył, że środowisko wojskowe jest również podzielone, ale w sensie organizacyjnym. Zaapelował, by Pan Robert Biedroń w swoich wystąpieniach więcej mówił o sprawach obronności Państwa, o obronie  godności i honorze ludzi, którzy oddali lata swojej służby dla Ojczyzny i tej Polsce jaka jest i bez żadnych podziałów, bo Polska była i jest w tych samych granicach, a poparcie będzie.

Henryk Budzyński – przypomniał o szczególnej sytuacji w jakiej się obecnie znajdujemy. Do wyborów prezydenckich zostało kilkadziesiąt dni, których nie wygrywa się na manifestacjach tylko w ostrej walce politycznej. Pojawienie się Lewicy w Parlamencie spowodowało, że rządząca nam „dobra zmiana” zaczęła dostawać ciosy, na które nie potrafi zareagować, a Platforma Obywatelska przestała się bać i bardziej zdecydowanie działać.  Walki nie należy prowadzić  w białych rękawiczkach, ale czasami z kastetem na rękach.

Zdzisław Czarnecki – zwrócił się z apelem, aby „mundurowi” zgłaszali się do prac w komisjach wyborczych, przytaczając słowa klasyka  „nieważne, kto głosuje, ważne kto  liczy głosy.”

II.Sprawy organizacyjne.

1. Sprawozdanie z działalności Federacji za 2019 r.

Bogusława Łukasiewicz – przedstawiając pisemne sprawozdanie z działań FSSM RP w 2019 r. przedstawiła m.in. zmiany w składzie Zarządu Federacji poprzez uzupełnienie go o przedstawicieli SEiRP -  Jerzego Skryckiego i Izabelę Jaros oraz na wniosek ZG Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wycofanie ze składu Zarządu  Wiesława Woszczynę i Jerzego Kurka, powołując na ich miejsce Ryszarda Grosseta i Jana Całę. Jan Skrycki – zgłosił dwie uwagi. Pierwsza dotyczyła mającego się odbyć posiedzenia ZFna przełomie listopada i grudnia 2019 r. Zasygnalizował, że brak kworum na posiedzeniu nie znaczy, że posiedzenie się nie odbyło. W sprawozdaniu jest mowa o czterech posiedzeniach, które odbyły się w 2019 r. i nie ma nawet wzmianki na temat tego spotkania. Jest to może wstydliwe, ale fakt pozostaje faktem. Zgłosił również uwagę, co do zadań politycznych poszczególnych organizacji, która budzą jego niepokój ponieważ w statucie SEiRP mowa jest o tym, że organizacja jest apolityczna. Poprosił o wyjaśnienie dotyczące zadań politycznych, bo przecież po to powołaliśmy Federację.

Zdzisław Czarnecki – 30 listopada 2019 nad jez. Białym odbyto „towarzyskie” spotkanie członków ZF, ponieważ nie było kworum. Borykamy się od pewnego czasu z udziałem członków ZF w pracach tego gremium. Należy stwierdzić, że w pracach ZF regularnie nie bierze udziału 1/3 wybranych członków Zarządu Federacji. Informacja o spotkaniu 30.11-02.12.2019 r zostanie uzupełniona w sprawozdaniu. Przypomniał, że Federacja działa na podstawie Statutu FSSM RP (nie mamy żadnego zapisu dot. apolityczności) w swoim Statucie. Jeżeli „ktoś wchodzi do nas z butami, to mamy stać z boku? – na pewno nie”. My się do polityki nie pchamy! Jeżeli polityka przychodzi do nas, a szczególnie gdy podejmowane są decyzje w naszych sprawach, to mamy obowiązek przeciwdziałać.

Janusz Kwiecień –  nie zauważył żadnego w tym problemu, gdyż w swoich działaniach nie popieramy partii, tylko przedstawiony przez nie program.

Po zakończeniu dyskusji członkowie Zarządu Federacji zaaprobowali „Sprawozdanie z działań FSSM RP w 2019 roku”Załącznik nr 3.

2. Ocena działalności Zarządu FSSM RP w 2019 r. Komisji Rewizyjnej 

Zdzisław Pietryka - Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej FSSM RP w dniu 17.02.2020 r. w składzie trzy osobowym przeprowadził kontrolę działalności Zarządu FSSM RP w 2019 r. Przewodniczący Komisji podkreślił uzyskanie przez Federację w dniu 25.09.2019 r. statusu organizacji pożytku publicznego i ujętej w wykazie organizacji pozarządowych uprawnionych do odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się w 2020 r. za rok 2019

Protokół z kontroli działalności Zarządu FSSM RP  – Załącznik nr 4.

3. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Zdzisław Czarnecki –  w związku z chorobą Pani Ewy Grzegorczyk Skarbnika Federacji –  zwrócił się z pytaniem czy do przesłanego z porządkiem obrad sprawozdania finansowego zgłasza ktoś uwagi.
Dodał w formie uzupełnienia, że ZEiR Pożarnictwa RP już drugi rok nie płaci składek.

Ryszard  Grosset – wyjaśnił sprawę dot. niepłaconych składek członkowskich,  która związana była ściśle ze zmianą wysokości składek w Związku . Zostało to już uregulowane i w najbliższym czasie kwota zaległych za lata 2018 - 2019 składek będzie wpłacona na konto Federacji.

Adam Miksiewicz – zgłosił uwagę dot. projektu uchwały zatwierdzającej sprawozdanie, że  powinna być jednozdaniowa, a sprawozdanie podłączone jako załącznik.

Izabela Jaros - zwróciła uwagę, że w uchwale zawarte są decyzje dot. propozycji zawartych w sprawozdaniu np. decyzja o rozliczeniu straty. To nie księgowa podejmuje decyzje tylko Zarząd Federacji. Sprawozdanie winno stanowić załącznik do uchwały.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1/III/2020 Zarządu FSSM RP z dnia 26.02.2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2019".
Uchwałę  przyjęto jednogłośnie

Uchwała nr 1/III/2020 - Załącznik nr 5 

IV. Sprawy wniesione pod obrady Zarządu Federacji

1. Manifestacja w Cieszynie „Kwiecień 2020”

Marek Meszyński – przedstawił projekt inicjatywy organizacji zgromadzenia publicznego „Alarm Graniczny Trwa” w  Cieszynie – 25.04.2020 r.  emerytów i rencistów służb mundurowych poszkodowanych negatywnymi skutkami „ustawy represyjnej” z dnia 16.12.2016 r.  Zgromadzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym przez Panią Burmistrz Miasta Cieszyn. Będzie to manifestacja pokojowa. Podsumował również zaangażowanie środowiska mundurowego w wybory samorządowe, którego efektem m.in. było podpisanie porozumienia o współpracy wszystkich działających w regionie służb mundurowych.  Zorganizowano również debaty przedwyborcze z własnych  środków finansowych, które bardzo mocno wsparły Lewicę, ale bez  sukcesu. Nie było żadnego wsparcia finansowego ze strony Lewicy w organizowanych debatach.  Było to bardzo przykre i ma nadzieję, że Lewica cieszyńska wesprze finansowo mającą się odbyć manifestacje  w Cieszynie i nawiąże bliską współpracę. Środowisko mundurowych wręcz żąda tej współpracy. Zaproszą kandydatów na Prezydenta RP do Cieszyna, gdzie będzie  przedstawiona im lista życzeń, ale przypuszcza, że uczestniczenie w niej Roberta Biedronia wykluczy obecność np. Małgorzaty Kidawy – Błońskiej i na odwrót. Chcąc wygrać wybory w II turze musimy połączyć siły.
Zwrócił się do zebranych o wsparcie. Poprosił o przedstawienie planu przygotowanego przez Komitet Organizacyjny Zgromadzenia koordynatora Sławomira Matusewicza – z regionu cieszyńskiego.

Sławomir Matusewicz – przekazał informację na temat mającego odbyć się zgromadzenia w Cieszynie jako kontynuację ubiegłorocznego manifestu w Kostrzyniu.  Zgromadzenie ma być kolejnym etapem w odzyskiwaniu godności i honoru odebranego z bezprawnie zabranych świadczeń emerytalnych i rentowych. Jest ono planowane w dniu 25.04.2020 r. w godz. 11:00 – 18:00 w poszczególnych etapach:   I - rozpoczęcie w rejonie Rynku Miasta Cieszyn,  II - przemarsz do Mostu Wolności, III - przemarsz do Mostu Przyjaźni. Celem zgromadzenia jest zniesienie z obrotu prawnego wprowadzonej „ustawy represyjnej”  poprzez wyrażeniu protestu przeciwko śmiertelnym skutkom tej ustawy, wyrażeniu protestu przeciwko łamaniu Konstytucji RP, wyrażeniu sprzeciwu wobec opóźniających się spraw sądowych, wyrażeniu oczekiwań środowiska emerytów służb mundurowych w wyborach prezydenckich i ich jasnej deklaracji w zakresie zniesienia z obrotu prawnego „ustawy represyjnej”, scalenia środowisk emerytów i rencistów służb mundurowych w działaniach o przywrócenie zabranych nabytych praw emerytalnych. Zgromadzenie będzie apolityczne.  Przewidziane  zostały wystąpienia w czasie poszczególnych etapów manifestacji.
Dodał, że po Kostrzyniu, którego wyłącznym organizatorem była Straż Graniczna  (niska frekwencja) wyciągnięto wnioski, aby manifestację w Cieszynie rozszerzyć o inne służby mundurowe oraz organizacje społeczne. Frekwencja ma duże znaczenie przy takich inicjatywach i zostanie w Cieszynie zapewniona. Organizowanie takich akcji, wyciąga ludzi z domów i mobilizuje ich do aktywnego udziału.

