Aktualności

RZECZOWE ROZMOWY W MSWiA

Opublikowano: 18 sty 2024

KOMUNIKAT

Informujemy, że zgodnie z zapowiedzią w dniu 17 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie Wiceprzewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych – gen. insp. w st. spocz. Leszka Szredera i członków Zespołu Prawnego FSSM – z Panem Wiesławem Szczepańskim - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Celem spotkania było zaprezentowanie postulatów i oczekiwań w zakresie likwidacji skutków ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r., w tym możliwych rozwiązań prawnych będących formą realizacji punktu 20 umowy koalicyjnej dot. „wprowadzenia rozwiązań przywracających prawa nabyte emerytów pobierających świadczenia na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy”.

Omówiono wszelkie możliwe sposoby osiągnięcia ww. celu, przy uwzględnieniu aktualnego otoczenia politycznego, mnogości sytuacji prawnych, w jakich znaleźli się represjonowani na przestrzeni ostatnich lat i kompetencji ustawowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nakreślono także możliwą perspektywę czasową realizacji planowanych działań z nastawieniem na naprawienie krzywd, których doznały osoby objęte ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.

Z chwilą wypracowania w MSWiA, przy udziale organizacji i środowisk emerytów mundurowych, optymalnych rozwiązań prawnych, bez zbędnej zwłoki opublikujemy na stronie FSSM stosowne informacje, ze wskazaniem czynności do wykonania przez osoby zainteresowane. 

Zespół Redakcyjny FSSM RP


Kilka dni temu na stronie internetowej Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej opublikowany został komunikat pt.: ”Nowy wniosek do MSWiA w trybie art. 8a w sprawie zmiany podstawy ustalenia wysokości zaopatrzenia emerytalnego i rentowego”, zachęcający do składania wniosków w trybie art. 8a ustawy represyjnej w zasadzie wszystkich, którzy z jakichś względów wciąż podlegają przepisom tej ustawy, czyli tych, którzy nie odwołali się terminie od decyzji ZER, tych, których sprawy sądowe są toku oraz tych, których sprawy sądowe, prawomocnie zakończone, nie okazały się pomyślne dla odwołujących się.

Z kolei wczoraj, w czasie gdy przedstawiciele Federacji rozmawiali w Ministerstwie, delegacja Bractwa Mundurowego spotkała się z Dyrektorką i prawnikami ZER-u.

Oczywiście Federacja nie uzurpuje sobie wyłącznego prawa do reprezentowania środowiska emerytów mundurowych w walce o ich prawa i absolutnie nie odmawiamy żadnej organizacji prawa do własnej inicjatywy i podejmowania działań w tym obszarze. Ba, cieszą nas nawet takie inicjatywy i działania, ale uważamy, że mimo wszystko lepiej by były one konsultowane i koordynowane z działaniami innych organizacji. Mamy arcyważny wspólny cel i powinniśmy działać razem. Inaczej, zupełnie niechcący, stworzymy wizerunek środowiska skłóconego, a z przedstawicielami takiego nikt nie będzie chciał poważnie rozmawiać.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)