Aktualności

REPRESJONOWANI PROTESTUJĄ PRZED SĄDAMI OKRĘGOWYMI

Opublikowano: 24 lis 2019

Od skierowania przez SO w Warszawie pytania prawnego do "Trybunału Konstytucyjnego" w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów "ustawy" z 16 grudnia 2016 r. nowelizującej ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) minęło już ponad 1 rok i 9 miesięcy, a "TK" nie wyznaczył nawet terminu jego rozpatrzenia. Fakt absolutnego braku zainteresowania tą sprawą przez "TK", tak istotną z uwagi na status prawny i bytowy ponad 40 tys. obywateli RP, jest naruszeniem art. 45 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że "Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. 

Tymczasem, zgodnie z opiniami wielu konstytucjonalistów oraz stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, w sytuacji bezczynności organu powołanego do rozstrzygania zgodności stanowionego prawa z Konstytucją RP oraz wątpliwościami prawnymi dotyczącymi powołania części jego składu (w tym przewodniczącej i niektórych członków), niezawisłe sądy mogą samodzielnie orzekać bezpośrednio na podstawie ustawy zasadniczej i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Sąd może odmówić stosowania tych przepisów ustawy represyjnej, które są niezgodne (zwłaszcza w sposób oczywisty) z Konstytucją RP. Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy zasadniczej Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio. Mimo tego, tylko nieliczni sędziowie niektórych sądów okręgowych w kraju podjęli się orzekania w sprawach z odwołań byłych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających im świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie ustawy nowelizującej z 16 grudnia 2016 r. Większość z ponad 25 tysięcy spraw jest przez sądy okręgowe zawieszana do czasu wydania przez "TK" odpowiedzi (wyroku) w sprawie ww. zapytania SO w Warszawie.

Przeciwko zawieszaniu tych spraw postanowili czynnie zaprotestować poszkodowani ww. nowelizacją członkowie Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa i od 12 listopada codziennie (w dniach pracy sądu) w godz. 7:30 - 9:00 demonstrują przed siedzibą Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej.

Pomni naszych wcześniejszych doświadczeń, związanych z organizacją podobnych protestów, początkowo wątpiliśmy w powodzenie akcji zainicjowanej przez nasze Koleżanki i Kolegów ze ZBFSOP, choć oczywiście w pełni ją wspieraliśmy. Tymczasem ich determinacja i konsekwencja sprawiły, że akcja „wypaliła”!

20 listopada 2019 r. protestujących przed SO w Warszawie wsparł swoją obecnością Poseł  LEWICY Andrzej Rozenek, który poinformował, że wystąpi z propozycją powołania sejmowego Zespołu ds. emerytur żołnierzy i funkcjonariuszy oraz, że Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przygotowują się do zorganizowania w Sejmie RP w dniu 16 grudnia 2019 r. publicznego wysłuchania z udziałem m. in. polityków, delegacji represjonowanych i zaproszonych gości w sprawie bezprawnych zapisów ustawy represyjnej i jej tragicznych konsekwencji.

21 listopada pikietujących na Płockiej wsparła Posłanka LEWICY Hanna Gill-Piątek, która wspólnie z delegacją represjonowanych złożyła w Biurze Podawczym SO w Warszawie „Apel do sędziów” o niezawieszanie spraw z odwołań byłych funkcjonariuszy od decyzji Dyrektora ZER obniżających im świadczenia emerytalno-rentowe na podstawie oczywiście bezprawnych przepisów ustawy represyjnej i podejmowanie się orzekania bezpośrednio na podstawie Konstytucji i obowiązujących Polskę przepisów prawa międzynarodowego.

Tymczasem akcja protestacyjna zainicjowana przez członków ZBFSOP zaczęła się rozszerzać.

Od 21 listopada br. byli żołnierze WOP i funkcjonariusze SG rozpoczęli pikietowanie przed Sądem Okręgowym w Świdnicy. Otrzymaliśmy też informacje, że akcję protestacyjną podjęli również represjonowani w Krakowie i Gorzowie Wielkopolskim oraz, że przed innymi sądami okręgowymi w kraju zamierzają ją podjąć kolejne grupy represjonowanych.

Wspaniale byłoby też, gdyby protestujących w Warszawie członków ZBFSOP wsparli liczniej także inni represjonowani z Warszawy i okolic, o co gorąco APELUJEMY!!!

Jednocześnie informujemy, że Zarząd FSSM RP przygotowuje się do zorganizowania demonstracji środowiska mundurowych w dniu 16 grudnia br. przed gmachem Sejmu RP, w którym tego dnia ma się odbyć wspomniane wyżej wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy represyjnej. 


Aktualizacje:

25 listopada 2019 r. - 10 dzień protestu przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Pikietujących wsparli przedstawicieli Obywateli RP, którzy złożyli petycję o wycofanie z "TK" pytania prawnego skierowanego tam przez tut. Sąd.
Pikiety represjonowanych stanęły także przed sądami okręgowymi w Krakowie, Siedlcach i Świdnicy. Przedstawiciele Komitetów Protestacyjnych Emerytów Służb Mundurowych w Siedlcach oraz Świdnicy złożyli także w tamtejszych sądach "Apel do sędziów".

