Aktualności

SPOTKANIA W RAMACH OIU – CZĘSTOCHOWA 20.07.2017.

Opublikowano: 28 lip 2017

W  dniu 20.07.2017 r. w godz.15.00-18.00 w Hali Sportowej w Częstochowie przy ul. Żużlowej 4, odbyło się spotkanie członków Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP z pokrzywdzonymi ustawą represyjną z 16.12.2016 r. Organizatorem spotkania byli Zarząd Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach oraz z W-ce Przewodniczący SLD /b. Poseł na Sejm RP/ Marek Balt. W konferencji  uczestniczyli: Pełnomocnik KOIU Andrzej Rozenek, W-ce Przewodniczący SLD Marek Balt, Prezes Stowarzyszenia „Tarcza” płk Adam Mazguła, przedstawicielka KOD w Czestochowie Małgorzata Kucharska oraz koordynatorzy Śląskiego Komitetu Protestacyjnego - Ewa Macek i Krzysztof Kwiatkowski. Spotkanie rejestrowała TV kablowa „Orion” z Częstochowy. Na spotkanie przybyło pow.100 osób, wśród których byli funkcjonariusze represjonowani ustawą i ich rodziny. Spotkanie prowadziła koordynator Śląskiego Komitetu Protestacyjnego z ZM SEiRP w Katowicach Ewa Macek. Podobnie jak w Katowicach, minutą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów zmarłych w związku z bardzo drastycznym i bezprawnym  obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych /12 zgonów, w tym 1 na Śląsku/. Pełnomocnik KOIU Andrzej Rozenek podkreślił, iż "ustawa represyjna została przegłosowana w Sejmie w spektakularny sposób. a z uwagi jej skutki nazwaliśmy ją „bestialską”, zaś decyzje obniżające emerytury i rent - ”wyrokamii śmierci”. Ponadto zaznaczył, iż ”dziś każdy pracujący obywatel musi odprowadzać podatek, a nie może mieć gwarancji, że jakakolwiek władza nie potraktuje go tak jak Was”. Zaznaczył, iż należy nie tylko odwoływać się od decyzji do Sądu poprzez ZER /wzory są udostępnione na stronie FSSM RP/ ale także korzystać z art.8a ustawy  /akt łaski Ministra SWiA/. Jeżeli chodzi o drogę międzynarodową, to zachęcał do zapoznania się z wysłuchaniem w PE eurodeputowanego Janusza Zemke. Najważniejsza jest solidarność, a  w Sejmie czeka już projekt ustawy represyjnej dot. wojska. ”Wasze świadczenia za służbę dla kraju są prawem nabytym, a nie żadnym przywilejem, jak twierdzi rządząca partia”. Zachęcał do wspólnych demonstracji. Omówił również, tak jak w Katowicach, zadania i cele OKIU, uzasadnienie projektu zmiany ustawy emerytalnej /przywrócenie wskaźnika 1,3% dla pokrzywdzonych ustawą "dezubekizacyjną" z 2009 r. i przywrócenie wskaźnika 2,6% pracujących po 1990 r./. SLD poparło ten projekt, czego wynikiem jest podpisanie Porozumienia z FSSM RP. Zachęcał do zrzeszania się w stowarzyszeniach: SEiRP, KOD i Tarcza. W-ce Przewodniczący SLD /Przewodniczący SLD w Częstochowie/ Marek Balt w swojej wypowiedzi podkreślił, że jeśli w następnych wyborach wejdą do Sejmu, to wejdą w koalicję tylko z taką partią opozycyjną, która przywróci nam obniżone świadczenia emerytalne i rentowe. Bardzo docenia naszą ciężką i niebezpieczną służbę i nie można pogodzić się z tak niesprawiedliwą, bezprawną, łamiącą Konstytucję ustawą. Następnie zabrał głos płk Adam Mazguła, który stwierdził, iż ”postawił się po drugiej stronie gdy PIS zaczął szaleć. W Sejmie czekają już ustawy o wojsku, nauczycielach i górnikach. My jesteśmy pierwsi. Sędziom też nie zostawią wyższych emerytur, dadzą tylko swoim. Nie możemy się poddać, nie możemy spuszczać głowy. To jest wojna. Wiemy, że ustawa nie była normalnie procedowana. Musimy się organizować i wyjść na ulicę '. W-ce Przewodnicząca  KOD w Częstochowie Małgorzata Kucharska apelowała abyśmy byli razem, bo po drugiej stronie może być tylko PIS. Zachęcała do wspólnych spotkań codziennie o godz. 21.00 przed Sądem, a spotkania KOD są w każdy piątek o godz.17.30 w ich siedzibie. Koordynator woj. śląskiego - Krzysztof  Kwiatkowski stwierdził, iż wspieramy tych, którzy nam nic nie