Aktualności

SPOTKANIA W RAMACH OIU – KATOWICE 19.07.2017.

Opublikowano: 28 lip 2017

W dniu 19.07.2017 r. w godz.15.00-18.00 w Centrum Konferencyjnym „Silesia” w  Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, odbyło się spotkanie członków Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP z  pokrzywdzonymi represyjną ustawą emerytalną z 16.12.2016 r. Organizatorami spotkania byli Zarząd Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach oraz W-ce Przewodniczący SLD Marek Balt. W konferencji uczestniczyli: Pełnomocnik OKIU Andrzej Rozenek, Z-ca Pełnomocnika gen. Marek Dukaczewski, Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki, W-ce Przewodniczący SLD Marek Balt, Prezes Stowarzyszenia „Tarcza” płk Adam Mazguła, W-ce Prezes ZW i ZM SEiRP w Katowicach Edward Krzysztofik, przedstawiciel „Gazety Wyborczej” red. Marcin Pietraszewski. Oprócz członków SEiRP z całego woj. śląskiego przybyli również przedstawiciele: Wojska, Straży Granicznej, Służby Więziennej, a także byli komendanci: gen. Kazimierz Szwajcowski, gen. Janusz Bieńkowski, płk Andrzej  Florczak. Spotkanie prowadziła koordynator wojewódzki Komitetu Protestacyjnego z ZM SEiRP Ewa Macek. Ogółem przybyło ok.130 osób. Na wstępie uczczono minutą ciszy pamięć koleżanek i kolegów zmarłych w związku z drastycznym i bezprawnym obniżeniem emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych. Odnotowano już 12 zgonów, w tym 1 naszego Kolegi na Śląsku. Podczas środowego spotkania Pełnomocnik OKIU Andrzej Rozenek omawiając prace związane z OKIU zaznaczył, iż do 14 września br. złożony zostanie wniosek wraz z uzasadnionym projektem zmiany Ustawy represyjnej z 16.12.2016 r. do Marszałka Sejmu. Potem przez 3 miesiące będzie zbieranych ok. 200 tys. podpisów  poparcia. Omówił procedowanie wniosku przez obecny Sejm i zaznaczył, że wniosek OKIU musi być rozpatrzony po wyborach nowego Sejmu. Zaznaczył, że ”po tym, co zrobił rząd PIS, żaden pracujący Polak odprowadzający składki do ZUS nie ma gwarancji, że dostanie emeryturę. Bo kto da nam gwarancję, że za kilka lat nie pojawi się nowy Błaszczak i nie powie, że nie podobają się mu nasze poglądy  i odbierze nam świadczenie? Dzisiaj w Polsce nikt nie powinien się czuć bezpieczny”. Ponadto Andrzej Rozenek podkreślił, iż ”Minister Błaszczak ma krew na rękach, a ustawa "dezubekizacyjna" jest bestialska, bo gwałci zasady, że prawo nie działa wstecz, a państwo dotrzymuje zawartych umów”. Gen. Marek Dukaczewski, były Szef WSI, stwierdził, iż „sprawa nie dotyczy tylko kilkudziesięciu tysięcy skrzywdzonych funkcjonariuszy, ale wszystkich Polaków”. Do Sądu wpłynęło już ponad 400 odwołań od decyzji o odebraniu byłym funkcjonariuszom policyjnym emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych. Sąd jeszcze nie rozpatruje tych spraw. Podkreślił, że jeśli znajdą się sędziowie, których przekonają nasze argumenty, to dzięki temu powstanie stała linia orzecznictwa pozwalająca pozytywnie rozpoznawać nasze odwołania. Z kolei Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki omówił przygotowanie Komitetów Protestacyjnych do akcji zbierania podpisów na listach pod projektem zmiany Ustawy, zaprezentował zebranym skład KOIU, porozumienie z SLD, w którym Przewodniczący SLD-Włodzimierz Czarzasty jednoznacznie podkreślił, że „jeśli jego partia po następnych wyborach dostanie się do Sejmu, to nie wejdzie w koalicję z żadnym ugrupowaniem, które nie będzie przeciwne ustawie dezubekizacyjnej”. Zapoznał także ze ścieżką  prawną odwołań od decyzji drastycznie i bezprawnie obniżających emerytury i renty. W-ce Przewodniczący SLD Marek Balt /były Poseł na Sejm RP/ stwierdził, iż „partia rządząca znalazła „kozła ofiarnego”- byłych funkcjonariuszy, którym niesłusznie, drastycznie obniża się emerytury,  renty inwalidzkie i renty rodzinne. Ponad 70 tys. osób zostanie niesłusznie ukaranych, a przecież funkcjonariusze Ci ścigali przestępców, likwidowali mafie, pilnowali porządku