Marek Meszyński -  poprosił o akceptację  przedstawionego projektu zgromadzenia oraz o pomoc w dalszych czynnościach. Zwrócił się z prośbą o pomoc w dotarciu do organizacji takich jak: Obywatele RP, Wolne Media celem zainteresowania ich tą akcją i wsparciem z ich strony. Zwrócił się z prośbą do Komisji Prawnej o pomoc w ułożeniu treści ulotki informacyjnej, aby jasno określała cel  organizowanego zgromadzenia. Zaapelował również o wsparcie finansowe tej akcji - Załącznik nr 6.

Tadeusz Frydrych – jako uczestnik i organizator wielu spotkań oraz manifestacji podkreślił, że grupa, która podjęła się zorganizowania zgromadzenia w Cieszynie przygotowana jest bardzo  sumiennie. Jednakże, koniecznie potrzebne będzie jej  duże wsparcie ze strony wszystkich służb mundurowych.
Zaznaczył, że jest to ostatni mocny akcent przed wyborami, gdzie możemy w tym wymiarze podkreślić okres wspólnych działań. Ze swojej strony zwrócił się z prośbą o maksymalne zaangażowanie się wszystkich służb i organizacji. Podziękował Zarządowi Federacji za wypracowanie  zdolności koordynujących i  dzięki temu m.in. stała się  wszędzie niekwestionowanym autorytetem.

Zdzisław Czarnecki -  zdecydowanie poparł tę akcję i zaznaczył, że inicjatywa oddolna jest zawsze lepsza aniżeli odgórna przy okazji zapewniając o swojej obecności. Poprosił obecnych o odniesienie się do przedstawionego projektu organizacji zgromadzenia.
Podzielił się własnymi spostrzeżeniami po ostatnio organizowanych manifestacjach i spotkaniach, czy Federacja jest nadal potrzebna? Ma co do tego duże wątpliwości i  coraz mniejszą ochotę na podejmowanie działań. Odniósł wrażenie, że oczekiwania są coraz mniejsze. Przypomniał spotkanie, które odbyło się dwa lata temu w Soczewce, na którym powołano cztery zespoły : prawny, finansowy, organizacyjny i medialny. Praca w nich powinna przebiegać płynnie, a na dzień dzisiejszy praca ta jest „akcyjna – od akcji do akcji” , a co za tym idzie mało skuteczna. Federacja to „My wszyscy” czyli wszystkie zrzeszone w niej organizacje, ale odnosi wrażenie, że traktuje się ją jak „żebraka” dając jej „coś”  na pocieszenie - oczekując w zamian zadowolenie i wdzięczność.

Alicja Gołaszewska – uważa inicjatywę kolegów organizujących manifestację w Cieszynie za bardzo dobrą. Zaznaczyła, że jesteśmy już po wielu etapach działań, a środowisko represjonowanych w chwili obecnej zniknęło. M.in. były to organizowane spotkania wyjazdowe po regionach i protesty pod Sądami, które stały się  przeszłością. Jest przekonana, że ludzie i organizacje chcące cokolwiek zorganizować w terenie, napotykają  na obojętność ze strony mundurowych, w tym również  represjonowanych. Inicjatywa Straży Granicznej jest w takiej sytuacji bardzo istotna pod wieloma względami. Należy wykorzystać chęć współpracy ze strony polityków, zobowiązując ich do rozpowszechniania naszych postulatów i żądań. ZBFSOP w miarę swoich możliwości udzieli wsparcia finansowego na tę akcję.
Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego oznajmiła, że nie da się zaplanować działań na cztery lata. Życie wzbudza w nas pomysły na bieżąco, a my je realizujemy. Powinna tu paść deklaracja i wsparcie od przedstawicieli wszystkich organizacji, że to co robi Straż Graniczna jest dobre. Nie zauważając poparcia ze strony obecnych, to przyłącza się do słów Z.Czarneckiego, że może nasz czas przeminął. Zaobserwowała, że na posiedzeniach Zarządu załatwiane są sprawy formalne i każdy wychodzi zadowolony, a konkretne działania załatwiane są na Pięknej przez garstkę zaangażowanych ludzi.

