Aktualności

SŁUBICKA INICJATYWA DEMOKRATYCZNA PISZE DO PREZYDENTA RP

Opublikowano: 21 wrz 2017

Słubice, dnia 16.08.2017 r

Spotkanie w Słubicach  dot. ustawy represyjnej z 16.12.2016 r,

W dniu 12 września 2017 r w Słubicach odbyło się spotkanie z Jerzym Wierchowiczem – znanym gorzowskim adwokatem, politykiem, posłem na Sejm II i III kadencji, a od 2015 r członkiem Trybunału Stanu. Inicjatorem zorganizowania spotkania była Słubicka Inicjatywa Demokratyczna „Na granicy”, a uczestnikami byli emeryci służb mundurowych, których dotknęła już lub wkrótce dotknie represyjna ustawa emerytalna. W spotkaniu wzięło udział około 100 emerytów i rencistów mundurowych z rejonu Słubic, w tym duża grupa emerytów Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, a także grupa mieszkańców miasta utożsamiająca się z naszymi problemami.
W swoim wystąpieniu Jerzy Wierchowicz podkreślił, że ustawa z 16.12.2016 r uchwalona przez grupę posłów poza salą obrad Sejmu i podpisana przez Prezydenta jest niekonstytucyjna i sprzeczna z wieloma art. naszej konstytucji i innymi przepisami prawa. Po otrzymaniu decyzji /obniżającej nabyte świadczenia zgodnie z obowiązującym prawem/ należy bezwzględnie odwoływać się do sądu i wykorzystać wszystkie możliwości w procedurze indywidualnej, zaskarżać i wnosić o uchylenie decyzji ZER MSW jako sprzecznej z konstytucją i obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykorzystać całą ścieżkę prawną w kraju i odwoływać się do organów międzynarodowych. Nie należy także rezygnować z działań zbiorowych – spotkań i protestów, takie inicjatywy jak ta w Słubicach są ważnym elementem wspólnych działań – społeczeństwa, które nie zgadza się z pomysłami „dobrej zmiany” i osób represjonowanych za służbę Ojczyźnie przed 1989 r, nikt w Europie i na świecie nie uznał, że Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem totalitarnym, taką nazwę nadało i używa aktualna władza w swojej propagandzie i narracji aby uwiarygodnić swoje represyjne działania. Należy grupować ludzi wokół takich i podobnych inicjatyw w jeden blok antypisowski i swoje zdanie wyrazić przy urnach podczas kolejnych wyborów. Następna kadencja PIS to katastrofa dla Polski. Należy pisać i zadawać pytania dla IPN, ZER MSW, ministra – dlaczego jestem represjonowany, na podstawie jakich materiałów, dlaczego zabierane są prawa nabyte itd., w przypadku braku odpowiedzi w przewidzianym terminie należy pisać skargi na bezczynność organu do Sądów Administracyjnych.
Podczas spotkania głos zabrało także kilku represjonowanych emerytów, którzy pytali, między innymi, o :stosowanie dodatkowych szykan i represji w przypadku niemożliwości doliczenia okresów przepracowanych w cywilu po odejściu na emeryturę; nazywania żołnierzy zawodowych WOP – funkcjonariuszami; pełnienie służby w mundurze wiązało się z wykonywaniem rozkazów, nie był to dowolny wybór; na emerytury odchodziliśmy na pdst. ustawy z 18.02.1994 r – czyli ustawy uchwalonej po przemianach ustrojowych w kraju.
Na koniec spotkania organizatorzy z ramienia Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej jak i zabierający głos zaapelowali o jedność środowiska, nie tylko poszkodowanych i represjonowanych ale wszystkich którzy służyli swojej Ojczyźnie  przed i po 1989 r, a teraz są emerytami, zaapelowali o współpracę i wspólne działanie środowisk, które nie zgadzają się z propagandą, szykanami, represjami PIS, szukajmy sojuszników, nie dzielmy się, ale działajmy wspólnie dla dobra wszystkich.
Aktualnie przedstawiciele Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej zbierają podpisy pod listem do Prezydenta RP (poniżej) w sprawie zmiany ustawy represyjnej, w działania te angażują się także osoby wspierające, mamy nadzieję my emeryci na wsparcie ze strony Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej podczas zbierania podpisów pod projektem naszej ustawy „antyrepresyjnej” Dalsze planowane działania to zorganizowanie w październiku br spotkania z członkami Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej i przedstawicielami FSSM RP na naszym terenie.
Emeryci mundurowi popierają ten pomysł i włączą się w działania organizacyjne.

                                                                                                                          Prezes ZRN ZEiRSG
                                                                                                                                 Jerzy Siedlarz

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)