Aktualności

PRZEDWYBORCZY APEL FEDERACJI

Opublikowano: 11 sie 2023

A P E L

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Członkowie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Koleżanki i Koledzy!

Wyznaczony został termin wyborów parlamentarnych. Kalendarz wyborczy został ustalony tak, aby maksymalnie skrócić kampanię wyborczą, oraz utrudnić jej organizację i prowadzenie przez opozycję, oraz organizacje pozarządowe. Przepisy kodeksu wyborczego forują partie polityczne kosztem stowarzyszeń. Sytuacja ta wymaga szczególnej mobilizacji   i sprawnego działania wszystkich członków Federacji. Każde stowarzyszenie wchodzące w skład Federacji powinno aktywnie włączyć się w kampanię wyborczą. Nasza aktywność powinna koncentrować się na wspieraniu kandydatów, którzy popierali naszą walkę w obronie osób poszkodowanych ustawą represyjną, zgłaszaniu kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych, kandydatów na mężów zaufania oraz społecznych obserwatorów wyborów. Pamiętajmy o krzywdzie osób dotkniętych skutkami ustawy represyjnej.

Koleżanki i Koledzy!

Zbliżające się wybory zdecydują o przyszłości Polski na długie lata. Muszą one jasno dać do zrozumienia, że prawo, wolności i swobody obywatelskie są ważniejsze od interesów politycznych. Nie możemy oddać swego głosu na łamiących powyższe wartości.

Nie pozwólmy na przejęcie pełnej kontroli nad sądami, instytucjami kultury oraz wolnymi mediami, na ograniczanie władzy samorządów i roli organizacji pozarządowych. Nie możemy się godzić na nową politykę historyczną, dzielenie życia i krwi żołnierzy i funkcjonariuszy walczących na wielu frontach II wojny światowej, oraz stojących na straży bezpieczeństwa wewnętrznego , a także na wymazywanie bohaterów z kart historii Polski. Nie możemy pozwolić, aby sprawy bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego kraju były przedmiotem partykularnych gier politycznych.

Do wyborów zostało naprawdę niewiele czasu. Zbierzcie chętnych na mężów zaufania oraz do obserwacji wyborów. Zaproście swoich członków i sympatyków do włączania się w wybory. Zorganizujcie ich szkolenie. Skorzystajcie z pomocy komisarzy wyborczych. Ich nazwiska, rejony odpowiedzialności oraz dane adresowe znajdziecie na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Przygotujcie dla swych przedstawicieli odpowiednie pełnomocnictwa i zaświadczenia.

Mężów zaufania oraz społecznych obserwatorów potrzeba naprawdę dużo. Powinni być oni obecni w każdej komisji wyborczej. Aby to zapewnić zorganizujcie współdziałanie wszystkich stowarzyszeń służb mundurowych działających na Waszym terenie. Nawiązujcie współpracę z komitetami wyborczymi, które zamierzacie wspierać i ustalcie z nimi zasady współpracy.

Skorzystajmy z naszych uprawnień. Aktywnie włączmy się w przebieg wyborów. Pokażmy decydentom politycznym, że sprawy kraju leżą nam na sercu, że nie jest nam wszystko jedno.

Prezydium
Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2023 r.


APEL w formacie .pdf

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)