odbierają. To miłe,  że mamy wsparcie przełożonych. Zaznaczył, iż  Częstochowa liczy tak wielu byłych funkcjonariuszy i nie ma koła SEiRP. Powinny powstać mobilne plutony. Następnie zabrała głos koordynator z Katowic Ewa Macek, która podkreśliła, iż trzeba bronić demokracji w kraju .Nie może być podziałów, nasz cel to odsunięcie PIS od władzy. Musimy bronić swojej godności i odzyskać zabrane nam bezprawnie prawa nabyte, a nie żadne przywileje. Partia rządząca boi się tylko siły. W naszym województwie powołanych zostało 28 koordynatorów powiatowych, w Częstochowie zgłosił się kolega Zbigniew Gondek, który z nami współpracuje. W sprawie odwołań od decyzji ZER - tzw. ”wyroków śmierci” /jak to ujął red .Andrzej Rozenek/ zaznaczyła, iż każdy ZER ma obowiązek przyjmować odwołania także "na protokół", zwłaszcza od osób starszych. Ewa Macek przypomniała, że jeśli ktoś otrzymał 2 decyzje, to trzeba odwołać się i od decyzji emerytalnej i od rentowej. Są przypadki, że zabierane są również dodatki kombatanckie. Ustawę nazwała bestialską i faszystowską. Zaznaczyła, iż współpracują z partiami opozycyjnymi jak: PO, Nowoczesna, uczestniczą w konferencjach organizowanych w Sejmie przez Posła UED Michała Kamińskiego wraz z Prezesem SBPCBŚ w  Warszawie Leszkiem Sucholewskim. Podkreśliła, iż wysłane zostały życiorysy wdów, żon byłych funkcjonariuszy i byłych funkcjonariuszek do czterech byłych Pań Prezydentowych z prośbą o spotkanie dot. uchylenia ustawy represyjnej. Pomysł ten zrodził się u jednej z koleżanek -Jolanty Piętki, która wraz z mężem, Robertem Pietką /b. funkcjonariuszem CBŚ/ bardzo są zaangażowani  i na co dzień z nami współpracują. To oni zajęli się produkcją i rozsyłaniem naszych koszulek i kamizelek na wszelkie protesty. Współpracujemy także z innymi grupami społecznymi, m.in. górnikami, nauczycielami, służbami medycznymi. Rozpoczynamy również wizyty w klubach poselskich PIS, umawiamy się do biskupów w celu uświadomienia ich jak niesprawiedliwą, represyjną, bezprawną ,łamiacą Konstytucję Ustawę uchwaliła partia rządząca i jakie są jej skutki. Apelowała, aby pisać skargi do RPO /mało jest od wdów i sierot/,a także do HFPCz. Poinformowała zebranych, iż w wyniku wspólnych działań jeden z Waszych kolegów - Konrad Ptak podjął się założenia Koła SEiRP w Częstochowie, a my z pewnością pomożemy. Ogromną pomoc okazał tu W-ce Przewodniczący SLD Marek Balt, który udostępnił do spotkań lokal. Przyczyni się to do prężnej pracy i ułatwi zbieranie podpisów pod projektem zmiany ustawy emerytalnej. Zaapelowała do zapoznania się z artykułem pt. ”Byli policjanci podnoszą głowę ”zamieszczonym na stronie internetowej Gazety Wyborczej w aktualnościach Katowice, w którym podsumowano wczorajszą konferencję w Katowicach. Podziękowała b. Posłowi SLD-Markowi Baltowi za pomoc w organizacji konferencji oraz za zaproszenie w dniu dzisiejszym Telewizji Kablowej  „Orion” z Częstochowy, która z wielkim zainteresowaniem przeprowadziła z kilkoma osobami wywiady i transmitować będzie relację z naszego spotkania w swojej sieci. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której zaapelowano, iż w miesiącu wrześniu i październiku trzeba być przygotowanym na protesty, należy stworzyć mobilne „plutony” protestujących. Należy wystąpić do Komisji Weneckiej ze skargą o zbadanie zgodności naszej Ustawy z Konstytucją. Zaapelowano do pisania życiorysów wdów, sierot, żon, b. funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. Zachęcano do odwiedzania biur poselskich PIS i Kukiz. Jednoznacznie stwierdzono, iż tylko "ulica" może zmienić władzę. Na zakończenie Ewa Macek podziękowała wszystkim przybyłym na konferencję.

Opracowała Ewa Macek

/Relacja z pow. Konferencji w internecie TV Orion Częstochowa pt. ”Kara bez winy”./

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)