Aktualności

SPOTKANIA W RAMACH OBYWATELSKIEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ

Opublikowano: 24 lip 2017

W dniu 20.07.2017 r, w siedzibie Rady Wojewódzkiej SLD w Olsztynie, odbyło się spotkanie gen. Marka Dukaczewskiego i Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zdzisława Czarneckiego z emerytami służb mundurowych. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący SLD na Warmii i Mazurach - Władysław Mańkut i Prezes Olsztyńskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych - Jerzy Kowalewicz, który to spotkanie moderował. Głównym tematem spotkania była obywatelska inicjatywa ustawodawcza przeciwko przepisom represyjnej ustawy emerytalnej.  Gen. Marek Dukaczewski i Prezydent Zdzisław Czarnecki przedstawili aktualny stan realizacji inicjatywy ustawodawczej nad projektem ustawy i jego uzasadnieniem. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę konsolidacji środowisk służb mundurowych i staranność w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy. Podczas dyskusji represjonowany emeryt - Janusz Jary przedstawił swoje uwagi do projektu ustawy. Prezydent Czarnecki przedstawił działania, jakie były podejmowane przez Federację przed procedowaniem represyjnej ustawy w Sejmie. Władysław Mańkut zwrócił uwagę na wsparcie i pomoc, jakiego udziela Sojusz Lewicy Demokratycznej represjonowanym emerytom i rencistom służb mundurowych. Akcentowano potrzebę wsparcia SLD w najbliższych wyborach do Sejmu, aby móc skutecznie przeprowadzić ustawę. Emeryci z zadowoleniem przyjmują wsparcie i i zainteresowanie ich problemami ze strony SLD. Dopytywali się o gwarancje tego wsparcia po wyborach. Spotkanie było budujące i miało duże znaczenie dla konsolidacji środowiska  emerytów.  Odbyło się w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.

Jolanta Ołów

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)