Bogdan Pokrowski – zadeklarował poinformowanie członków Stowarzyszenia Tradycji LWP, które reprezentuje, o zaplanowanej manifestacji w Cieszynie oraz wzięciu w niej udziału.

Izabela  Jaros -  potwierdziła, że obecność takich organizacji jak: Obywatele RP, KOD przymuszają polityków do współpracy i działania. Organizacja tego typu inicjatyw tylko pośród naszego środowiska nie powoduje aż takiej reakcji z ich strony. Przedstawiła kilka sugestii dot. treści ulotek.

Marek Bielec – zapewnił, że ZŻWP tę inicjatywę popiera.

Jerzy Skrycki – poinformował zebranych, że ze strony SEiRP do współpracy przy organizacji zgromadzenia została wytypowana Ewa Macek. Ze strony Stowarzyszenia będą podjęte działania dot. zapewnienia frekwencji. Zaproponował organizatorom o formalne zwrócenie się z prośbą o wsparcie finansowe na określony cel np. nagłośnienie, zobowiązując się jednocześnie do pozytywnego jej załatwienia na najbliższym posiedzeniu Zarządu SEiRP.

Janusz Kwiecień – zapewnił, że KZEiRSW włączy się w organizację tego przedsięwzięcia.

2. Omówienie planu pracy na 2020 r.

Henryk Budzyński – omówił cele i kierunki działań , które Zarząd Federacji zamierza zrealizować w bieżącym roku, a  opisane zostały  w  projekcie Planu Pracy na 2020 r. 

Do głównych działań dot. realizacji celów należeć m.in. będzie:
- wyłączenie z obrotu  prawnego ustawy z dnia 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym Policji (..) w zakresie zmienionym ustawą z dnia 16.12.2016 r. ;
- wsparcie prawne, socjalne, psychologiczne emerytom i rencistom służb mundurowych objętych „ustawą represyjną”;
- obrona godności i honoru funkcjonariuszy i żołnierzy.

Działania te ukierunkowane będą m.in. na:
- pomoc emerytom i rencistom w przygotowywaniu odwołań od decyzji dyrektora ZER MSWiA  oraz innych pism procesowych;
- nawiązywanie kontaktów z parlamentarzystami i działaczami samorządowymi różnych opcji politycznych oraz  organizacji pozarządowych;
- organizowanie spotkań środowiskowych.

Zdzisław Czarnecki – przy omawianiu problematyki prawnej planu pracy zgłosił dodatkowo brak informacji z terenu o wyznaczonych lub odbytych rozprawach sądowych oraz braku danych dot. wyniku rozstrzygniętych już rozpraw, o które zwrócił się do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA nie uzyskując zgody na ich udostępnienie.

Adam Miksiewicz –  zauważył w planie brak spraw dot. rodzin funkcjonariuszy, którzy zmarli i nie doczekali sprawiedliwego wyroku. Wystąpił z wnioskiem uzupełniającym o informację dla  Ich następców prawnych. Drugą sprawą jaką poruszył, była potrzeba zastanowienia się nad działaniami, które należałoby podjąć w stosunku do przyszłego zajęcia stanowiska przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie zapytania Sądu Okręgowego.

Zdzisław Czarnecki – zaznaczył, że sprawę na bieżąco monitoruje i przygotowuje zespół prawny Federacji. Innych wniesionych uwag co planu pracy zarządu w zakresie problematyki prawnej nie było. Natomiast zwrócił się z apelem  do koleżanek i kolegów o pomoc zespołowi medialnemu, który na dzień dzisiejszy składa się z dwóch osób : Piotra Wojtyńskiego i Krzysztofa Jakubskiego. Zaproponował utworzenie internetowej  TVFSSM. Wystąpił z propozycją, by rozszerzyć zakres współpracy i współdziałania z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi o aktywną pracę w ramach Obywatelskiego  Parlamentu Seniorów – propozycja została zaakceptowana.

