Aktualności

SPOTKANIE PREZYDIUM ZARZĄDU FSSM RP Z PRZEDSTAWICIELAMI ZEiRP RP

Opublikowano: 23 maj 2023

W dniu 18 maja 2023 roku doszło do kolejnego z planowanych przez Prezydium Zarządu Federacji spotkań z przedstawicielami organizacji tworzących Federację.

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP reprezentowali, Prezes Zarządu nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski oraz wiceprezes Zarządu bryg. w st. spocz. dr Anna Obolewicz. Ze strony Prezydium Zarządu Federacji udział wzięli Leszek Szreder i Tatiana Aksamit.

Poinformowaliśmy partnerów o aktualnych naszych działaniach, które pozostają zgodne z ustaleniami jakie zostały przyjęte w deklaracji programowej ostatniego Kongresu Federacji oraz uwzględnieniu przez Krajowy Rejestr Sądowy zmian w składzie Zarządu Federacji. Informacja została ta przyjęta z zadowoleniem.

Wyjaśniliśmy, że Prezydium uznało za niezbędne odbycie spotkań z wszystkimi członkami Federacji dla określenia  właściwych priorytetów w naszych działaniach,  zwłaszcza w roku wyborczym. 

Omówiliśmy ostatnie spotkania z przedstawicielami  opozycyjnych partii demokratycznych, Koalicji Obywatelskiej oraz Klubu Parlamentarnego Lewicy, gdzie wskazaliśmy najważniejsze oczekiwania emerytów mundurowych.  Zostały one  sformułowane na piśmie w oparciu o nadesłane do Federacji z poszczególnych organizacji propozycje najistotniejszych zagadnień do przedstawienia parlamentarzystom. Zgodziliśmy się, że  najistotniejszą sprawą do załatwienia jest usunięcie z obrotu prawnego ustawy z 16 grudnia 2016 r.

Reprezentujący emerytów straży pożarnej nadbryg. Z. Politowski poprosił, aby uwzględnić w tych propozycjach kwestie odpisu na fundusz socjalny, którego zasady odbiegają od uregulowań w wojsku.

Zostały też omówione kwestie związane z pojawiającymi się w niektórych stowarzyszeniach kłopotami finansowymi rzutującymi na możliwości opłacania składek członkowskich w Federacji. Tatiana Aksamit zaznaczyła, że na przeciw tym kłopotom wychodzi jedna z ostatnich uchwał Zarządu dająca czasową możliwość w obniżenia w uzasadnionych przypadkach składki do 50% dotychczasowej kwoty.

Leszek Szreder poinformował także o wznowieniu działalności Zespołu Prawnego Federacji.

Przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wyrazili uznanie dla pomysłu odbywania takich spotkań w ramach Federacji.

Wiceprzewodniczący FSSM RP
Leszek Szreder

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)