Aktualności

SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI
Z PRZEDSTAWICIELAMI ZK ZEiRSW

Opublikowano: 23 mar 2023

W dniu 22 marca 2023 r. w siedzibie Zarządu Federacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Ze strony Prezydium Zarządu Federacji udział wzięli: Henryk Budzyński. Leszek Szreder oraz Tatiana Aksamit. Zarząd KZEiRSW reprezentowali, Janusz Kwiecień, Bogdan Komorowski, Grzegorz Domaszewicz oraz Leszek Szczepanowski.

Przedstawiciele Prezydium Zarządu FSSM poinformowali, o głównych celach i kierunkach działania Federacji. Stwierdzono, że Prezydium Zarządu Federacji oczekuje od członków Federacji inspiracji, pomocy oraz informowania o działaniach podejmowanych przez Zarząd Federacji w swych środowiskach oraz stronach internetowych i portalach społecznościowych.  Podkreślono, że każda osoba, która zwraca się do Federacji o poradę lub pomoc otrzymuje - w tym względzie na uwagę zasługuje wznowienie działalności przez członków Zespołu Prawnego Federacji. Przedstawiono próbę nawiązania kontaktu z Zespołem Prawnym Bractwa Mundurowego, która skończyła się odmową współpracy ze strony BM. Zwrócono uwagę na potencjalne korzyści współpracy z Obywatelskim Parlamentem Seniorów oraz cywilnymi organizacjami senioralnymi z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów na czele.

Przedstawiciele KZEiR SW poinformowali o opiniach i spostrzeżeniach byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zwrócili oni uwagę na widoczną zmianę w działalności informacyjnej Federacji . Za godną uwagi uznali szybką reakcję na wypowiedź posłanki Anny Marii Żukowskiej. Poinformowali o swoich działaniach w tej sprawie w środowisku. Zwrócili uwagę na korzyści płynące ze współpracy ze środowiskami naukowymi (UMK w Toruniu oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego). Za potrzebną uznali współpracę z ZER MSWiA. Za ważną sprawę uznali potrzebę współdziałania wszystkich stowarzyszeń zrzeszających emerytów i rencistów mundurowych w celu wyłonienia wspólnych kandydatów w wyborach do parlamentu.

Przewodniczący FSSM RP
Henryk Budzyński

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)