Aktualności

SPOTKANIA W RAMACH OIU – SUWAŁKI 09.08.2017 R.

Opublikowano: 22 sie 2017

Ponad 70 osób emerytów i rencistów z środowisk służb mundurowych spotkało się 9 sierpnia w Suwałkach w celu uzyskania informacji o planach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w sprawie krzywdzących zapisów wprowadzonych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. W spotkaniu uczestniczyli Zdzisław  Czarnecki - Prezydent Federacji, Roman Dębski i Ryszard Wysocki – przedstawiciele suwalskiego koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz  Karol Korneluk – SLD Suwałki.

Zdzisław Czarnecki poruszył trzy główne zagadnienia całego projektu działań, jakie Federacja w najbliższym czasie podejmie lub już realizuje. Po pierwsze,  działa Obywatelski Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, który chce przedstawić sejmowi projekt ustawy w zasadzie likwidujący większość dyskryminujących zapisów pomysłu obecnie rządzących. Potrzebne zatem byłoby stworzenie powiatowych struktur koordynujących zbieranie podpisów w ścisłej współpracy stowarzyszeń lokalnych oraz lokalnych struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej – cel, liczba podpisów jak i uczciwe podejście do ich gromadzenia oraz dotarcie do każdej potencjalnie pokrzywdzonej  w przyszłości  grupy zawodowej. Po drugie, należy czynić wszystko, by konsolidować działania wszystkich środowisk  organizacji mundurowych. Istnieją setki małych stowarzyszeń /np. żołnierze - ponad 100 związków zawodowych i stowarzyszeń/, które mają różne podejście do działań rządu lub ignorują fakt, że zmiany w każdej chwili mogą dotknąć i uderzyć w ich grupę zawodową. Dlatego apeluje się  o przekazywanie informacji naszym potencjalnym sojusznikom i  namawianie ich do współpracy. Trzecia kwestia dotyczyła  odwołań od decyzji instytucji emerytalnej do sądów powszechnych, które poszkodowani funkcjonariusze powinni bezwzględnie składać. Federacja oferuje wszelką pomoc w procesie walki o swoje prawa na każdym etapie sprawy – od strony technicznej i informacyjnej, do pomocy prawnej w szczególnych przypadkach włącznie.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)