Aktualności

SPOTKANIA W RAMACH OIU – ELBLĄG 14.09.2017.

Opublikowano: 15 wrz 2017

Spotkanie z gen. Adamem Rapackim w Elblągu.
 
W dniu 14 września 2017 w Kamieniczkach Elbląskich przy ul. Św. Ducha 3-4 z inicjatywy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Elblągu odbyło się spotkanie z gen. Adamem Rapackim byłym V-ce Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, mające na celu przybliżenie inicjatywy i celów powołania Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej, który przygotował projekt zmiany ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 roku oraz przedstawienie aktualnych i planowanych przedsięwzięć  podejmowanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.
 
W spotkaniu w charakterze zaproszonych gości udział również wzięli: Henryk Majewski - były Minister Spraw Wewnętrznych w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jerzy Wcisła - senator Platformy Obywatelskiej, Janusz Nowak - V-ce Prezydent Elbląga jednocześnie Przewodniczący SLD w Elblągu, Marian Peters - Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Ryszard Klim  - Prezes  Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 16 PDZ  i mecenas Dariusz Olszak.
 
W swoim wystąpieniu gen. Adam Rapacki przypomniał, że uchwalona 16 grudnia 2016 roku ustawa represyjna dotyka ponad 50 tys. funkcjonariuszy i żołnierzy oraz ich rodzin, którzy nigdy nie walczyli z opozycją  i w większości przypadków po 1990 roku byli wielokrotnie odznaczani i awansowani za służbę Polsce i Polakom. Osobom tym nigdy nie postawiono żadnych zarzutów działalności niezgodnej z prawem, karząc ich zbiorowo dożywotnim obniżeniem emerytur. Przypomniał także, że aktualnie procedowana jest w Sejmie, czekając na uchwalenie, ustawa dotycząca żołnierzy Wojska Polskiego. Kolejno mogą zostać przygotowane ustawy dotyczące sędziów, prokuratorów i innych grup zawodowych. Apelował o odwoływanie się od decyzji ZER obniżających świadczenia do sądu, co jest niezbędnym warunkiem do dochodzenia sprawiedliwości przed sądami powszechnymi w kraju, a także Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Namawiał osoby podlegające zapisom art. 8 a ustawy represyjnej o wnioskowanie do MSWiA o odstąpienie od stosowania względem ich przedmiotowej ustawy. Generał Adam Rapacki poinformował, że w przeciągu miesiąca Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej zostanie zarejestrowany  w Sejmie RP i rozpocznie się akcja zbierania podpisów na listach poparcia pod projektem nowelizacji tej ustawy. Wniesienie projektu umożliwi dalsze uświadamianie społeczeństwa o niekonstytucyjności i niesprawiedliwości społecznej uchwalone w dniu 16 grudnia 2016 roku ustawy. Jednocześnie pozwoli to na prowadzenie dalszych rozmów z przedstawicielami opozycji parlamentarnej, jak i partiami poza parlamentarnymi, mającymi na celu znalezienie poparcia dla tej inicjatywy oraz w szczególności poparcia ich w nowo wybranym parlamencie. Prowadzona akcja zbierania podpisów powinna się charakteryzować wyjątkową mobilizacją i aktywizacją w tym zakresie środowisk mundurowych, pozwalającą na zebranie podpisów w liczbie kilkukrotnie przekraczającej wymaganą ilość 100 tysięcy. W tym celu będzie konieczne nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i związkami branżowymi, jak również z lokalnymi strukturami partii opozycyjnych. Okres ten będzie czasem wzmożonej i ciężkiej pracy oraz próbą solidarności w naszym środowisku mundurowym oraz współdziałania z innymi grupami społecznymi.
 
Minister Henryk Majewski w swojej wypowiedzi nawiązał do aktualnej sytuacji w kraju związanej z łamaniem Konstytucji oraz ograniczaniem praw obywatelskich. Podkreślił, że uchwalona ustawa jest niegodziwa i łamie zobowiązania Państwa Polskiego podjęte w 1990 roku wobec funkcjonariuszy i żołnierzy. Mówił, jak ważna jest aktywność społeczna i uczestniczenie w demonstracjach i protestach innych grup zawodowych, których prawa są także łamane. Nadmienił, że wydarzenia w kraju wymagają od nas odwagi cywilnej w upominaniu się o swoje nabyte wcześniej prawa.
 
Obecni na spotkaniu politycy PO i SLD zadeklarowali wsparcie inicjatywy poprzez poparcie zmiany ustawy represyjnej. Podkreślili niekonstytucyjność obecnie obowiązującej ustawy, jak również poważne wątpliwości prawne, co do przebiegu procedowania ustawy w Sejmie. Zostaliśmy zapewnieni o poparciu krajowych władz obu partii dla działań prowadzonych przez KOIU i FSSM. Stwierdzili, że nowelizacja tejże ustawy w dzisiejszym Sejmie jest raczej niemożliwa do zrealizowana ze względu na większość partii rządzącej lecz jest realna po nowych wyborach do Parlamentu w 2019 roku i zmianie arytmetyki sejmowej. Pierwszym krokiem do osiągnięcia celu są wybory samorządowe w 2018 roku, w których konieczna jest aktywność, jak największej liczby społeczeństwa, obywateli nie godzących się z łamaniem Konstytucji i Praw Obywatelskich . Politycy podkreślili wagę służb mundurowych w naszym mieście i potrzebę ich uaktywnienia się w nadchodzących wyborach samorządowych. Senator Jerzy Wcisła i przewodniczący Janusz Nowak zaprosili do kontaktów z lokalnymi parlamentarzystami i działaczami obu partii.
 
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele stowarzyszeń wojskowych zadeklarowali  konsekwentną i stanowczą walkę o honor, godność a także prawa nabyte do należnych emerytur mundurowych żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy MSW. Stwierdzili, że w obecnej sytuacji konieczna jest bardziej zacieśniona współpraca zarządów i członków wszystkich stowarzyszeń służb mundurowych. Zaoferowali pomoc w zbieraniu podpisów na listach poparcia zmiany ustawy.
 
Podsumowując spotkanie stwierdzono, jak ważne jest, aby przedstawiciele różnych środowisk mundurowych  twardo przeciwstawiali się naruszaniu swoich praw, ale nie pozostawali także obojętni i ściśle współpracowali ze sobą skutecznie wspierając się nawzajem. Nadchodzący okres wymagać będzie szczególnej aktywności w perspektywie zbliżającej się akcji zbierania podpisów, ale także w dwóch najbliższych latach, biorąc pod uwagę wybory samorządowe i parlamentarne.
 
Spotkanie zorganizowane zostało w należących do Urzędu Miejskiego  Kamieniczkach Elbląskich dzięki życzliwości i zgodzie Prezydenta Elbląga. Udział wzięło ok.100 osób z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego oraz delegacje SEiRP z Olsztyna, Gdańska, Braniewa, Sopotu i Malborka.
 
Marek Osik
 
Relacja ze spotkania także w artykule pt:  "Byłam telefonistką, a teraz jestem komuchem". Dotknie ich tzw. dezubekizacja, zapowiadają mobilizację. na portalu info.elblag.pl
 
Zachęcamy do przeczytania artykułu i oceniania komentarzy pod nim!

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)