• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

Newsletter

Otrzymuj najpopularniejsze informacje na swoją skrzykę e-mail

Konta do wpłat

Składki i darowizny dla FSSM RP

07 1240 6074 1111 0010 3541 0710


Darowizny celowe na walkę
z represyjną ustawą emerytalną

13 1240 6074 1111 0010 7162 7880

POLECAMY

POLECAMY

SO W LUBLINIE BĘDZIE ORZEKAŁ W SPRAWIE ODWOŁANIA OD DECYZJI ZER!

  • sprawy emerytalne
  • 12 maja 2019

Uważni czytelnicy informacji zamieszczanych na naszej stronie zapewne zauważyli, że w nadchodzącym tygodniu, na środę – 15 maja 2019 r.  nie zaplanowaliśmy żadnego spotkania przedwyborczego. Otóż tego dnia przedstawiciele FSSM RP, z Prezydentem Zdzisławem Czarneckim na czele, będą w Lublinie, gdzie o godz.. 10:30 w sali nr 38 tut. Sądu Okręgowego przy Pl. Czechowicza 1 odbędzie się posiedzenie w sprawie odwołania kol. Wojciecha Raczuka od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej mu świadczenie rentowe na podst. ustawy represyjnej. 
Sprawa została przeniesiona przez SO w Warszawie (tak, jak wiele innych spraw z odwołań b. funkcjonariuszy od decyzji ZER jest przenoszonych do innych sądów okręgowych w kraju) do SO w Lublinie, który oddalił wniosek Dyrektora ZER o zawieszenie postępowania do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnięcia o zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy represyjnej i tym samym zdecydował o jej dalszym procedowaniu.
Skarżącego będzie reprezentować mec. Aleksandra Karnicka, a udział w posiedzeniu Sądu w roli obserwatorów, obok delegacji FSSM RP zapowiedzieli także przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (najprawdopodobniej będzie to p. Tomasz Oklejak – Naczelnik Wydziału do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy BRPO) oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Oczywiście nie wiemy, jaki wyrok zapadnie (jeśli zapadnie) 15 maja w Lublinie. Nie to jest najistotniejsze. Najważniejsze, że znalazł się w Polsce Sędzia, który zdecydował się nie czekać na Trybunał Konstytucyjny.
Apelujemy do wszystkich Koleżanek i Kolegów o stawienie się tego dnia przed Sądem Okręgowym w Lublinie (wyznaczona sala jest bardzo mała i bezpośredni udział w posiedzeniu, będzie raczej niemożliwy) i udzielenie w ten sposób wsparcia kol. Raczukowi. 
Musimy być razem! Każda osoba wyrwana ze szponów ustawy represyjnej, jest naszym wspólnym sukcesem! 

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved