• Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
  • ul. Piękna 31/37 lok.100, 00-677 Warszawa
  • email: sekretariat@fssm.pl

POCZYTAJ

UBEZPIECZ SIĘ Z FSSM RP

  • sprawy federacji
  • 3 maja 2020

Szukając dodatkowych źródeł finansowania działalności Federacji Stwarzyszeń Służb Mundurowych RP, nawiązaliśmy kontakt z firmą KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., która wśród wielu "produktów" ubezpieczeniowych, oferuje

dedykowany "Program ubepieczenia na życie dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Służb Mundurowych oraz członków ich rodzin".

Program funkcjonuje od kilku lat i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Przystąpiło do niego już ponad 7000 osób.
Jeśli posiadasz grupowe lub indywidualne ubezpieczenie na życie możesz przejść do tego Programu bez karencji lub z karencją do różnicy świadczeń.
Brak indywidulanych badań lekarskich przed zawarciem ubezpieczenia.
Przystąpić można do 69 roku życia, a korzystać do 76. Po ukończeniu 76 lat istnieje możilowść indywidualnej kontynuacji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.kdbpomoc.pl lub pod numerami telefonów znajdującymi się na tej stronie w zakładce „kontakt”
oraz na profilu Facebookowym https://www.facebook.com/kdbpomoc.

Przystępując do tego Programu z "pośrednictwem" Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP pomożesz jednocześnie Federacji, ponieważ firma KDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. zobowiązała się do wspierania finansowego naszej działalności. Jego wysokość będzie zależała od liczby osób, które wykupując jeden z wariantów ubezpieczeniowych ww. Programu poprzez stronę internetową www.kdbpomoc.pl, w polu "Wpisz kod biura" formularza zgłoszeniowego wpiszą skrót:   FSSM

Wróć

Copyright © 2017 | Projekt i wykonanie Mariusz Zakrzewski | Inforpol.NET | All Rights Reserved