Aktualności

SPOTKANIA W RAMACH OIU – BIELSKO-BIAŁA 19.08.2017.

Opublikowano: 27 sie 2017

W dniu 19.08.2017 r. w sali konferencyjnej w Hotelu „Beskidy Park” w Bielsku-Białej pod hasłem „USTAWA REPRESYJNA WOBEC FUNKCJONARIUSZY A OBYWATELSKI KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP” odbyło się spotkanie, którego gośćmi byli: Pełnomocnik OKIU - red. Andrzej Rozenek, Prezydent FSSM RP - Zdzisław Czarnecki, Poseł PO - Marek Wójcik, Posłowie Nowoczesnej - Jerzy Meysztowicz i Mirosław Suchoń, przedstawiciel SLD z Bielska Białej - Przemysław Koperski, W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach - Edward Lesiewicz oraz Koordynatorzy Śląskiego Komitetu Protestacyjnego FSSM RP - Ewa Macek i Krzysztof Kwiatkowski. Oprócz członków SEiRP pow. bielskiego byli przedstawiciele Wojska, Straży Granicznej, Służby Więziennej i rodziny pokrzywdzonych represyjną ustawą z 16.12.2016 r. Ok. 200 osób szczelnie wypełniło salę konferencyjną. Organizatorami spotkania byli Zarząd Miejski SEiRP w Katowicach na czele z ww. koordynatorami wraz z W-ce Przewodniczącym SLD - Markiem Baltem i liderem bielskiej lewicy - Przemysławem Koperskim. Spotkanie prowadziła Ewa Macek - Sekretarz ZM SEiRP w Katowicach i Koordynator Komitetu Protestacyjnego woj. śląskiego. Następnie uczczono minutą ciszy pamięć Koleżanek i Kolegów zmarłych /12 zgonów/ w związku z  drastycznym i bezprawnym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich  i  rodzinnych. Pełnomocnik OKIU FSSM RP- Andrzej Rozenek, zabierając głos podkreślił, że słusznie przez nas nazywana represyjną ustawa z 16 grudnia 2016 r. jest „bandycka i faszystowska”. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej, nie można wymierzać kary bez udowodnienia winy. Państwo musi dotrzymywać umów, emerytury i renty są prawem nabytym a nie żadnym przywilejem. Obniżenie ich jest bestialstwem, nie można pozwolić na łamanie Konstytucji i prawa. Decyzje drastycznie obniżające emerytury i renty nazwał „wyrokami śmierci”. Zaznaczył, że dziś każdy pracujący obywatel musi odprowadzać podatek i nie może mieć gwarancji, że jakakolwiek władza nie potraktuje go tak jak nas. Zapowiedział, że do połowy września br. OKIU FSSM RP złoży w  Sejmie wniosek z uzasadnieniem projektu zmiany tej ustawy. Później będziemy mieli 3 miesiące na zebranie min.100 tys. podpisów poparcia. Powyższy wniosek musi być rozpatrzony po wyborach przez nowy Rząd. Omówił przyznanie wskaźnika 1,3% dla pokrzywdzonych Ustawą z 2009 r. i przywrócenie wskaźnika 2,6 % przyjętych po 1990 r. SLD poparło ten projekt, czego wynikiem jest podpisanie Porozumienia z FSSM RP. Posłowie opozycji jednomyślnie w imieniu swoich partii zadeklarowali przywrócenie byłego stanu prawnego dot. naszych emerytur i rent, gdyż to, co nas spotkało jest wielkim bezprawiem. Zaznaczyli, iż PiS powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za uchwalenie represyjnej ustawy emerytalnej. Apelowali do pokrzywdzonych  o  odwoływanie się od decyzji i deklarowali pomoc prawną w swoich klubach poselskich. Poseł PO – Marek Wójcik zaznaczył, iż powinna odbyć się debata parlamentarna nt. skutków tej ustawy, a Poseł Nowoczesnej – Jerzy Meysztowicz oświadczył, iż złożył interpelację dot. zgonów /w tym samobójstw/ osób represjonowanych, które nastąpiły po otrzymaniu przez nie decyzji ZER MSWiA. Jego partyjny kolega - Poseł Mirosław Suchoń podkreślił, że udostępni swój lokal poselski przedstawicielom komitetów protestacyjnych zbierającym podpisy poparcia dla projektu ustawy przygotowanego przez OKIU FSSM RP. Lider bielskiej