• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

PUBLICZNA ZBIÓRKA PODPISÓW W KATOWICACH

  • obywatelska inicjatywa ustawodawcza
  • 4 grudnia 2017

                                                     K  O  M  U  N  I  K  A  T   !!!

Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach przy wsparciu Komitetu Obrony Demokracji zawiadamia, że publiczna zbiórka  podpisów poparcia dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  Federacji Stowarzyszeń  Służb  Mundurowych RP ds. „ustawy o  zmianie  ustawy z  18.02.1994 r. o  zaopatrzeniu  emerytalnym  funkcjonariuszy  Policji, Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby  Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura  Ochrony Rządu, Państwowej  Straży  Pożarnej  i  Służby  Więziennej   oraz  ich  rodzin” odbędzie  się  w  dniach:

04, 06, 08, 11, 13, 15, 18 grudnia 2017 roku, w godz. od 12.00 do 16.00 w Katowicach, przed  Teatrem Śląskim im. Wyspiańskiego /pomiędzy ul. Teatralną a ul. Warszawską oraz  torowiskiem tramwajowym postawiony zostanie namiot/.

Przewodniczącym  zgromadzenia  publicznego jest Krzysztof Buchacz.

W zbiórce podpisów będą uczestniczyć: posłowie  na  Sejm  RP  z  PO, członkowie FSSM RP /w   tym SEiRP/, działacze SLD, KOD, a także inne osoby wspierające tą inicjatywę ustawodawczą.

Na zorganizowanie w tym miejscu zbiórki podpisów organizator uzyskał zgodę Urzędu Miejskiego w Katowicach.

Gorąco  zapraszamy. 

Koordynator 
Śląskiego Komitetu Protestacyjnego Emerytów Służb Mundurowych

Ewa Macek

 

                                                                            

 

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved