Aktualności

SPOTKANIA W RAMACH OIU – KRAKÓW 20.10.2017 ver. 2

Opublikowano: 26 paź 2017

Krakowskie spotkanie w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP

W dniu 20 października 2017 roku, w Hotelu „Europejskim” w Krakowie, odbyło się spotkanie w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP zorganizowane przez Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie oraz Małopolski Komitet Protestacyjny FSSM. Zgromadziło ponad 500 osób.

Obok przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - Pełnomocnika Andrzeja Rozenka i Prezydenta FSSM RP Zdzisława Czarneckiego, udział  w spotkaniu wzięło wielu bardzo znanych polityków i działaczy różnych partii, organizacji i ruchów społecznych, pozostających w opozycji do obecnej władzy, w tym m.in.: Senator RP – Jerzy Federowicz (PO), Posłowie na Sejm RP: prof. Stefan Niesiołowski (Europejscy Demokraci), Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna), Ewa Kołodziej (PO), w imieniu Ireneusza Rasia byli jego asystenci, gen. dyw. Marian Janicki – b. Szef Biura Ochrony Rządu, nadinsp. Marek Hebda – były Zastępca Komendanta Głównego Policji gen. insp. Leszka Szredera, gen. insp. Antoni Kowalczyk – Komendant Główny Policji w latach 2001–2003, nadinsp. Józef Semik – były Zastępca Komendanta Głównego Policji Jana Michny i podsekretarz stanu w MSWiA, Ryszard Śmiałek –  Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD, Monika Marszałek – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Józefa Lassoty (PO), Katarzyna Piekarska (SLD) – b. Poseł na Sejm RP i wiceminister MSWiW , Elżbieta Bińczycka – Przewodnicząca Partii Unia Europejskich Demokratów, Kazimierz Chrzanowski – radny M. Krakowa z Klubu Prezydenta M. Krakowa.

W pierwszej kolejności odbyła się konferencja prasowa, którą poprowadził Jacek Mykita, w której udział wzięli: Andrzej Rozenek SLD), Zdzisław Czarnecki (FSSM RP), Ewa Kołodziej (PO) oraz Ryszard Śmiałek (SLD), którzy zapoznali z celami i kierunkami pracy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, a przedstawiciele partii wyrazili głębokie poparcie dla KIU, łącznie z udostępnieniem swoich lokali partyjnych dla akcji zbierania podpisów popierających projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…).
Otwarcia krakowskiego spotkania, powitania przybyłych i przedstawienia Gości dokonał Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Jan Kaczmarczyk, a spotkaniu współprzewodniczył jego współorganizator Jacek Mykita.

Jako pierwszy głos zabrał Andrzej Rozenek. Odniósł się do represyjnej ustawy emerytalnej, „…16 grudnia ten rząd uchwalił skandaliczną, barbarzyńską ustawę pozbawiającą byłych funkcjonariuszy ich praw nabytych, … w wyniku tej ustawy śmierć do tej pory poniosło 24 osoby…”. 
Minutą ciszy uczczono pamięć tych osób.
„… ta ustawa, to jest odpowiedzialność zbiorowa zastosowana wobec 55 tysięcy ludzi, … jest ona nie tylko gwałtem na Konstytucji, ale jest także uderzeniem w honor i godność ludzi, którzy wiernie Polsce służyli…”
Zapoznał zebranych z celami pracy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz zaapelował o rzetelne podejście do akcji zbierania podpisów popierających projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), bez względu na sympatie polityczne i wcześniejsze urazy do konkretnych partii politycznych, mając na myśli Ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (…).

Zdzisław Czarnecki wyraził zadowolenie z obecności na Sali tak wielu polityków z różnych partii politycznych. Odniósł się bezpośrednio do Posła Meysztowicza dziękując mu za udział we wcześniejszych protestach w Warszawie. Wiele ciepłych słów powiedział pod adresem Posła Stefana Niesiołowskiego, który mimo historycznych zaszłości i negatywnych doświadczeń ze strony środowisk mundurowych, środowiska te szanuje. Zaapelował o tworzenie w każdym powiecie Komitetów Protestacyjnych, aby na dane hasło wyjść na ulicę, a także o to, aby brać udział w protestach innych środowisk, aby być widocznym i identyfikowalnym partnerem, aby nie zamknąć się we „własnym sosie”, jak to miało miejsce w 2009 roku. W Komitetach powinni być nie tylko ludzie ze służb mundurowych, ale także z innych środowisk cywilnych, organizacji społecznych, samorządowych, polityków, im szerszy przekrój tym lepiej i wiarygodniej. Ważnym dla uwiarygodnienia działań są kontakty z mediami na każdym szczeblu, zwłaszcza mediami lokalnymi, gdzie należy przedstawiać życiorysy ludzi, którzy po 1990 roku byli wielokrotnie odznaczani i awansowani za służbę Polsce i Polakom. Społeczeństwo musi mieć świadomość, że osoby teraz napiętnowane były osobami szanowanymi. Zapoznał z działaniami FSSM RP w zakresie zbierania podpisów popierających projekt ustawy o zmianie ustawy. Zaapelował o przeczytanie instrukcji i dokładne wypełnianie wykazów, aby nie spowodować nieważności wadliwie zebranych podpisów, aby podpisów tych nam nie odrzucono. Poinformował, że w dniu 19.10 na posiedzeniu Zarządu FSSM RP uchwalono plan działania do marca 2020 roku. W ramach tego planu przewidziana jest współpraca ze wszystkimi możliwymi opcjami politycznymi bez względu wcześniejsze animozje. Na koniec odniósł się do wiodącej roli małopolskiego Stowarzyszenia, jako największego w kraju.

