Aktualności

PUBLICZNA ZBIÓRKA PODPISÓW W KATOWICACH

Opublikowano: 03 gru 2017

K O M U N I K A T

Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach przy wsparciu Komitetu Obrony Demokracji zawiadamia, że publiczna zbiórka  podpisów poparcia dla Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej  Federacji Stowarzyszeń  Służb  Mundurowych RP ds. „ustawy o  zmianie  ustawy z  18.02.1994 r. o  zaopatrzeniu  emerytalnym  funkcjonariuszy  Policji, Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby  Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura  Ochrony Rządu, Państwowej  Straży  Pożarnej  i  Służby  Więziennej   oraz  ich  rodzin” odbędzie  się  w  dniach:

04, 06, 08, 11, 13, 15, 18 grudnia 2017 roku, w godz. od 12.00 do 16.00 w Katowicach, przed  Teatrem Śląskim im. Wyspiańskiego /pomiędzy ul. Teatralną a ul. Warszawską oraz  torowiskiem tramwajowym postawiony zostanie namiot/.

Przewodniczącym  zgromadzenia  publicznego jest Krzysztof Buchacz.

W zbiórce podpisów będą uczestniczyć: posłowie  na  Sejm  RP  z  PO, członkowie FSSM RP /w   tym SEiRP/, działacze SLD, KOD, a także inne osoby wspierające tą inicjatywę ustawodawczą.

Na zorganizowanie w tym miejscu zbiórki podpisów organizator uzyskał zgodę Urzędu Miejskiego w Katowicach.

Gorąco  zapraszamy.

Koordynator Śląskiego Komitetu Protestacyjnego Emerytów Służb Mundurowych

Ewa Macek

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)