Aktualności

SPOTKANIA W RAMACH OIU – KOSZALIN 14.09.2017.

Opublikowano: 20 wrz 2017

Z inicjatywy Koszalińskiego Komitetu Protestacyjnego FSSM we współpracy z SLD w dniu 14.09.17 r. w Koszalinie odbyło się spotkanie na temat represyjnej ustawy z dn.16.12.16 r. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący SLD w Koszalina p. Włodzimierz Niemiec, Przewodniczący Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM p. Andrzej Rozenek oraz goście zaproszeni tj. lokalni przedstawiciele Nowoczesnej, Unii Pracy, Inicjatywy Razem, Przewodnicząca Rady Miasta Koszalin oraz przedstawiciele lokalnego Stowarzyszenia Służb Mundurowych. W spotkaniu wzięło udział około 200 osób, w tym ze Szczecinka, Kołobrzegu, Świdwina, Białogardu i Słupska. Przed spotkaniem p. Andrzej Rozenek udzielił wywiadu dla lokalnych mediów. W czasie spotkania p. Andrzej Rozenek poinformował o realizacji prac na temat zmiany zapisów w ustawie represyjnej, o potrzebie pełnej mobilizacji środowisk mundurowych nie tylko przy zbieraniu podpisów pod projektem Obywatelskiej Inicjatywy, ale również na co dzień, a szczególnie aktywnego udziału naszych środowisk w wyborach samorządowych i parlamentarnych. SLD oddaje do dyspozycji służb mundurowych miejsca na swojej liście wyborczej do samorządów. Potwierdził, że jeśli SLD wejdzie do parlamentu i będzie zawierało koalicję rządową, to podstawową kwestią będzie przywrócenie represjonowanym należnych im praw do emerytury i renty. P. Rozenek podał pomysł b. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku Stanisława Ćwieka, by w Warszawie postawić pomnik ofiarom ustawy represyjnej. Lokalni przedstawiciele ugrupowań politycznych zobowiązali się pomóc Komitetowi Protestacyjnemu w zbieraniu podpisów, ale również zadeklarowali pomoc od strony prawnej. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili poparcie dla Inicjatywy Ustawodawczej przedstawionej przez p. Andrzeja Rozenka oraz dla naszych działań lokalnych.  Z uwagi na dużą ilość uczestników, jak również ograniczony czas spotkania postanowiono, że spotkanie robocze w odniesieniu do lokalnych potrzeb odbędzie się w dniu 25.09.17 r. o godz.18.00.

za Koszaliński Komitet Protestacyjny Krzysztof Maliński

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)