Aktualności

ROZPRAWA PRZED „TK” – BEZ PRZEŁOMU, BEZ WYROKU

Opublikowano: 21 sie 2020

W dniu 18 sierpnia b.r. Trybunał Konstytucyjny orzekający w pełnym składzie pod przewodnictwem  Julii Przyłębskiej, kontynuował rozpoznawanie sprawy pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r. Przypomnijmy, pytanie dotyczyło zgodności art. 15c, art. 22a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c, a także art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak sądzimy wielu z nas śledziło przebieg rozprawy, stąd nie będziemy opisywali szczegółowo jej przebiegu. Każdy z obserwujących transmisję w Internecie TV mógł wyrobić sobie pogląd na temat charakteru i treści pytań zadawanych przez członków składu orzekającego posłom - przedstawicielom Sejmu oraz osobom reprezentującym Prokuratora Generalnego. W rozprawie nie uczestniczyli autorzy pytania - sędziowie XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych Sadu Okręgowego w Warszawie. Wyjaśnijmy jednak, że ich udział nie jest obowiązkowy.

Spośród wystąpień posłów, będących próbą odpowiedzi na pytania sędziów TK, na szczególną uwagę zasługuje wypowiedź pana A. Mularczyka, który już na wstępie stwierdził, że rozwiązania ustawowe mogą budzić wątpliwości natury konstytucyjnej, w świetle obecnie obowiązującej Konstytucji. Dodał jednak, że ustawa jest wyrazem sprawiedliwości społecznej, a ustawodawca „skorzystał z okienka ustawodawczego”, bo wcześniej, przez lata, nie było zgody społecznej i woli politycznej na taki krok, a świadczenia byłych funkcjonariuszy były nabyte w sposób niegodny. Naszym zdaniem trudno o większe brednie. Podkreślmy, mówi tak prawnik - adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.   

Wypowiedzi posła M. Asta prawnika – radcy prawnego, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, z szacunku dla tego zawodu prawniczego, wymownie pominiemy milczeniem.  

Na mocy zarządzenia Przewodniczącej – J. Przyłębskiej, rozprawa została przerwana do 11 września 2020 r. Możemy przewidywać, że skoro rozprawa nie została zamknięta, dojdzie do kontynuacji serii pytań sędziów TK adresowanych do przedstawicieli Sejmu i Prokuratora Generalnego.

Na chwilę obecną powstrzymujemy się od szerszego skomentowania dotychczasowego przebiegu posiedzeń TK, a także od snucia hipotez co do prawdopodobnego orzeczenia, choć byłoby to możliwe. Dopiero po ogłoszeniu wyroku (nie wiemy, czy nastąpi to 11 września, czy później), w sposób możliwie rzeczowy opiszemy prawdopodobne skutki wydanego orzeczenia dla naszych spraw odwoławczych zawisłych przed sadami okręgowymi. 

Komisja Prawna FSSM RP 

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)