26 listopada 2019 r. - 11 dzień protestu przed SO w Warszawie.
Dziś pikieta stanęła stanęła również przed SO we Wrocławiu, gdzie represjonowanych wspierał sekretarz wojewódzki SLD Arkadiusz Sikora. Krótką wzmiankę o proteście zamieściła w swoim programie wrocławska TVPis3. Materiał został oczywiście propagandowo "okraszony" wypowiedziami odpowiednio dobranych "komentatorów", ale na uwagę zasługuje wypowiedź b. prezesa IPN (tutaj - od 5 min. 5 sek.).  
Pikietowano także przed SO w Krakowieprzed SO w Kaliszu.

27 listopada 2019 r. - 12 dzień protestu przed SO w Warszawie. Dziś pikietujących w Warszawie wsparli represjonowani z Białej Podlaskiej i Przemyśla (króciutka relacja video). 
Kolejny dzień protestują też represjonowani w Krakowie. 

28 listopada 2019 r. - 13 dzień protestu przed SO w Warszawie, a 4 dzień przed SO w Krakowie.
Represjonowani (i nie) pikietowali także przed SO w Poznaniu, a o 12.00, wspierani przez posłów Hannę Gill-Piątek i Tomasza Trelę, stanęli przed SO w Łodzi.

29 listopada 2019 r. - 14 dzień protestu przed SO w Warszawie

2 grudnia 2019 r. - Kolejny, już 15 dzień protestu represjonowanych przed SO w Warszawie i 5 dzień przed SO w Krakowie

3 grudnia 2019 r - 16 dzień dzień protestu przed SO w Warszawie i 6 przed SO w Krakowie. Dziś represjonowani stanęli także przed SO w Częstochowie.

4 grudnia 2019 r. - Kolejny dzień protestu przed sądami okręgowymi w Warszawie (17) i Krakowie (7). Dziś w Warszawie, wspólnie z represjonowanymi pikietował Pan Henryk Majewski - opozycjonista z czasów PRL i Minister Spraw Wewnętrznych w demokratycznej Polsce.
Dziś represjonowani stanęli także przed SO w Białymstoku, a wspierał ich wspierał Poseł LEWICY Paweł Krutul.

5 grudnia 2019 r. - Pikiety przed sądami okręgowymi w Warszawie i Krakowie stoją wytrwale.

6 grudnia 2019 r. - Warszawską pikietę przed SO, stojącą tam już 19 dzień, ponownie wsparł swoją obecnością Poseł LEWICY Andrzej Rozenek. Protestowano także przed sądami okręgowymi w Krakowie i Częstochowie.

9 grudnia 2019 r. - 20 dzień stoi pikieta członków ZBFSOP przed SO w Warszawie i 10 przed SO w Krakowie

10 grudnia 2019 r. - Pikiety przed sądami okręgowymi w Warszawie i Krakowie stoją wytrwale. Dziś pikiety solidarnościowe stanęły także przed SO w Koszalinie,  przed SO w Częstochowie i przed SO w Szczecinie. Protest w Szczecinie wsparli swą obecnością Poseł LEWICY Dariusz Wieczorek i były Komendant Główny Policji  nadinsp. Jerzy Stańczyk.

11 grudnia 2019 r.  - 22 dzień stoi pikieta członków ZBFSOP przed SO w Warszawie i 12 przed SO w Krakowie.

12 grudnia 2019 r. - 23 dzień protestu przed SO w Warszawie, a 13 dzień przed SO w Krakowie. Pikietujących w Krakowie wsparli Koledzy z Nowego Sącza. Trzeci dzień z rzędu represjonowani pikietują przed SO w Częstochowie.
Otrzymaliśmy również informację, że 16 grudnia 2019 r. (w godz. 7:30-9:00) przed sądami okręgowymi w Szczecinie i we Wrocławiu staną represjonowani, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli tego dnia przyjechać do Warszawy.

13 grudnia 2019 r. - W 24 dniu pikiety przed SO w Warszawie protestujących wspierali Poseł KO Jan Grabiec i Przewodniczący FSSM RP Zdzisław Czarnecki.

16 grudnia 2019 r. - 3 rocznica "uchwalenia" przez Sejm RP ustawy represyjnej i 25, ostatni  dzień akcji protestacyjnej przed SO w Warszawie, zorganizowanej przez członków Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. Tego dnia pikiety solidarnościowe stanęły także przed sadami okręgowymi we Wrocławiu, Szczecinie, Koszalinie i Nowym Sączu, a uczestnicy 14-dniowej pikiety krakowskiej, tym razem przyjechali do Warszawy.


Organizatorom tego protestu i wszystkim, którzy w nim uczestniczyli - w Warszawie, Krakowie i wielu, wielu innych miastach Polski, gorąco DZIĘKUJEMY za determinację, wytrwałość i poświęcony czas.
Wszyscy represjonowani są Wam za to winni wielki SZACUNEK i ogromną WDZIĘCZNOŚĆ.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)