Poseł Stefan Niesiołowski na początku swojej wypowiedzi podziękował za wcześniejsze słowa sympatii swoim przedmówcą, a następnie odniósł się do szkodliwości działania obecnego rządu i popierającej go opcji politycznej. Potępił wprowadzenie ustawy zabierającej emerytom i rencistom policyjnym nabytych praw do świadczeń emerytalno-rentowych. Poprosił, aby nie mówić „… ustawa dezubekizacyjna, …. gdyż jest to obelżywe i nieprawdziwe, … to jest ustawa o emeryturach policyjnych…”. Apelował, aby walczyć o utracone prawa, i aby nie poddawać się w tych działaniach.

Poseł Jerzy Meysztowicz w imieniu swoich Kolegów z Sejmu przeprosił za to, że represyjna ustawa emerytalna została przegłosowana i weszła w życie, ale jednocześnie zaapelował, aby pamiętać kto podniósł rękę za tą ustawą. W imieniu swojej partii zobowiązał się do udzielenia wszelkiej pomocy w zakresie zniesienia tej ustawy. „… Nowoczesna zawsze będzie głosować za tymi rozwiązaniami i za tą ustawą, które przedstawicie, … jest to nieludzka ustawa, która przynosi żniwo tragiczne…”

Senator Jerzy Fedorowicz odniósł z ogromnym szacunkiem się do swojej współpracy z krakowskimi policjantami, a jako przykład podał, m.in. Danutę Głowaty, Andrzeja Skowrońskiego, z którymi realizował różnego rodzaju programy prewencyjne. Zobowiązał się, że będzie robił wszystko, co w jego mocy, aby cofnąć wyrządzoną krzywdę emerytom i rencistom policyjnym. „…Jesteśmy z wami…”.

Poseł Ewa Kołodziej określiła się, jako bardzo serdeczny przyjaciel Stowarzyszenia ze Śląska, z którym współpracuje od wielu miesięcy. Odniosła się do „…okrutnej i niesprawiedliwej ustawy ministra Błaszczaka i Zielińskiego…”. Napiętnowała odpowiedzialność zbiorową, „…to osobista i polityczna zemsta ludzi PIS-u, którzy pod pozorem dopełnienia rzekomej sprawiedliwości dziejowej mszczą się, dokonują ślepej wendety w imię doraźnych celów politycznych…”. Poinformowała, że w dniu 18.10 w warszawie odbyło się spotkanie na ‘… najwyższym szczeblu, w którym udział wzięli Grzegorz Schetyna, gen. Janicki, Pan gen. Dukaczewski, gen. Rapacki, Pan Prezydent Federacji, kilka osób z naszej strony Pan Przewodniczący Grzegorz Schetyna, Pan Przewodniczący Klubu Sławomir Neumann, Pan Premier Tomasz Siemoniak… - najwyższa reprezentacja Platformy, wyższej już nie ma, … absolutnie bezwzględnie zadeklarowali wszelkie wsparcie i poparcie dla Państwa (czyt. dla Stowarzyszenia). … My otwieramy wszystkie swoje biura, poselskie, senatorskie, Posłów Parlamentu Europejskiego, żeby Wam pomagać, w Waszej sprawie, nie tylko w kwestii zbiórki podpisów pod Inicjatywą Ustawodawczą, ale także w każdej innej sprawie, prawnej, merytorycznej, nawet aby przyjść na kawę i porozmawiać…”. Zapewniła, że opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna jest razem w walce o honor szacunek i przywrócenie bezprawnie obniżonych słusznie nabytych świadczeń emerytalno-rentowych.

Gen. dyw. Marian Janicki podziękował za zaproszenie na spotkanie. Zbulwersowany opowiedział zebranym, jak to kilka godzin wcześniej był na powtórnym pogrzebie na cmentarzu w Ząbkach, ekshumowanego w związku katastrofą smoleńską płk Jarosława Florczaka. Obrzęd pogrzebowy człowieka, który 30 lat przepracował w BOR i zginął w katastrofie smoleńskiej, odbył się po cichu, w obecności księdza, który „nie bardzo wiedział o co chodzi”, garstki ludzi, bez sztandaru, bez asysty, nawet nikogo z Kierownictwa BOR-u nie było… . W następnej kolejności odniósł się do swojej sytuacji emerytalnej, swojej matki, do spotkania z Kierownictwem PO w dniu 18.10 i nadziei w związku z nim pokładanych, zwłaszcza w kontekście służb mundurowych oraz, że będzie starał się rozliczyć swoich interlokutorów ze złożonych zapewnień i deklaracji.

Ryszard Śmiałek poinformował, że SLD traktuje unieważnienie ustawy represyjnej jako swój priorytet. Od wtorku (17.10.17r) w 19 powiatach małopolski zbierają już podpisy, a Bogusław Liberadzki – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego i Janusz Zemke – deputowany do Parlamentu Europejskiego przygotowują w Parlamencie Europejskim publiczne wysłuchanie w przedmiotowej sprawie. Zaapelował o gremialne wzięcie udziału w wyborach, czy to samorządowych, czy też do Sejmu. Na koniec zwrócił się z apelem do wszystkich polityków obecnych na sali o zjednoczenie w sprawie mundurowych rent i emerytur, a także „…bądźmy ze sobą razem, niech ta inicjatywa nas zjednoczy w dalszych działaniach”.

Katarzyna Piekarska w swoim wystąpieniu zobowiązała się m.in. do nieodpłatnego napisania każdemu chętnemu odwołania do Ministra SWiA w trybie art. 8a

Odczytano list od Posła na Sejm RP Józefa Lassoty wyrażający poparcie Inicjatywy Ustawodawczej w zakresie zmian ustawy

W drugiej części spotkania głos zabierały osoby z sali, które miały pomysły na zaktywizowanie akcji zbierania podpisów pod zmianą ustawy, w tym m.in. wykorzystanie internetu, facebooka, czy innych mediów społecznościowych. Ważnym głosem była wypowiedź Ewy Macek – koordynatora wojewódzkiego z ramienia FSSM RP w Katowicach, Sekretarza Zarządu Miejskiego w Katowicach, wdowy po emerycie policyjnym, po raz drugi ukaranej obniżeniem emerytury, tym razem po mężu, która w związku z powyższym uznała, że należy podjąć działania mające na celu obronę praw nabytych, nie tylko swoich, ale wszystkich ukaranych. Jako działacz Stowarzyszenia i koordynator FSSM nawiązuje kontakty z politykami różnych opcji i przekonuje ich do poparcia Inicjatywy Ustawodawczej. Zaapelowała o tworzenie, jak największej ilości Komitetów Protestacyjnych, angażowania jak największej ilości ludzi, powoływania koordynatorów, itp., podejmowania współpracy z organizacjami społecznymi, mundurowymi, jak Wojsko, Straż Graniczna, a nawet z KOD-em, które będą pomagać i angażować się w zbieranie podpisów pod zmianą ustawy.

Reasumując należy stwierdzić, że obecni na spotkaniu politycy poszczególnych partii zadeklarowali wsparcie Inicjatywy Ustawodawczej poprzez poparcie zmiany ustawy represyjnej i pomoc przy zbieraniu podpisów pod jej zmianą. Podkreślili niekonstytucyjność obowiązującej ustawy, a tym samym bezprawność odebrania należnych świadczeń. Wyrazili uzasadnione wątpliwości co do nowelizacji tej ustawy w obecnym Sejmie, ale wyrazili wolę jej realizacji po przyszłych wyborach do Sejmu. Zapewnili o poparciu krajowych władz tych partii dla działań prowadzonych przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej oraz Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Udział wzięło ponad 500 osób, duża część zmuszona była stać kilka godzin, gdyż zabrakło miejsc siedzących, a i o stojące było trudno. Przyjechali przedstawiciele ze wszystkich, nawet najdalszych, powiatów małopolskich, a także z województw ościennych, ze Śląska, czy Podkarpackiego.

Widać było wyraźnie, że świadomość  jednoczenia się i wspólnego działania jest coraz większa, a to jest dobrą prognozą na przyszłość.

Piotr Styczyński

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)