Aktualności

SPOTKANIE Z DYREKTORKĄ ZER MSWiA

Opublikowano: 17 mar 2023

W dniu 17 marca 2023 r. Przewodniczący Federacji Henryk Budzyński oraz Wiceprzewodniczący Leszek Szreder spotkali się z dyrektorką Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA p. Małgorzatą Zdrodowską. Było to pierwsze spotkanie kol. Henryka Budzyńskiego z Dyr. ZER MSWiA po objęciu funkcji Przewodniczącego Federacji. Głównym tematem rozmowy była chęć dalszego kontynuowania pomocy i wsparcia poszkodowanym ustawą represyjną. Podkreślono,  że jest to najważniejsze zadanie Federacji. Poinformowano dyrektorkę ZER o pojawiających się dalej skargach osób poszkodowanych na niewłaściwe traktowanie ich w sądach przez pełnomocników procesowych ZER.

Dyr. M. Zdrodowska poprosiła o konkretne informacje o przypadkach nieeleganckiego, niewłaściwego i niegrzecznego zachowania pełnomocników procesowych. Obiecała, że informacje takie nie pozostaną bez reakcji, będą oceniane, żadna z nich nie zostanie pominięta.  Ponadto jak zauważono do chwili obecnej w kilku wcześniejszych spotkaniach omawiano zgłaszane przez Federację zastrzeżenia do argumentów prawnych używanych przez pełnomocników  ZER. Niektóre zostały uznane, ale w wielu pozostano przy własnych stanowiskach.

 Obie strony zadeklarowały gotowość do dalszych kontaktów. Podkreślono, że nie będziemy łatwym partnerem do rozmów. Ustalono potrzebę dalszych spotkań, co najmniej raz na kwartał.

Przewodniczący FSSM RP
Henryk Budzyński

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)