Aktualności

SPOTKANIA PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI

Opublikowano: 10 mar 2023

Zgodnie z zapowiedzią, Prezydium Zarządu Federacji rozpoczęło cykl spotkań z władzami stowarzyszeń członkowskich. W dniu 7 marca br. odbyły się spotkania z przedstawicielami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Klubu Generałów i Admirałów RP.

 1. W spotkaniu z władzami ZŻWP Prezydium Zarządu Federacji reprezentowali: przewodniczący Henryk Budzyński, wiceprzewodniczący Leszek Szreder, skarbnik Tatiana Aksamit oraz sekretarz Stanisław Kalski. Ze strony Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP w spotkaniu udział wzięli: Prezes Związku płk Marek Bielec oraz członek Prezydium płk Andrzej Sawicki.
  Henryk Budzyński przedstawił główne priorytety działania Zarządu Federacji. Podkreślił, że przedmiotem szczególnej troski Federacji pozostają osoby dotknięte skutkami represyjnej. Przedstawił główne kierunki  działania (patrz Priorytety…).
  Zapowiedział wystąpienie w najbliższym czasie do właściwy władz z inicjatywami dotyczącymi funkcjonariuszy, w tym: ustawowego zapewnienia pierwszeństwa zatrudnienia funkcjonariuszy różnych służb na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem państwa i bezpieczeństwem publicznym oraz zorganizowania  dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby rekonwersji (przekwalifikowania zawodowego) na wzór rekonwersji stosowanej w wojsku.
  Stwierdził, że  oczekuje od członków Federacji inspiracji, podpowiedzi i pomocy oraz informowania przez stowarzyszenia członkowskie o działaniach Federacji.
  Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Marek Bielec stwierdził, że Związek oddał Federacji swych najlepszych ludzi. Zwrócił uwagę, że Federacja  pod nowym kierownictwem nie może zamykać się w ramach Zarządu Federacji i jego Prezydium. Jednym z celów działania powinno być przygotowanie się do potencjalnych zmian po wyborach parlamentarnych. Wskazał na potrzebę patrzenia opozycji na ręce. Postawił pytanie, czy po wyborach opozycja dotrzyma słowa. Nie czekając na polityków należy przygotować złożenia ustawy usuwającej z obiegu prawnego ustawę represyjną. Sukcesem będzie przywrócenie normalności.
  ​  
 2. W spotkaniu z Klubem Generałów i Admirałów RP Federację reprezentowali ci sami członkowie Prezydium Zarządu Federacji. Klub Generałów i Admirałów RP reprezentował Zarząd Klubu tj.: gen. dyw. Jerzy Słowiński – Prezes Klubu, gen. bryg. Władysław Saczonek – zastępca prezesa, gen. broni dr Anatol Wojtan – sekretarz, gen. broni. pil. dr Sławomir Dygnatowski - skarbnik oraz wiceadmirał Marek Toczek – członek zarządu.
  Po wystąpieniu Przewodniczącego Federacji gen. Słowiński przedstawił  najnowszy dorobek Klubu. Zmieniono m. in. statut umożliwiając wstępowanie do Klubu generałom i admirałom spoza wojska. Do najważniejszych kierunków działania zaliczył spotkania z kierownictwami klubów parlamentarnych, na których należy prezentować priorytety naszego działania oraz oczekiwania od polityków. Należy przywrócić normalne stosunki resortu obrony narodowej ze stowarzyszeniami żołnierskimi. Stowarzyszenia te powinny mieć siedziby w jednostkach i instytucjach wojskowych. Konieczna jest ocena sytuacji  w resortach siłowych i dokonanie zmiany polityki kadrowej.
  Klub Generałów i Admirałów jest jednym z najważniejszych członków Federacji dysponującym dużym potencjałem intelektualnym. Należy spotykać się i wymieniać informacje.
  Prezes Klubu zaprezentował list Klubu do Prezydenta Andrzeja Dudy i poprosił o jego opublikowanie na stronie internetowej Federacji.

Podobne spotkania będą kontynuowane. W ciągu najbliższych dwu tygodni odbędą się trzy kolejne, z zarządami 3 innych organizacji trwa uzgadnianie terminów.

Przewodniczący FSSM RP
Henryk Budzyński

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)