Henryk Budzyński – zaproponował przesłanie informacji dot. osób, które pomogą zespołowi medialnemu na adres  e-mail sekretariatu Federacji.  Następnie przeszedł do omówienia działu IV planu, w którym zgłoszono poszerzenie zakresu współpracy o pkt 3 „Aktywna praca w ramach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów” – propozycja została zaakceptowana. Następnie przeszedł do omówienia  działu V z zakresu problematyki finansowej, do którego uwag nie wniesiono.

W odniesieniu do przedstawionego projektu Planu Pracy Zarządu Federacji zaproponowano, aby członkowie wnieśli  uwagi - do dnia 06 marca 2020 r.

Projekt "Planu pracy FSSM RP na 2020 r." - Załącznik nr 7.

3. Propozycja powołania Komisji ds. OPP w sprawie odpisu 1%

Zdzisław Czarnecki – przeszedł do zaprezentowania i omówienia uchwał związanych z przedsięwzięciami finansowymi. W projekcie Uchwały nr 2/III/2020 z dnia 26.02.2020 r.  wniósł        o zmianę  §1 daty rozpoczęcia działalności w sferze zadań publicznych z dnia 01 marca 2020 r. na dzień 15 lutego  2020 r. – wniosek jednogłośnie został przyjęty.

Janusz Kwiecień – zaproponował podjęcie apelu, by organizacje zrzeszone, na swoich stronach internetowych zamieściły informację, o przekazywaniu  1% podatku dochodowego na rzecz Federacji.

Irena Jaros –  zauważyła, że to, o co  przewodniczący Janusz Kwiecień postuluje jest zawarte w §1 Projektu Uchwały dot. środków OPP: „Organizacje zrzeszone w Federacji zobowiązane są do przekazania swoim członkom w formie pisemnej i elektronicznej, informacji o uzyskaniu przez FSSM RP statusu Organizacji Pożytku Publicznego oraz zwrócą się z apelem o dokonywanie wpłat 1% podatku na wskazane, wyodrębnione konto Federacji”.

Marek Bielec – wniósł o dodanie wyrazu „rozliczania” w § 2 przez co otrzymuje nowe brzmienie „Celem zapewnienia sprawnej realizacji zadań wprowadzić do użytku wewnętrznego „Wytyczne w sprawie wykorzystania i rozliczania środków pożytku publicznego” stanowiącego integralną część niniejszej Uchwały wraz z załącznikami… - wniosek przyjęto jednogłośnie.

Jerzy Skrycki – zwrócił się o dopisanie w  § 1 pkt 2  „ z wyjątkiem organizacji już posiadających status OPP” argumentując, iż jako członek SEiRP posiadającej ten status, nie będzie apelował  do członków tej organizacji o wpłatę na rzecz Federacji, tylko na rzecz Stowarzyszenia. Nie będzie działał przeciwko własnej organizacji. § 1 pkt 2 otrzymał  nowe brzmienie „ Zobowiązać organizacje zrzeszone w Federacji do przekazania swoim członkom, informacji o uzyskaniu przez FSSM RP statusu Organizacji Pożytku Publicznego”. Zakwestionował: proporcje podziału środków przekazanych przez darczyńców zapisany w Rozdziale I pkt 3,  pkt 5  oraz  pkt 7 jako zbieżne – w Wytycznych Zarządu FSSM RP w sprawie wykorzystania środków pożytku publicznego.

Henryk Budzyński – odnosząc się co do proporcji podziału środków poinformował, że jedynym dysponentem środków OPP jest Zarząd Federacji. Odpowiadając na przywołany pkt 5 i pkt 7 wyjaśnił, że zostały wprowadzone dla autorów wniosków, by  wyszczególnić obszary działalności statutowej Federacji.

Na wniosek prowadzącego obrady, Zarząd Federacji po wprowadzonych zmianach, jednogłośnie podjął uchwałę  w sprawie podjęcia przez FSSM RP działalności w sferze zadań publicznych -  

Uchwała Nr 2/III/2020 – załącznik nr 8.

