Aktualności

SPOTKANIA W RAMACH OIU – KŁODZKO 21.10.2017 ver. 2

Opublikowano: 26 paź 2017

Spotkanie w Kłodzku W dniu 21.10.2017 r. w Sali widowiskowej KCKSiR odbyło się spotkanie zorganizowane przez RD SLD i RP SLD w Kłodzku wraz z Zarządem Rejonowym ZŻWP w Kłodzku nt.: „SLD w obronie honoru i praw do emerytur wojskowych, funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych.” W spotkaniu udział wzięli: Zdzisław Czarnecki – Prezydent FSSM RP Gen. Tadeusz Frydrych – były z-ca Komendanta SG Płk. Dr. Piotr Pertek – były szef Gabinetu Ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdzińskiego oraz Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo.pl” Płk. Kazimierz Korecki – ZŻWP w Kłodzku Marek Dyduch – Szef dolnośląskich struktur SLD Wincenty Elsner – były poseł SLD Adam Łącki – SLD Kłodzko Arkadiusz Sikora – SLD Wrocław Adwokat  Marcin Kostka z Wrocławia

W swoim wystąpieniu Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki przedstawił zebranym emerytom wszystkich służb mundurowych z terenu Kotliny Kłodzkiej historię tworzenia systemu emerytalno-rentowego służb mundurowych w wolnej Polsce, od 1993 r. kiedy to obniżono maksymalną jej wysokość do 75% i zlikwidowano waloryzację płacową, zmiany w 2009 i 2016 roku. Ponadto zapoznał  z organizacją Komitetów Protestacyjnych w całej Polsce i  zachęcał do nawiązywania współpracy z innymi organizacjami terenowymi. Omówił działania Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej /spotkania informacyjne, zbieranie podpisów, aktywność w mediach społecznościowych/ oraz ujawnił 24 przypadki zgonów mających miewątpliwy związek z ustawą represyjną.

Generał SG Tadeusz Frydrych poinformował, ze ustawa represyjna dotknęła ponad 4000 emerytów SG i WOP. Jest brutalnym atakiem na byłych żołnierzy i funkcjonariuszy za ich służbę na granicy i w logistyce.

Płk. dr Piotr Pertek usprawiedliwił nieobecność zaproszonego europosła Janusza Zemke. Zwrócił uwagę na to iż obecne kierownictwo MON naruszyło więź międzypokoleniową. Dziś służący w wojsku, służbach mundurowych mogą ponieść podobne konsekwencje w przyszłości, jak aktualni emeryci. Żołnierze nie mogą być wykonawcami poleceń politycznych. Nie mogą być wykonawcami działań obniżających możliwości obronne Polski.

Płk. Kazimierz Korecki omówił założenia projektu dot. wojska, który znajduje się już w Sejmie. Uzasadnił, iż używanie określenia dla całego PRL jako państwa totalitarnego nie ma żadnej podstawy prawnej i historycznej, a ustawa represyjna doprowadza do uszczerbku w prawach majątkowych.

Wincenty Elsner przypomniał, że to naziści przed 1939 r. zastosowali odpowiedzialność zbiorową, a teraz ręce posłów PIS i pióro Prezydenta RP ma na rękach krew 24 zmarłych emerytów służb mundurowych zabitych ustawą represyjną. W przyszłości wszyscy oni powinni ponieść konsekwencje za tą sytuację. Potwierdził także iż SLD poprzez swoich członków w całej Polsce udziela pełnego wsparcia w zbieraniu podpisów pod projektem „ustawy naprawczej”.

Następnie sytuację prawną wokół odwołań do SO w Warszawie omówił adwokat Marcin Kostka z Wrocławia. Na wstępie zaznaczył, iż to co uchwalono w Sejmie w grudniu 2016 r. trudno uznać za akt prawny. Należy wykorzystać każdy dostępny instrument prawa i składać odwołania od decyzji ZER MSWiA. Potwierdził, że klimat polityczny wokół Polski się zmienił, w szczególności w zakresie praworządności. Zastosowany przelicznik emerytalny 0.0% za rok służby/pracy oznacza, że dla systemu emerytalnego nie istniejemy co nie tylko narusza Polską Konstytucję ale przepisy prawa międzynarodowego ratyfikowane przez Polskę. Udzielając odpowiedzi na pytania przekazał, że każdy pokrzywdzony może składać pozew wobec naruszenia dóbr osobistych przez sprawujących władzę, urzędników, posłów które mają miejsce w prasie , TV, miejscach kultu religijnego na podstawie art. 212 i 216 kk. Poinformował, że ZER MSWiA nie ma żadnego terminu na przekazanie odwołania emeryta do Sądu Okręgowego, jak też nie ma obowiązku powiadamiania emeryta o takim fakcie. Do stanowiska ZER MSWiA otrzymanego z SO należy się odnieść pisemnie i ewentualnie uzupełnić nowymi argumentami. Skorzystanie z art. 8a jest bezterminowe, można je wykorzystać w dowolnym czasie.

Spotkanie podsumował Marek Dyduch zwracając się do zebranych, aby bezwzględnie składali odwołania od decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie.  Podkreślił że SLD od początku stoi po stronie emerytów mundurowych wspierając czynnie w całym kraju działania FSSM w tym zakresie. Zaznaczył, iż w czekających nas wyborach samorządowych, do PE i do Sejmu należy bezwzględnie wziąć udział  i głosować wyłącznie na tych którzy Polskę chcą mieć bezpieczną i w Unii Europejskiej, korzystać ze środków pomocowych i praw człowieka. Żadnego z tych elementów nie gwarantuje Polakom a w tym emerytom mundurowym obecna ekipa rządząca PIS.

Opracował S.D.

TU Materiał filmowy ze spotkania w Kłodzku

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)