Aktualności

SPOTKANIA W RAMACH OIU – RZESZÓW I PRZEMYŚL 17.08.2017 R.

Opublikowano: 22 sie 2017

29 kwietnia br. Powołano Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, którego celem jest doprowadzenie do zmiany represyjnej ustawy emerytalnej służb mundurowych z 16 grudnia 2016 roku. Z inicjatywy Komitetu Protestacyjnego Podkarpackie FSSM RP, w Rzeszowie i Przemyślu, w ramach Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej odbyły się w dniu 17 sierpnia 2017 roku spotkania z Andrzejem Rozenkiem - Pełnomocnikiem OKIU, Zdzisławem Czarneckim - Prezydentem FSSM RP oraz posłami na Sejm RP z różnych partii politycznych. Organizatorami ww. spotkań byli Jacek Mykita koordynator prac OKIU na woj. podkarpackie przy współpracy ZW SEiRP w Rzeszowie i Koła SEiRP  w Przemyślu. Spotkanie otworzył Jacek Mykita, który przedstawił zaproszonych gości. Na wstępie minutą ciszy uczczono kolegów, którzy z uwagi na presję związaną z działaniem ustawy represyjny odebrali sobie życie lub przeszli gwałtowne załamania zdrowia, skutkujące śmiercią. Jako pierwszy głos zabrał  Pełnomocnik OKIU Andrzej Rozenek. Poinformował, że na początku września br. (z uwagi na wakacje sejmu) złoży do Marszałka Sejmu zawiadomienie wraz z wymaganą dokumentacją w sprawie powołania Komitetu oraz z zebranym 1000 podpisów popierających projekt ustawy. Marszałek Sejmu, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia Pełnomocnika OKIU, powinien wydać „Postanowienie o przyjęciu zawiadomienia”. Natomiast rozpoczęcie akcji zbierania podpisów może być ogłoszone dopiero po otrzymaniu przez Pełnomocnika OKIU ww. Postanowienia. Wówczas także OKIU ogłosi w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, fakt nabycia osobowości prawnej, adres Komitetu oraz miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Wtedy to rozpocznie się proces zbierania podpisów. Andrzej Rozenek nie krył, że będzie to droga trudna i długa ale podkreślił, że mając na względzie mobilizacją środowiska będzie ona  skuteczna i budująca. Apelował też o docieranie do emerytów w podeszłym wieku, którzy z powodów naturalnych mają ograniczony dostęp do informacji. Liczy się mobilizacja wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko ze środowiska służb mundurowych, ale tych, którym na sercu leży dobro Polski jako państwa prawa. Nie tylko we wszystkich miastach wojewódzkich ale także w powiatach powinny powstać prężne Komitety Protestacyjne, których zadaniem będzie prowadzenie akcji zbierania min. 100 tys. wymaganych podpisów. Na chwilę obecną nie możemy jeszcze kategorycznie stwierdzić, że organizacja ww. Komitetów osiągnęła poziom w pełni zadawalający, są województwa w których przebiega to nieco wolniej. Jako  następny głos zabrał Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki, który mobilizował zebranych do odwoływania się od decyzji: zarówno jako formy protestu przeciwko władzy jak i też we własnym interesie, aby nie dawać satysfakcji PiS w związku z realizacją ustawy. W kwestii zgonów emerytów poinformował, że FSSM RP będzie prowadziła BIAŁĄ KSIEGĘ – KSIĘGĘ PAMIĘCI o naszych kolegach, którzy odeszli jako „plon” działania Ustawy. Zaproszeni goście na spotkanie w Rzeszowie i Przemyślu wygłosili krótkie przemówienia będące pięknym głosem poparcia naszej inicjatywy. Zarówno Wiesław Buż - Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Rzeszowie, Pani Krystyna Skowrońska i Marek Rząsa - posłowie Platformy Obywatelskiej, jak i Mieczysław Kasprzak - poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, wszyscy deklarowali pomoc, ze strony osób działających w podkarpackich strukturach w zbieraniu podpisów, w działaniach Komitetu OIU, a także w udostępnianiu biur na jego działalność (SLD). Pan Mieczysław Kasprzak, wyrażając poparcie dla naszej Inicjatywy, apelował o udział w wyborach i o głosy na tych, którzy są przeciw aktualnej władzy. Reprezentanci wszystkich sił politycznych uczestniczących w spotkaniu deklarowali poparcie dla działań, ukierunkowanych na niwelowanie skutków działania ustawy represyjnej. Na spotkaniu w Przemyślu, w krótkim, wypełnionym emocjami wystąpieniu, wdowa po emerycie mundurowym, której uczący się syn korzysta z renty po zmarłym ojcu, wyraziła ogromny żal do Rządu za krzywdę, jaką ten wyrządził jej dziecku, obniżając mu od 01.10.2017 rentę rodzinną. Zarówno w Rzeszowie i w Przemyślu gen. Józef Gdański – były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie, w imieniu swoim i gen. Adama Rapackiego oraz Stowarzyszenia Generałów Policji RP, które reprezentował, poparł inicjatywę, deklarując pomoc w jej realizacji. W rzeszowskim spotkaniu prof. Stanisław Pieprzny - były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, skomentował skutki ustawy represyjnej, przekazując słowa poparcia dla wszystkich pokrzywdzonych działaniem ustawy oraz zaapelował, jak i przedmówcy, do składania odwołań od decyzji odbierającej prawa nabyte. W spotkaniu w Rzeszowie uczestniczyło blisko 250, a w Przemyślu niecałe 200 osób reprezentujących środowiska emerytów MSW i MON z podkarpacia. Uczestniczyły również osoby z związane z działalnością KOD w Rzeszowie i Przemyślu oraz  Ruchu Kobiet.

W imieniu Komitetu Protestacyjnego Podkarpackie Jacek Mykita

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)