Aktualności

SPRAWA H.MROZIŃSKI vs DYREKTOR ZER

Opublikowano: 10 wrz 2018

Kol. Henryk Mroziński złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przez Dyrektora ZER MSWiA przestępstw niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień wynikających z art. 231 $1 k.k. i w konsekwencji z art. 271 $1 k.k. dot. potwierdzenia nieprawdy w dokumencie, co do okoliczności mających znaczenie prawne przez wydanie decyzji obniżającej mu emeryturę na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.

Zgodnie z tą „ustawą” Dyrektor ZER wydaje decyzje o ponownym ustaleniu rent i emerytur byłych funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę przed 1990 r. na podstawie dokumentacji dot. przebiegu ich służby przekazanej mu przez IPN. To jednak nie zwalnia go od dokonania analizy tej dokumentacji i nie pozwala na bezkrytyczny automatyzm w wydawaniu ww. decyzji tylko na podstawie samego faktu otrzymania tej dokumentacji. A tak wg kol. Mrozińskiego, stało się w jego przypadku, gdyż, jak uważa, nie podlega on przepisom ustawy represyjnej.

Złożone przez niego w tej sprawie zawiadomienie leżało (bo trudno tu mówić o jego analizowaniu) w prokuraturze ok. pół roku, choć ustawowy termin to 30 dni (art. 307 §1 k.p.k.), która po złożeniu zażaleń na jej bezczynność, w końcu wydała postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Odmowa ta została przez kol. Mrozińskiego zaskarżona do Sądu Rejonowego w Warszawie, na którego werdykt, jak już wiemy, musimy poczekać do 26 października br.

Do strony zbiorczej
Aktualności

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)