Aktualności

REPRESJONOWANY FUNKCJONARIUSZ WYGRAŁ W STRASBURGU

Opublikowano: 22 lip 2022

O wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 21 lipca 2022 r., w sprawie Bieliński przeciwko Polsce zainicjowanej skargą przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej wniesioną do Trybunału na podstawie art. 34 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przez jednego z naszych Kolegów objętych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r. mogliśmy wczoraj przeczytać w mediach, m.in. na portalu onet.pl -  Polska przegrywa w Strasburgu w sprawie dezubekizacji. Powodem opieszałość TK.

Wszystkim jednak polecamy zapoznanie się z jego treścią - tutaj.

Jednocześnie wskazujemy, że jest to wyrok dot. przewlekłości postępowania w sprawie odwoławczej od decyzji Dyrektora ZER obniżającej świadczenie emerytalne, w którym Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 § 1 oraz art. 13 Konwencji ze względu na nadmierną długość postępowania (trwało ono ponad 4 lata).

Warto przypomnieć, że Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP wnosiła w tej sprawie opinię prawną typu amicus curiae (opinia przyjaciela sądu), której najważniejsze tezy ETPCz przywołuje w swoim wyroku. O tej opinii pisaliśmy w artykule pt: Wspieramy skargę Do Europejskiego Trybunału Praw Człowiekahttps://fssm.pl/wspieramy-skarge-do-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka/ z dn. 21 października 2021 r.

Więcej na temat całej sprawy już wkrótce.

Komisja Prawna FSSM

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)