Aktualności

SPOTKANIE Z BARBARĄ DOLNIAK W SOSNOWCU

Opublikowano: 01 lut 2018

Koło Miejskie nr 21 w Sosnowcu , w tym powołany  Zespół do zagadnień związanych z ochroną interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy uprawnień  socjalno- bytowych oraz do reprezentowania ich interesów w tym zakresie wobec organów władzy i administracji państwowej, zwany Zespołem do przeciwdziałania represjom wspólnie z Fundacją Vicinitas,  w dniu 18 stycznia 2018 roku zorganizowało spotkanie  z Panią Wicemarszałek Barbarą Dolniak. Tematem spotkania była sytuacja prawna emerytów mundurowych. Spotkanie odbyło się w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Wśród zaproszonych gości i uczestników spotkania byli oprócz środowiska mundurowych przedstawiciele seniorów z Sosnowca z Przewodniczącym Rady Seniorów  Jerzym Karpińskim na czele oraz przedstawiciele KOD-u i radnych miasta Sosnowca. Ogółem uczestniczyło ok 150 osób. Pani Marszałek B. Dolniak oprócz ustosunkowania się do sytuacji mundurowych objętych ustawą represyjną  odniosła się również do kwestii tworzenia prawa w obecnym parlamencie .Spotkanie zdominowały pytania uczestników, na które udzielała odpowiedzi Pani Marszałek. W wyniku tej dyskusji zaprosiła do współpracy przedstawicieli środowiska mundurowego. 
Ponadto głos zabrała Koordynator Wojewódzka Pani Ewa Macek i Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Zarząd Koła nr 21 w Sosnowcu. Ewa Macek poruszyła sprawę dotychczasowych interpelacji składanych przez partie opozycyjne  dot. „Ustawy represyjnej”  oraz minutą ciszy uczczono osoby , które w związku z wejściem przedmiotowej ustawy  poniosły śmierć (ponad 30  zgonów potwierdzonych ).
Beata Wójcik w swoim wystąpieniu odniosła się do aktualnej sytuacji prawnej i bytowej osób objętych  ustawa. Jednocześnie krótko nakreśliła kierunki dalszego działania powołanego Zespołu w celu przeciwdziałania represjom. 
Należy zwrócić uwagę, iż spotkanie z Panią Marszałek Dolniak  było również zainicjowaniem współpracy z Fundacją Vicinitas , Przedstawicielami Nowoczesnej i Kołem nr 21 SEiRP na rzecz seniorów 50+.Dlatego podczas spotkania Panowie Sławomir Kurek i Paweł Lejman krótko omówili zalety ogólnopolskiej karty seniora umożliwiającej uzyskanie zniżek na określone towary i usługi (rabatseniora.pl).
Patronatem medialnym spotkanie objął Głos Seniora.
Podziękowania dla Przewodniczącego Koła nr 21 w Sosnowcu Ryszarda Mędrzyka i Koordynator Wojewódzkiej za pomoc w rozpropagowaniu informacji o spotkaniu.

Beata Wójcik
Sosnowiec 29.01.2018

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)