Aktualności

SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU FSSM RP Z PRZEDSTAWICIELAMI ZBFSOP

Opublikowano: 24 kwi 2023

W dniu 20 kwietnia 2023 r. przedstawiciele Prezydium Zarządu Federacji spotkali się z członkami Zarządu Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. Z ramienia Prezydium ZF udział wzięli: Henryk Budzyński, Tatiana Aksamit oraz Leszek Szreder. Zarząd ZBFSOP reprezentowali: Roman  Brzóska, Barbara Majchrzyk oraz Mariusz Wiśniewski.

Henryk Budzyński zapoznał rozmówców z głównymi celami i kierunkami działania Zarządu Federacji. Poinformował o spotkaniach z posłami, wystąpieniach skierowanymi do polityków oraz wymienił najważniejsze sprawy do załatwienia. Zwrócił się do partnerów z prośbą o inspiracje i pomoc w działaniu. Podziękował za informacje o działaniach Federacji na ich stronie internetowej.

Leszek Szreder przestawił próbę nawiązania współpracy na niwie prawnej z Bractwem Mundurowym. Próba była nieudana z powodu niechętnej postawy przewodniczącego Bractwa Mundurowego.  Omówił swój udział w realizowanym pod auspicjami ZER programie współpracy ze środowiskami emerytów cywilnych „Świadomy Senior - Bezpieczny Senior”. Uznał, że współpraca z emerytami cywilnymi oraz organizacjami senioralnymi jest celowa i potrzebna.

Barbara Majchrzyk  z uznaniem odniosła się do polityki informacyjnej realizowanej przez Prezydium Zarządu Federacji.

Roman Brzóska podzielił się swą wiedzą dotyczącą nieuczciwego postępowania ZER wobec emerytów mundurowych poszkodowanych skutkami represyjnej. Wskazał na rosnącą liczbę skarg kasacyjnych wnoszonych przez ZER oraz przypadki przywoływana niewłaściwej podstawy prawnej przez prawników tej instytucji w korespondencji oraz wydawanych decyzjach. Zwrócił uwagę na przejawy chaosu w Sądzie Najwyższym, co może negatywnie wpływać sprawy poszkodowanych.

Podkreślił potrzebę włączenia się do prac legislacyjnych lub samodzielnego przygotowania projektu ustawy zmieniającą ustawę represyjną z 16 grudnia 2016 r. Zaapelował o jak największy udział w marszu w dniu 4 czerwca.

Obie strony podkreśliły potrzebę bliskiej współpracy.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)