Aktualności

SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU FEDERACJI
Z ZARZĄDEM STOWARZYSZENIA TRADYCJI LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
IM. GEN. ZYGMUNTA BERLINGA

Opublikowano: 26 lip 2023

W dniu 21 lipca br. odbyło się spotkanie Prezydium Zarządu Federacji z członkami Zarządu Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga. Prezydium Zarządu Federacji reprezentowali: przewodniczący Henryk Budzyński oraz sekretarz Stanisław Kalski. Ze strony STLWP udział wzięli: Honorowy Prezes - mjr. w st. spocz. Kazimierz Rdzanek, wiceprezes - Pani Lidia Walicka, skarbnik – st. chor. Zbigniew Cegiełkowski oraz Pan Leszek Piotrowski  -  członek Zarządu.

Przewodniczący Federacji poinformował partnerów o głównych celach i kierunkach działania Federacji. Za najważniejsze uznał pomoc dla osób poszkodowanych postanowieniami ustawy represyjnej, a także walkę o godność i honor żołnierzy i funkcjonariuszy. Zwrócił uwagę,  że pojawiła się nowa grupa poszkodowanych, które powstała w wyniku nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Do Biura Federacji piszą i dzwonią osoby, których dotkną postanowienia tej ustawy i proszą o pomoc. Poinformował, że Zespół Prawny Federacji opracował i opublikował na stronie internetowej Federacji  poradnik dla poszkodowanych.

Zachęcił do szukania sojuszników wśród stowarzyszeń cywilnych. Podał dobre przykłady z działania Federacji, jak i innych stowarzyszeń członkowskich.

Przedstawił oczekiwania Prezydium od stowarzyszeń członkowskich. Zwrócił się z prośbą o inspiracje i podpowiedzi dotyczące celów, kierunków i metod działania Zarządu Federacji.

Kazimierz Rdzanek na wstępie podziękował za otrzymywane pocztą elektroniczną informacje o działaniach władz Federacji. Jest to wyraźna zmiana w ich działaniu.  Zgodził się z potrzebą walki o godność i honor żołnierzy i funkcjonariuszy bowiem człowiek pozbawiony godności staje się bezbronny. Jest łatwym celem, z człowiekiem pozbawionym godności można zrobić dosłownie wszystko.  

Poinformował o problemach w działalności stowarzyszenia. Przedstawił negatywne skutki rozwiązania przez MON porozumień ze stowarzyszeniami wojskowymi. Po zmianie układu władz samorządowych władze Grójca zerwały wszelką współpracę z STLWP, a burmistrz Grójca zakazał podległym szkołom udziału w uroczystościach organizowanych przez stowarzyszenie. Dowódca miejscowej jednostki wojskowej nie chce utrzymywać żadnych kontaktów z STLWP.

W toku dalszej dyskusji Przewodniczący Federacji podzielił się doświadczeniami z działalności innych stowarzyszeń.  Zachęcił do zapraszania na organizowane uroczystości patriotyczne przedstawicieli lokalnych władz, szkół oraz wojska, a także duchowieństwa, bez względu na to czy szanują stowarzyszenie, czy nie. Zaproszenie będzie informacją o tym, że stowarzyszenie zrzeszające weteranów służby wojskowej nadal istnieje i działa. Obie strony podkreśliły potrzebę zacieśnienia współpracy.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)