Aktualności

SPOTKANIE REPRESJONOWANYCH W NOWYM SĄCZU

Opublikowano: 06 lip 2018

28.05.2018 r. w godz.16.00 do 18.00 w Hotelu "BESKID" w Nowym Sączu odbyło się spotkanie grupy "represjonowanych" zbrodniczą ustawą z 16.12.2016 r. z dr Henrykiem MAJEWSKIM b. Ministrem Spraw Wewnętrznych w Rządzie J.K.Bieleckiego, działaczem podziemnej "SOLIDARNOŚCI", aresztowanym przez 7 m-cy w 1983 r., który w lutym br. przewodniczył delegacji "represjonowanych" w wysłuchaniu publicznym w Brukseli (w zastępstwie chorego A.Milczanowskiego). W spotkaniu również uczestniczył Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP insp. w st. spocz. Zdzisław CZARNECKI (który również brał udział w w/w wysłuchaniu w Brukseli).

Zaproszeni Goście zapoznali licznie przybyłych o aktualnym stanie postępowań odwoławczych sądowych, o dalszych możliwościach prawnych w Polsce, o stanie świadomości Komisji Europejskich o pozasądowym trybie pozbawienia rent i emerytur wskaźnikiem "0" za każdy rok służby, do 1990 r. o drastycznym obniżeniu wypracowanych emerytur po 1990 r., o prowadzeniu przez Marianne Thyssen - Komisarz ds. Zatrudnienia UE badania tej sprawy, o tle politycznym na kanwie którego powstała zbrodnicza ustawa. Podkreślali poparcie dla słusznej walki o zwrot utraconych świadczeń ze strony opozycyjnych ugrupowań politycznych i ruchów społecznych. Komisja Europejska została również poinformowana o ok. 45 zgonach (w tym samobójstwach) ewidentnie spowodowanych przez zbrodniczą ustawę.

Ponieważ kilka dni wcześniej w Nowym Sączu został pochowany mjr MO Wilhelm GRYGIEL, którego śmierć należy niewątpliwie przypisac tej ustawie, zebrani uczcili minutą ciszy wszystkich zmarłych z tego powodu.

Były tez pytania z sali i ożywiona dyskusja, szczególnie na temat zbliżających się wyborów samorządowych. 

Na zakończenie sala nagrodziła zaproszonych Gości gromkimi brawami.
Dziękujemy !

M,H.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)