3. Propozycja podjęcia przez FSSM RP działalności gospodarczej 

Henryk Budzyński – przedstawił propozycje działalności gospodarczej, którą może prowadzić sama Federacja jako ciało prawne pod warunkiem zgłoszenia do rejestru KRS-u stając się automatycznie płatnikiem podatków: VAT  i dochodowego. Drugą formą jest prowadzenie i utworzenie spółki prawa handlowego poprzez założenie spółki z o.o. drogą spisania aktu notarialnego lub rejestracją drogą elektroniczną. W obu przypadkach należy wskazać m.in. Biuro Rachunkowe lub księgową, miejscem przechowywania dokumentów, siedzibę spółki, ustanowienie pełnomocnika. Warunkiem koniecznym w funkcjonowaniu spółki jest wynagrodzenie członków Zarządu Spółki.

Izabela Jaros – wskazała na konieczność sporządzenia Biznes Planu, aby Komisja Rewizyjna  miała możliwość oceny i wypowiedzenia się np. w tematach: w jakim kierunku to pójdzie? kiedy możemy spodziewać się pierwszych przychodów? jakie byłyby to kwoty?  czy cały plan się zepnie?

W toku przeprowadzonej dyskusji postanowiono, że Biuro FSSM RP  wraz z Komisją Finansową opracuje „BIZNES PLAN”, który zostanie przedstawiony do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej. Decyzję w sprawie podjęcia działalności gospodarczej planuje się podjąć na następnym posiedzeniu Zarządu Federacji

Zdzisław Czarnecki – zaapelował o zgłaszanie się osób z doświadczeniem do pracy  w zarządzie spółki  - do dnia 15 marca 2020 r.

4. Przesunięcie środków finansowych na kontach Federacji

Zdzisław Czarnecki – zmiana siedziby Federacji skutkuje wydatkami środków finansowych na remont lokalu Piękna 31/37 lok. U1, które nie były uwzględnione w  wydatkach na 2019 r. Całość kosztów na remont (odświeżenie ścian, wymiana drzwi, wymiana okna) wyniesie 6.100,00 zł.

Zaproponował przesunięcie kwoty 6100,00 zł z konta „darowizn” na konto „główne”. Środki wydatkowane na wymianę okna i drzwi (4.000 PLN) będą zgodnie z „porozumieniem remontowym” zawartym z ZGN Warszawa Śródmieście częściowo rozliczone w czynszu za najem lokalu.

Izabela Jaros – zaproponowała  zapis  w Uchwale, że środki przesunięte w wysokości 6100,00 zł z konta „darowizn” na konto „główne” będą zwrócone. § 4 otrzymał nowe brzmienie „Środki określone w §§ 1,2 wydatkowane zostaną zgodnie z  „Porozumieniem remontowym” zawartym z ZGN Warszawa – Śródmieście, w którym uwzględniony koszt wymiany drzwi i okna zostanie częściowo rozliczony w czynszu i zwrócony na konto „darowizn”.

Na wniosek prowadzącego obrady, Zarząd Federacji po wprowadzonych zmianach, jednogłośnie podjął uchwałę  w sprawie przesunięcia kwoty 6100,00 zł z konta „darowizn” na konto „główne”-

Uchwała Nr 3/III/2020 – załącznik nr 9.

5. Propozycja zwołania Nadzwyczajnego Kongresu FSSM RP

Henryk Budzyński – przedstawił potrzebę zwołania Kongresu Nadzwyczajnego FSSM RP w związku  z dostosowaniem władz Zarządu Federacji  do nowego Statutu. Przedstawił dwie różne opinie na ten temat. Jedna z nich wskazywała, że należy dokonać uzupełniającego wyboru władz Federacji przez Nadzwyczajny Kongres Federacji. Dotyczy to w szczególności zapisu, że w skład Zarządu wchodzą przedstawiciele „wszystkich” zrzeszonych organizacji.

Adam Miksiewicz – zapytał czy wszystkie organizacje są reprezentowane w Zarządzie FSSM RP?

Zdzisław Czarnecki – poinformował, że 3 organizacje nie mają przedstawicieli w Zarządzie Federacji.

Zarząd FSSM RP zobowiązał wiceprzewodniczącego Henryka Budzyńskiego do przygotowania opinii nt. zwołania Kongresu Nadzwyczajnego oraz przygotowaniu założeń organizacyjnych do jego przeprowadzenia.

Przewodniczący obrad po wyczerpaniu tematów posiedzenia zakończył posiedzenie Zarządu Federacji o godzinie 14:30.

 

        Protokołowała                                                                                      Prowadzący obrady   

 /-/ Bogusława Łukasiewicz                                                                       /- / Zdzisław Czarnecki

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)