publicznego. Zadeklarował pomoc w organizacji sal na spotkania i potwierdził wsparcie jak  W. Czarzasty. Kolejnym gościem, który zabrał głos w naszej obronie był płk Adam Mazguła, który apelował do pokrzywdzonych, aby nie poddawali się, podnieśli głowy i nie wstydzili się, gdyż wiernie i z oddaniem służyli Ojczyźnie. Zachęcał do pokojowych demonstracji w obronie Konstytucji, naszych nabytych praw i walki w obronie godności i honoru mundurowego. Nawoływał do odwiedzenia biur partii PIS, rozmowy z partiami opozycyjnymi. Następnie zabrali głos powołani Koordynatorzy Wojewódzcy Komitetu Protestacyjnego FSSM RP z KM SEiRP Katowice - Ewa Macek i Krzysztof  Kwiatkowski. Przedstawili kierunki i wyniki działania w woj. śląskim, w którym powołali 28 koordynatorów Komitetów Protestacyjnych /głównie w Kołach SEiRP/. W ramach realizowanych działań: współpracują z Posłami partii opozycyjnych jak: PO, Nowoczesna; biorą czynny udział w konferencjach organizowanych w Sejmie przez Posła UED Michała Kamińskiego i Prezesa SBFCBŚ Leszka  Sucholewskiego; rozpoczęli współpracę z mediami, prasą. Ponadto, wysłane zostały życiorysy wdów, sierot, byłych funkcjonariuszek i żon byłych funkcjonariuszy z Apelem do czterech byłych Pań Prezydentowych z prośbą o spotkanie i interwencję w uchyleniu tej represyjnej i niesprawiedliwej Ustawy. Przeprowadzane są również rozmowy z: przedstawicielami górników, nauczycieli, służbą zdrowia, KOD, w celu obrony demokracji i poparcia w demonstracjach i zbieraniu podpisów pod OIU. Zaprogramowane są również spotkania z posłami partii rządzącej PIS i przedstawicielami kleru. Organizują konferencje, otaczają pomocą socjalną byłych funkcjonariuszy i ich rodziny /paczki żywnościowe, kierują zapomogi do Komisji Socjalnej w KWP w Katowicach/ . Uczestniczą w demonstracjach /obecnie w obronie Sądów, łamania Konstytucji i prawa/ .Na co dzień współpracują z ZG i ZW SEiRP i FSSM RP. Podkreślili, iż pomagają również pokrzywdzonym przy odwołaniach od decyzji zmniejszających emerytury i renty /tzw. wyroki śmierci/. Zatrudniony został radca prawny w KM SEiRP w Katowicach, który przychodzi na dyżury i pomaga w redagowaniu odwołań. Koordynatorzy stwierdzili, iż powyższe działania z pewnością przyniosą owocne wyniki ,które doprowadzą do przywrócenia im obniżonych emerytur i rent inwalidzkich i rodzinnych. Po wystąpieniach odbyła się godzinna dyskusja, w której dyskutanci jednoznacznie poparli powyższe działania OKIU  FSSM RP oraz koordynatorów wojewódzkich KP. Represjonowani byli rozżaleni tym, iż stali się kartą przetargową rządzącej partii politycznej, że są zbiorowo karani /niektórzy po raz drugi/. Zadeklarowali pomoc przy zbieraniu podpisów na listach OKIU i gotowość udziału w demonstracjach. Następnie w imieniu Organizatorów zabrał głos W-ce Prezes ZW i ZM SEiRP Edward Krzysztofik. Zachęcał do mobilizacji wszystkich pokrzywdzonych, do odwoływania się od decyzji ZER i do wspólnych spotkań. Podkreślił, iż SEiRP służy pomocą prawną dla wszystkich represjonowanych ustawą z woj. ,śląskiego. Zaznaczył, iż represjonowani stracili po raz kolejny zaufanie do państwa. Jednak nie należy poddawać się i musimy walczyć o swoje prawa nabyte. Konferencję zakończyła prowadząca spotkanie Ewa Macek, która podziękowała gościom za przybycie, przekazanie istotnych zadań i działań OKIU, mobilizowanie pokrzywdzonych ustawą represyjną do dalszego działania w protestach /demonstracjach/, a także uczestnikom konferencji za dużą frekwencję i aktywność. Szczególne podziękowanie skierowała do W-ce Przewodniczącego SLD-Marka Balta za udostępnienie klimatyzowanej sali konferencyjnej i dobrą współpracę. Na  zakończenie koordynatorzy z Katowic wręczyli Gościom koszulki na protesty z napisem: Prawo, Godność, Honor.

Opracowała Ewa Macek

Relacja z pow. Konferencji w internecie: /Gazeta Wyborcza/aktualności Katowice /pt. ”Byli policjanci podnoszą głowę”.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)