Aktualności

ŚLĄSKI KOMITET PROTESTACYJNY INFORMUJE

Opublikowano: 04 lip 2017

W  dniu  26 czerwca br. w siedzibie Biura Zarządu Górnośląskiej Platformy Obywatelskiej w Katowicach  odbyło się spotkanie koordynatorów Komitetów Protestacyjnych z województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz emerytów, rencistów i wdów pokrzywdzonych ustawą represyjną z 16.12.2016 r. z posłami Platformy Obywatelskiej - b.Ministrem Sprawiedliwości Borysem Budka i Panią Ewą Kołodziej. Było nas ok.30 osób, bo tyle mogła pomieścić sala. Inicjatorem spotkania był Zarząd Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w  Katowicach /przy akceptacji  ZW SEiRP Katowice/.

Jednym  z  celów  spotkania było zainteresowanie Posłów RP PO stanem realizacji Inicjatywy Ustawodawczej  związanej z przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie Ustawy z 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej  i  Służby Więziennej, a  przede wszystkim rozpoczęcia akcji zbierania wymaganych co najmniej 100 tys. podpisów popierających ww. projekt.

W toku dyskusji  określono i  doprecyzowano cele działania koordynatorów i członków SEiRP w bliższej  i  dalszej perspektywie czasowej  oraz  metody  służące  do realizacji tych celów.

Posłowie PO zadeklarowali wszechstronną pomoc, m.in. bezpośredni dostęp do mediów/TVN24 i Polsat/, celem zapoznania opinię publiczną z niesprawiedliwą, niekonstytucyjną ustawą represyjną z 16.12.2016r. obniżającą w sposób drastyczny prawa nabyte do emerytur, rent inwalidzkich, rent rodzinnych pracowników służb mundurowych. Jednoznacznie stwierdzili, że od decyzji obniżających emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne koniecznie trzeba się odwoływać do Sądów, w poszczególnych Instancjach, a nawet jak trzeba będzie to do ETPCz w  Strassburgu.

Poseł Budka Borys zaznaczył, iż PO zapewnia, iż przywróci nam zabrane na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej świadczenia, jednak będzie to dopiero możliwe po wygraniu wyborów do Sejmu. Taką samą deklarację w imieniu PO składał w Sejmie RP. Podkreślał, iż jedną z zasad Konstytucji, jaką złamała partia PIS, przy uchwalaniu ustawy grudniowej jest brak zaufania  do państwa. Funkcjonariusze, którzy wiernie służyli Ojczyźnie i ich rodziny są teraz niesłusznie karani, mi.in. za służbę państwu totalitarnemu, którego nie było.

Posłowie PO wyrazili dotychczasowe poparcie dla działań koordynatorów komitetów protestacyjnych. Na spotkaniu jednoznacznie podkreślono znaczenie jednoczenia się i  wspólnego działania w  imię obrony demokracji w kraju,  różnych środowisk zawodowych/ górnicy, nauczyciele, służby medyczne/, które już są albo w niedalekiej przyszłości zostaną dotknięte bezpośrednimi działaniami obecnej władzy /m.in. wspólne demonstracje.

Posłanka Ewa Kołodziej zachęcała represjonowanych do udziału w programach TVN i Polsatu w celu zainteresowania opinii publicznej naszą dramatyczną, prawdziwą sytuacją materialną, oraz tym iż nie jesteśmy żadnymi „ubekami”, „oprawcami i zbrodniarzami”, jak nazywa nas partia rządząca PIS. Zakłamywanie historii przez PiS należy prostować. Urzędy Bezpieczeństwa działały do 1954 r i żyjących funkcjonariuszy jest w tej chwili garstka.

Koordynatorzy powiadomili posłów PO o tym, iż są już 4 ofiary śmiertelne spośród naszych emerytów, którym obniżono drastycznie emerytury, niektórym po raz drugi. / 2 sa- mobójstwa, 2 zgony- zawał serca/. Zebrani apelowali do Posła PO -Borysa Budki, aby przekazał tę informację partii PIS, która uchwalając ustawę przyczyniła się do ogromnego dramatu w środowisku funkcjonariuszy mundurowych. Wszyscy zebrani uznali, iż „obecny Rząd powinien wstydzić się tego kim jest i co nam zrobił.” Na koniec posłowie PO zadeklarowali chęć kolejnych spotkań. Opracowała Ewa Macek   /w  imieniu  Zesp. Koordynatorów woj. śląskiego/

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)