Aktualności

PRZEKAŻ 1% PODATKU NA FSSM RP
KRS 0000342738

Opublikowano: 21 sty 2020

APEL

o wsparcie finansowe w postaci odpisu 1% od podatku dochodowego za rok 2019

na rzecz Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Podatek dochodowy płacą wszyscy pracujący Polacy. I niestety także polscy emeryci i renciści, choć pobierany od nich "haracz" de facto trudno nazwać podatkiem dochodowym, bo emerytury i renty nie są ich dochodem, a świadczeniem socjalnym, na które wcześniej zapracowali.

Podatek dochodowy trafia do budżetu państwa, z którego finansuje ono swoje wydatki, i z którymi nie zawsze musisz się zgadzać. Zwłaszcza jeżeli polityka państwa i światopogląd nim rządzących jest rozbieżny z Twoim. A dziś Twoje pieniądze mogą trafić np. na opłacenie zakłamującej rzeczywistość machiny propagandowej partii rządzącej albo na dofinansowanie prywatnego imperium „religijno-medialno-biznesowego” pewnego redemptorysty z Torunia.

Ale przeznaczając 1% podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego, to Ty, a nie rządzący, decydujesz na co Twoje pieniądze zostaną wydane.

W tym roku Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP po raz pierwszy ubiega się o Twoje wsparcie finansowe w postaci odliczenia 1% od podatku dochodowego.

Od trzech lat działania Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP determinuje walka o godność i prawa odebrane byłym żołnierzom i funkcjonariuszom objętym bezprawną i haniebną ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. Jest ona bezpośrednią realizacją jednego z celów statutowych Federacji, jakim jest:

„Reprezentowanie interesów członków stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji wobec władz ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w zakresie:

  • uprawnień emerytalno-rentowych,
  • opieki socjalnej i zdrowotnej,
  • zachowania statusu społecznego przysługującego żołnierzom i funkcjonariuszom.”.

Ta walka, to bezpośrednia pomoc represjonowanym w postaci dziesiątek opinii, informacji i porad prawnych oraz wzorów pism procesowych, opracowywanych nie tylko na zamówienie Federacji przez znanych konstytucjonalistów i kancelarie prawne, ale przede wszystkim przez wolontariuszy z poświęceniem działających w Komisji Prawnej FSSM RP. To także pomoc psychologiczna, o którą represjonowani mogą zwrócić się do FSSM RP.

Ta walka, to organizowanie i współorganizowanie różnych form protestu, od manifestacji ulicznych po akcje ulotkowe, czy pisanie listów i maili do polskich parlamentarzystów. To również dziesiątki spotkań informacyjno-edukacyjnych przedstawicieli Federacji ze środowiskiem mundurowym i "zwykłymi" obywatelami.

Ta walka, to współpraca ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi, ruchami społecznymi organizacjami branżowymi i zawodowymi, dla których państwo obywatelskie, trójpodział władzy i praworządność w Polsce są wartościami nadrzędnymi. Bo walka z ustawą represyjną jest także walką o zachowanie tych wartości, niszczonych przez obecną władzę. W ramach tej współpracy Federacja jest często inicjatorem, współorganizatorem i współgospodarzem konferencji (także międzynarodowych) poświęconych bezprawiu i tragicznym skutkom ustawy represyjnej. Dzięki tej współpracy powstał i działał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ds. projektu obywatelskiej ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. usuwającej z niej zmiany wprowadzone ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. W ramach tej inicjatywy przedstawiciele Komitetu i FSSM RP odbyli na terenie całego kraju ponad 80 spotkań ze środowiskiem mundurowym, a jej efektem było zebranie ponad ćwierć miliona podpisów poparcia dla projektu ustawy. Wprawdzie w 2018 r.  przepadł on w pierwszym czytaniu odrzucony głosami większości sejmowej, która uchwaliła haniebną ustawę represyjną, ale dziś powrócił do Parlamentu jako poselski projekt Klubu Parlamentarnego Lewica.

Ta walka, to także współpraca z niezależnymi mediami, poprzez które staramy się odkłamać propagandowe brednie mediów reżimowych na temat służby żołnierzy i funkcjonariuszy dla Polski, która istniała przed 1990 r. oraz uświadomić polskiemu społeczeństwu, że władza nie może łamać prawa dla osiągnięcia jakichkolwiek celów politycznych, a ustawa represyjna jest tego łamania najlepszym przykładem.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wszystkie swe działania prowadzi w sposób absolutnie transparentny. Nie tylko nagłaśniamy je za pośrednictwem naszej strony internetowej i konta facebookowego NieZASŁUŻYLIŚMY, ale przede wszystkim o naszych planach i zamierzeniach oraz rozliczeniach z ich realizacji informujemy, publikując systematycznie protokoły z posiedzeń Zarządu FSSM RP, w których zamieszczamy także sprawozdania finansowe z działalności Federacji. Wszyscy, począwszy od Przewodniczącego i członków Zarządu, przez działaczy pracujących w komisjach oraz pomagających w obsłudze biurowej i technicznej, a skończywszy na osobach okresowo lub sporadycznie wspierających swą pracą Federację, działamy pro publico bono, czyli całkowicie nieodpłatnie. I wszyscy wierzymy, że to, co robimy jest słuszne i potrzebne nie tylko żołnierzom i funkcjonariuszom bezprawnie represjonowanym przez obecną władzę, nie tylko całemu środowisku mundurowemu, ale wszystkim Polakom i Polsce.

Jeżeli i Ty podzielasz tę naszą wiarę i popierasz nasze działania, wesprzyj nas finansowo.

Doskonale wiemy, że wielu z naszych sympatyków, zwłaszcza spośród represjonowanych, mimo najszczerszych chęci, nie może pozwolić sobie na finansowe wspieranie działań Federacji przez wpłaty na konto „Darowizny”.  Ale wpisanie Federacji w poczet Organizacji Pożytku Publicznego daje możliwość jej finansowego wparcia bez szkody dla domowego budżetu.

Zrób więc to! W rozliczeniu podatkowym za rok 2019 wpisz nr KRS – 0000342738 i przekaż 1% swojego podatku na Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Jeśli rozlicza cię organ emerytalno-rentowy (ZER, WBE, ZUS lub KRUS) wypełnij PIT-OP i wyślij go do swojego Urzędu Skarbowego.

Dzięki Twoim pieniądzom będziemy mogli działać dalej.

Przewodniczący, Zarząd i działacze FSSM RP

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)