Aktualności

„ROZPRAWA” PRZED „TK”

Opublikowano: 15 lip 2020

W dniu dzisiejszym przed „Trybunałem Konstytucyjnym” orzekającym w pełnym składzie pod przewodnictwem „Prezes Trybunału” – Julii Przyłębskiej, odbyła się "rozprawa" w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r. Przypomnijmy, pytanie dotyczyło zgodności art. 15c, art. 22a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c, a także art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

W toku rozprawy sędzia sprawozdawca - Justyn Piskorski przywołał niektóre z zastrzeżeń do ustawy represyjnej zgłoszone przez autora pytania prawnego - Sąd Okręgowy XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Uczestnikami rozprawy byli przedstawiciele Sejmu w osobach posłów: Arkadiusza Mularczyka oraz Marka Asta. Prokuratora Generalnego reprezentował prok. Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego. Zarówno poseł A. Mulaczyk, jak prok. R. Hernand wnieśli o stwierdzenie konstytucyjności zakwestionowanych przepisów ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

Po niespełna godzinnej rozprawie, na mocy zarządzenia Przewodniczącej rozprawie – J. Przyłębskiej, rozprawa została przerwana do 18 sierpnia 2020 r. Przyczyn tej decyzji nie znamy.

W tym miejscu warto przypomnieć, że uczestnik rozprawy - poseł M. Ast, jako Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu VIII kadencji podpisał się pod opinią nr 254 tej Komisji uchwaloną w dniu 4 października 2018 r. dla Marszałka Sejmu w sprawie ww. pytania prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie, w której wyrażono negatywną opinię o zgodności art. 15c ust. 2 i 3 ww. ustawy, w zakresie, w jakim ma zastosowanie do wymiaru wysokości emerytury za okres służby w Policji po 1 sierpnia 1990 r., ograniczając jej wysokość do kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS i pomijając możliwość jej wzrostu z tytułu inwalidztwa powstałego w związku ze służbą, z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Innymi słowy przyznał, że ww. przepis jest niekonstytucyjny. Pod opinią tą podpisali się również obecni „sędziowie Trybunału Konstytucyjnego”, tj. Krystyna Pawłowicz oraz Stanisław Piotrowicz.

                                                                         Komisja Prawna FSSM RP


W czasie tej "rozprawy" przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego pikietowała niewielka grupa represjonowanych wraz z Przewodniczącym FSSM RP Zdzisławem Czarneckim i Sekretarzem Generalnym FSSM RP Bogusławą Łukasiewicz, wspierana przez Przewodniczącego NSZZP Rafała Jankowskiego oraz posłów LEWICY - Hannę Gil-Piątek i Andrzeja Rozenka.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)