Lewicy - Przemysław Koperski, nazywając „faszystowską” obecną ustawę, również zadeklarował wsparcie akcji OKIU FSSM zbierania podpisów pod jej zmianą. W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ratujmy Kobiety podziękował represjonowanym funkcjonariuszom i ich rodzinom, którzy złożyli swoje podpisy pod projektem ustawy przygotowanej przez ten Komitet. Prezydent FSSM RP - Zdzisław Czarnecki zaapelował, aby koniecznie każdy poszkodowany odwołał się do Sądu od decyzji ZER obniżającej emeryturę czy rentę. Przypomniał, że na stronie internetowej Federacji jest 7 opinii prawnych, które można i należy wykorzystać w odwołaniach. Osoby starsze mogą zgłaszać się do ZER i  składać swoje odwołania ustnie w protokołach. Bezwzględnie należy też składać do MSWiA wnioski dot.art.8a /prawo łaski/. Terminy rozpatrywania wniosków są przedłużane do marca 2018 r. „Chcemy także, aby debata w naszej sprawie odbyła się w Parlamencie Europejskim”. Zachęcał do powoływania komitetów protestacyjnych, udziału w protestach i nagłaśnianiu naszej sytuacji. Z kolei W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach zaznaczył, iż w woj. śląskim SEiRP liczy ok.1500 członków w 28 kołach. „Ustawa represyjna ma ogromny zasięg w naszym woj. śląskim i przygotowujemy grupy osób do aktywnego włączania się w protesty przeciwko działalności PIS”. Podziękował Koordynatorom Wojewódzkim za bardzo duże zaangażowanie na rzecz walki z tym haniebnym „aktem prawnym”. Koordynatorzy Ewa Macek i Krzysztof Kwiatkowski zaapelowali o większe zjednoczenie sił w środowisku mundurowych, aktywność w demonstracjach i pomoc śląskich koordynatorów powiatowych /jest ich 28/ w odwołaniach pokrzywdzonych Ustawą. Zaznaczyli, iż zorganizowali już 3 konferencje w ciągu 1 miesiąca i że jest ogromne zainteresowanie wśród represjonowanych, czego wynikiem tego jest np. powstanie Koła SEiRP w Częstochowie. Podkreślali, iż współpracują z posłami partii opozycyjnych /PO, Nowoczesnej/, działaczami KOD, uczestniczą w konferencjach poświęconych represjonowanym mundurowym w Sejmie, przygotowują się do programów telewizyjnych. Walcząc w  obronie demokracji, jednoczą się z innymi grupami zawodowymi: górnikami, nauczycielami, służby zdrowia. Zaznaczyli, iż emerytury i  renty zostały obniżone większości represjonowanym mundurowym do kwoty 850,00 zł netto. Przestępca, którego "zamykali" ma przelicznik 0,7 %, za każdy rok „odsiadki”, a im bezprawnie obniżono emerytury i renty na 0,0 %. Byli funkcjonariusze, zabierając głos w dyskusji, nie ukrywali swojego wielkiego rozgoryczenia i utraty zaufania do państwa, w którym łamie się Konstytucję, które nie dotrzymuje umów społecznych, nie szanuje praw nabytych. Na dodatek po raz wtóry wobec  tej samej grupy obywateli (pierwszy raz uczyniło to w 2009 r.) stosuje odpowiedzialność zbiorową i sankcjonuje działanie prawa wstecz.  Wszyscy byli zgodni, co do tego, że przy obecnej władzy i jej wpływie na sądownictwo (regulacje wprowadzone niedawno ustawą o ustroju sądów powszechnych), walka o nasze prawa na drodze sądowej może okazać się długotrwała i nieskuteczna. Że być może szybszą i pewniejszą drogą będzie odsunięcie od władzy obecnej partii rządzącej. Prowadząca Ewa Macek dziękując uczestnikom za udział w spotkaniu zadeklarowała, że członkowie śląskich komitetów protestacyjnych będą walczyć o prawo, godność i honor represjonowanych b. funkcjonariuszy tak długo, jak będzie to konieczne.

W  imieniu  Zespołu Koordynatorów Śląskiego Komitetu Protestacyjnego Ewa   Macek

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)